Confesiuni, I, noiembrie - decembrie, 2012, Noica și Brâncuși, deschideri în seninătatea ființei