Confesiuni, V, septembrie-octombrie, 2018, Dimitrie Cantemir, „Prinț al spiritului”