Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Valoarea unor vechi unități de măsură din Moldova reflectată în documente inedite păstrate la Arhivele Naționale Iași 9-18 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Raportul duntre sumbol și hierofanie în apera cronicarilor moldideni 19-24 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Vaduri și "poduri umblătoare" pe teritoriul Moldovei medievale 25-46 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCU, Vasile (autor) Documente din arhivele naționale Covasna privind pandemiilr din Țările Române în secolele XVII-XIX 47-62 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Cartea românească veche - miscelanee băcăuane - 63-80 română
articol de periodic ROMANDAȘ, Bogdan (autor) De la Chirtiță Draco la Antonie Vodă Ruset (1675-1678) 81-98 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Documente inedite privind comunitatea catolică din Somușca 99-116 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Sorin (autor) , VĂCARU, Silviu (autor) Populația Tîrgului Ocna la anul 1820 117-132 română
articol de periodic AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian (autor) , BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (autor) Mărturii documentare privitoare la aprivizionarea cu pîine și carne a locuitorilor tîrgului Bacău în anul 1933 133-140 română
articol de periodic ZAHARIA, Maria (autor) Realizările lui Veniamin Costachi privind învățămîntul românesc 141-146 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Școala primară Săucești de la înfințare pînă la primul război mondial 147-164 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Aspecte referitoare la învățămîntul din comuna Dămienești de la începuturile sale pînă la jumătatea secolului XX 165-180 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Împroprietîrirea însurățeilor în județul Bacău 181-186 română
articol de periodic OLARIU, Livia (autor) Stroe S. Belloescu - ctitor de cultură și filantrop care a scris istorie pe meleaguri bîrlădene 187-194 română
articol de periodic CATANĂ, Roxana (autor) Învățămîntul primar al adulților în perioada 1896-1939 195-206 română
articol de periodic CHELARU, Mihaela (autor) Un adevărat "țăran cărturar" învățătorul Ioan Susanu 207-214 română
articol de periodic ȚUSCANU, Aurel (autor) Alegerea, investirea și înscăunarea episcopului Teodisie Atanasiu în scaunul episcopiei Romanului 215-222 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Societatea petrolieră "Moldonaphta" 1921-1948 223-226 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Locotenentul (rezervă) Ștefan Zeletin - schiță de portret 227-244 română
articol de periodic FUDULU, Cătălin (autor) Cultul eroilor între tradiție și realitatea contemporană 245-272 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Școlile normale din orașul Bacău în perioada interbelică. Documente 273-280 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Medalia "Meritul Comercial și Industrial" 281-298 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind întemeierea localității Oituz din județul Constanța 299-308 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Constantin Cernat - un băcăuan la conducerea Direcției Generale a Poliției (1936-1938) 309-318 română
articol de periodic RUSU, Sebastian (autor) Frontul Renașterii Naționale în alegerile din iunie 1939 319-324 română
articol de periodic VARGA, Marcel (autor) Județul Botoșani în primele luni ale ocupației sovietice. Memoriile inedite ale lui Dimotrie Russu, prefectul județului Botoșani (7 aprilie - 17 august 1944) 325-354 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Din activitatea regionalei Mureș a P.C.R. În preajma alegerilor din noiembrie 1946- Documente (2) 355-370 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie Ovidiu (autor) Biroul Raionului de Securitate Zeletin într-un fond de arhivă băcăuan 371-374 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Starea de sănătate a populației din regiunea Bacău în perioada 1950-1955 375-380 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Un episod de criză al sprijinului oferit de Ungaria învățămîntului în limba maghiară pentru elevii romano-catolici din Moldova 381-402 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Reportajul "vorbit" în dialectologie. Studiu de caz: Oituz de Constanța 403-406 română
articol de periodic SZEMKOCICS, Laurențiu (autor) Matrice sigilare aparâinînd poliției Orașului Bacău (1858-1872) 409-416 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Colecția "Gheorghe Ghibănescu" - perspectiva unor teme de cercetare 417-436 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana (autor) , STAVARACHE, DumItru (autor) Ilie Torouțiu în fondirile bibliotecii Academiei Române. Corespondență aflată în fondul cabinetului de manuscrise - carte rară 437-448 română
articol de periodic MUNTEANU, Mihaela (autor) , TELEMAN, Florența (autor) De la teorie la practică în activitatea de înregistrare a actelor 449-456 română
articol de periodic HAȘEGAN, Ștefan (autor) Modernizarea managementului documentelor de arhivă prin implementarea soluțiilor informatice 457-460 română
articol de periodic NICOLAE, Mihai (autor) Din experiența unei societăți particulare în prelucrarea documentelor de arhivă 461-464 română
articol de periodic ȚIRIPAN, Nicolae (autor) Gînduri despre Ioan Lăcătușu 465-468 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Adrian Pricop - in honorem 469-496 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) , PRICOP, Vlad (autor) Adrian Pricop - poveste de familie 497-502 română
articol de periodic ISAC, Virginia (autor) La aniversare 503-506 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Omagiu unui învățăcel adus domnului Adrian Pricop 507-511 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Amintiri povestite despre Adrian Pricop 512-514 română
articol de periodic ARIMIA, Vasile (autor) Viață, viață, cît de repede treci ... 515-518 română
articol de periodic LUNGU, Corneliu (autor) Omul, arhivistul Adrian Pricop 519-520 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Palatul Arhivelor Naționale din Iași și slujitorii săi 521-522 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) O personalitate exemplară 523-524 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Alexandru Temciuc - un profesionist al arhivelor, o inimă mare 525-536 română
articol de periodic CIUTĂ, Ioan (autor) In memoriam: Profesor Doctor în istorie Ioan Murariu, ilustru cercetător în ale istoriei și arhivelor 537-540 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca - Leca Dumitru 543-546 română
articol de periodic OANCEA, Angela (autor) Zece ani de foc - O cronică a Basarabiei - Iacoban Mircea Radu 547-548 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Valea Trotușului, Ghid turistic vizual - Stoica Corneliu 549-550 română
articol de periodic FILIP, Roxana (autor) Matrice sigilare aparținînd Ministerului de Interne și unor structuri polițienești (1831-1931) - Szemkovics Laurențiu 551-554 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Arhiviștii oameni ai rimpului lor - Arimia Vasile 555-558 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Eroina Elena Cancicov și genealogia neamului său - Ungureanu Elena 559-560 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Cronica satului Pîrîu Boghii și a bisericii cu hramul "Sfîntul Dumitru" - Pavel Gheorghe 561-562 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Profesorul Dumitru Mărtinaș în documentele securității - Bartos Zoltan 563-566 română