Restitutio Daciae, 1989, Relațiile politice dintre Țara Românească, Moldova și Transilvania în răstimpul 1601 - 1659