Vestigii getice din cea de-a doua epocă a fierului în interluviul pruto-nistrean, 1996, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis