Confesiuni, III, iulie, 2015, Pagini de jurnal: „Există două feluri de autori izolați”