Idealul sionist în presa evreiască din România (1881-1920), 2010