Acta Bacoviensia: ActaBC, VII, 2012


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BODALE, Arcadie (autor) Valoarea unor vechi unități de măsură din Moldova reflectată în documente inedite păstrate la Arhivele Naționale Iași 9-18 română
articol de periodic TROFIN, Liliana (autor) Raportul duntre sumbol și hierofanie în apera cronicarilor moldideni 19-24 română
articol de periodic TOFAN, Constantin (autor) Vaduri și "poduri umblătoare" pe teritoriul Moldovei medievale 25-46 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) , STANCU, Vasile (autor) Documente din arhivele naționale Covasna privind pandemiilr din Țările Române în secolele XVII-XIX 47-62 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Cartea românească veche - miscelanee băcăuane - 63-80 română
articol de periodic ROMANDAȘ, Bogdan (autor) De la Chirtiță Draco la Antonie Vodă Ruset (1675-1678) 81-98 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Documente inedite privind comunitatea catolică din Somușca 99-116 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Sorin (autor) , VĂCARU, Silviu (autor) Populația Tîrgului Ocna la anul 1820 117-132 română
articol de periodic AMĂRIUȚEI, Mihai-Cristian (autor) , BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (autor) Mărturii documentare privitoare la aprivizionarea cu pîine și carne a locuitorilor tîrgului Bacău în anul 1933 133-140 română
articol de periodic ZAHARIA, Maria (autor) Realizările lui Veniamin Costachi privind învățămîntul românesc 141-146 română
articol de periodic UNGUREANU, Elena (autor) Școala primară Săucești de la înfințare pînă la primul război mondial 147-164 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Aspecte referitoare la învățămîntul din comuna Dămienești de la începuturile sale pînă la jumătatea secolului XX 165-180 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Împroprietîrirea însurățeilor în județul Bacău 181-186 română
articol de periodic OLARIU, Livia (autor) Stroe S. Belloescu - ctitor de cultură și filantrop care a scris istorie pe meleaguri bîrlădene 187-194 română
articol de periodic CATANĂ, Roxana (autor) Învățămîntul primar al adulților în perioada 1896-1939 195-206 română
articol de periodic CHELARU, Mihaela (autor) Un adevărat "țăran cărturar" învățătorul Ioan Susanu 207-214 română
articol de periodic ȚUSCANU, Aurel (autor) Alegerea, investirea și înscăunarea episcopului Teodisie Atanasiu în scaunul episcopiei Romanului 215-222 română
articol de periodic NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Societatea petrolieră "Moldonaphta" 1921-1948 223-226 română
articol de periodic BOȚOGHINĂ, Iulian (autor) Locotenentul (rezervă) Ștefan Zeletin - schiță de portret 227-244 română
articol de periodic FUDULU, Cătălin (autor) Cultul eroilor între tradiție și realitatea contemporană 245-272 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Școlile normale din orașul Bacău în perioada interbelică. Documente 273-280 română
articol de periodic OANEA, Angela (autor) Medalia "Meritul Comercial și Industrial" 281-298 română
articol de periodic COMAN, Virgil (autor) Mărturii documentare privind întemeierea localității Oituz din județul Constanța 299-308 română
articol de periodic SPÎNU, Alin (autor) Constantin Cernat - un băcăuan la conducerea Direcției Generale a Poliției (1936-1938) 309-318 română
articol de periodic RUSU, Sebastian (autor) Frontul Renașterii Naționale în alegerile din iunie 1939 319-324 română
articol de periodic VARGA, Marcel (autor) Județul Botoșani în primele luni ale ocupației sovietice. Memoriile inedite ale lui Dimotrie Russu, prefectul județului Botoșani (7 aprilie - 17 august 1944) 325-354 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Din activitatea regionalei Mureș a P.C.R. În preajma alegerilor din noiembrie 1946- Documente (2) 355-370 română
articol de periodic BOLDUR, Dimitrie Ovidiu (autor) Biroul Raionului de Securitate Zeletin într-un fond de arhivă băcăuan 371-374 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Starea de sănătate a populației din regiunea Bacău în perioada 1950-1955 375-380 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Un episod de criză al sprijinului oferit de Ungaria învățămîntului în limba maghiară pentru elevii romano-catolici din Moldova 381-402 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Reportajul "vorbit" în dialectologie. Studiu de caz: Oituz de Constanța 403-406 română
articol de periodic SZEMKOCICS, Laurențiu (autor) Matrice sigilare aparâinînd poliției Orașului Bacău (1858-1872) 409-416 română
articol de periodic CHIRILĂ, Ina (autor) Colecția "Gheorghe Ghibănescu" - perspectiva unor teme de cercetare 417-436 română
articol de periodic DIMITRIU, Oana (autor) , STAVARACHE, DumItru (autor) Ilie Torouțiu în fondirile bibliotecii Academiei Române. Corespondență aflată în fondul cabinetului de manuscrise - carte rară 437-448 română
articol de periodic MUNTEANU, Mihaela (autor) , TELEMAN, Florența (autor) De la teorie la practică în activitatea de înregistrare a actelor 449-456 română
articol de periodic HAȘEGAN, Ștefan (autor) Modernizarea managementului documentelor de arhivă prin implementarea soluțiilor informatice 457-460 română
articol de periodic NICOLAE, Mihai (autor) Din experiența unei societăți particulare în prelucrarea documentelor de arhivă 461-464 română
articol de periodic ȚIRIPAN, Nicolae (autor) Gînduri despre Ioan Lăcătușu 465-468 română
articol de periodic IFTIMI, Rodica (autor) Adrian Pricop - in honorem 469-496 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) , PRICOP, Vlad (autor) Adrian Pricop - poveste de familie 497-502 română
articol de periodic ISAC, Virginia (autor) La aniversare 503-506 română
articol de periodic CERVATIUC, Ștefan (autor) Omagiu unui învățăcel adus domnului Adrian Pricop 507-511 română
articol de periodic IRIMESCU, Gavril (autor) Amintiri povestite despre Adrian Pricop 512-514 română
articol de periodic ARIMIA, Vasile (autor) Viață, viață, cît de repede treci ... 515-518 română
articol de periodic LUNGU, Corneliu (autor) Omul, arhivistul Adrian Pricop 519-520 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Palatul Arhivelor Naționale din Iași și slujitorii săi 521-522 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) O personalitate exemplară 523-524 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Alexandru Temciuc - un profesionist al arhivelor, o inimă mare 525-536 română
articol de periodic CIUTĂ, Ioan (autor) In memoriam: Profesor Doctor în istorie Ioan Murariu, ilustru cercetător în ale istoriei și arhivelor 537-540 română
articol de periodic TURBATU, Maria (autor) Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca - Leca Dumitru 543-546 română
articol de periodic OANCEA, Angela (autor) Zece ani de foc - O cronică a Basarabiei - Iacoban Mircea Radu 547-548 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Valea Trotușului, Ghid turistic vizual - Stoica Corneliu 549-550 română
articol de periodic FILIP, Roxana (autor) Matrice sigilare aparținînd Ministerului de Interne și unor structuri polițienești (1831-1931) - Szemkovics Laurențiu 551-554 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Arhiviștii oameni ai rimpului lor - Arimia Vasile 555-558 română
articol de periodic TĂNASĂ, Cristina (autor) Eroina Elena Cancicov și genealogia neamului său - Ungureanu Elena 559-560 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Cronica satului Pîrîu Boghii și a bisericii cu hramul "Sfîntul Dumitru" - Pavel Gheorghe 561-562 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Profesorul Dumitru Mărtinaș în documentele securității - Bartos Zoltan 563-566 română