Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Complexul cheilor din bazinul Dîmboviței .11-20 română
articol de periodic GÎRLEA, Dorin (autor) , MOHAN, Gheorghe (autor) Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de populare atmosferică 21-24 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) , STANCU, Radu (autor) Ciuperci sphaeropsidale din Masivul Ierzer - Păpușa 25-32 română
articol de periodic BARBU, Valeria (autor) Contribuție la studiul antracnozei cucurbitaceelor 33-39 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoșterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer - Păpușa 40-45 română
articol de periodic BUICULESCU, Ileana (autor) , ROMAN, Nicolae (autor) Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Rîul Doamnei 46-52 română
articol de periodic BREZEANU, Aurelia (autor) , COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor) , FALCĂ-FIȘTEAG, Gabriela (autor) , TĂCINĂ, Aurica (autor) , TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din cîteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică (stejărete, gorunete, brădeto-făgete) 53-60 română
articol de periodic DRĂGHICI, Bibica (autor) , POPESCU, Aurel (autor) , SANDA, Vasile (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului 61-75 română
articol de periodic CADAR, D. (autor) , SĂLĂGEANU, Nicolae (autor) Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb. I. Conținutul în azot protetic și proteină 76-81 română
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică 82-84 română
articol de periodic CIOBANU, Aurelia (autor) Cercetări privind mersul fotosontezei sub acțiunea unor citostatice și alcaloizi purinici 85-88 română
articol de periodic PALADE, Magdalena (autor) , SCARLAT, Aurelia (autor) , ȘERBĂNESCU, E. (autor) Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase 89-94 română
articol de periodic IONESCU, Alexandru (autor) , VASILIU, Liliana (autor) Fiziologia plantelor și microartropodele ca bioindicatori ai popuării atmosferei 95-103 română
articol de periodic GHINEA, Lucian (autor) , IONESCU, Alexandru (autor) Implicațiile prezenței triazinelor în mediul ambiant 104-110 română
articol de periodic BRĂNZEI, Nicolae (autor) , ELIADE, Gheorghe (autor) , IONESCU, Alexandru (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați 111-120 română
articol de periodic SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi 121-127 română
articol de periodic OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoșterea oribatidelor (Acari, Oribatei) dintr-o pădure de fag din zona Munților Coziei 128-132 română
articol de periodic CANTOREANU, Margareta (autor) Cercetări asupra indicelui sexual la homoptera auchenorrhyncha 133-137 română
articol de periodic CIURDĂRESCU, G. (autor) , ILIESCU, H. (autor) Microflora funcigă de pe coconii de Megachile rotundata Fabr. 138-141 română
articol de periodic MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoșterea răspîndirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș 142-146 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș 147-152 română
articol de periodic BĂNĂRESCU, Petre (autor) , NALBANT, Teodor (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei rîurilor României 153-160 română
articol de periodic PUȘCARIU, Valeriu (autor) Relațiile dintre om și natură în concepția lui Emil Racoviță 160-166 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română
articol de periodic DRĂCHICI, O. (autor) , MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la Carassius auratus gibelio Bloch în raport cu temperatura de adaptare 177-185 română
articol de periodic DRĂCHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabilismului energetic la Carassius auratus gibelo Bloch în condiții de hipertermie 186-190 română
articol de periodic CIOCHIA, Victor (autor) , MĂTIEȘ, Mircea (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrinciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia 191-196 română
articol de periodic POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarățului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș 207-222 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română
articol de periodic BODEA, Octavian (autor) Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscelului 230-238 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș 239-244 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute, în limba română 245-251 română
articol de periodic STĂNICĂ, Vasile (autor) Un domeniu feudal sin secolul XVI de pe meleagurile argeșene 252-259 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Cîmpulung, Curtea cde Argeș și Piteșri văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea 260-265 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Legendă și adevăr istoric 266-269 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-lea. Două documente inedite 270-275 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la cunoașterea învățămîntului public sătesc în județul Muscel între anii 1838 și 1848 276-302 română
articol de periodic DUMITRESCU, Constantin (autor) Învățămîntul sătesc în județul Argeș (1848-1864) 303-310 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 311-315 română
articol de periodic COMAN, Nicolae (autor) Figuri de luptători pașoptiști argeșeni 316-323 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 324-355 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Țăranul cronicar - sergentul de la 1977 Ioniță Flencheș 356-363 română
articol de periodic COMAN, Nicolina (autor) , DEACONU, Gheorghe (autor) Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și la începutul secolului XX 364-370 română
articol de periodic GÎLCĂ, Mircea (autor) Aspecte ale destrămării obștilor din județul Mușcel 371-377 română
articol de periodic DEACONU, Gheorghe (autor) Constantin Dobrescu - Argeș. Încercare de reconsiderare 378-394 română
articol de periodic TRÎMBACIU, Ștefan (autor) 1907 în zona Muscelului 395-403 română
articol de periodic BRANIȘTE, Marin (autor) Despre opera inedită a folcloristului Rădulescu-Codin. (monografia fostului județ Muscel) 404-409 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Cîteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I.C. Brătianu în timpul primului război mondial 410-416 română
articol de periodic DEACONU, Gheorghe (autor) , URECHEANU, Ion (autor) Momente ale pregătirii insurecției armate antifasciste și anticomuniste din august 1944 417-422 română
articol de periodic POPESCU, Eugenia (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) 425-431 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș 432-437 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Limbajul toponimic al portului popular românesc 438-452 română