Contribuția evreilor din România la cultură și civilizație, 1996