Studii și Cercetări Etnoculturale, IX, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Crăciunul de altădată .7-27 română
articol de periodic NAGHIU, Iosif (autor) Muzeul Năsăudului 29-30 română
articol de periodic PAVELEA, Traian (autor) Simion Cr. Mîndrescu - militant de seamă pentru înfăptuirea unității noastre naționale 31-50 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) , SENI, Ioan (autor) Trei profesori năsăudeni uitați: Toma G. Bulat, Ioan Bunea și Vasile Mihordea 51-69 română
articol de periodic SENI, Ioan (autor) Contribuții năsăudene la prima ebciclopedie românească (Sibiu - 1904) 71-87 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Muzeul memorial "George Coșbuc" (III) - file de istorie 91-103 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Cuvînt de deschidere la ediția din anul 2003 a "Saloanelor Liviu Rebreanu" 107-110 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) O poveste ciudată 111-127 română
articol de periodic POP, Florica (autor) Organizarea interiorului casei din comuna Șanț din incinta complexului muzeal Bistrița-Nasăud 131-135 română
articol de periodic BALOG, Mihaela (autor) Cîteva considerații privind sărbătorile de iarnă în comuna Șanț 137-139 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Ana (autor) Mică istoria a Crăciunului 141-145 română
articol de periodic SĂLĂGEAN, Ana (autor) Datini și obiceiuri de anul nou 147-151 română
articol de periodic DRĂGOI, Marius (autor) Versurile lui Vian din Deal în memoria colectivă a sătenilor din Spermezu 153-161 română
articol de periodic NISTOR IOAN, Radu (autor) Cîteva considerații despre obiceiul însîmbratului 163-171 română
articol de periodic LAZĂR, Emil (autor) Geneza și semnificaâia primară a toponimului Dej 175-210 română
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Nestor Șimon - "Munții Rodnei" sau un alt mod de toponimie 211-235 română
articol de periodic FILIP, Vasile (autor) "Căprioara din Vis" de Vasile Boiculescu. Dezbatere din perspectiva criticii arhetipale 239-251 română
articol de periodic BĂLĂI, Emil (autor) Lexicul minier rodnean - origini și evoluție 253-270 română
articol de periodic Măriuca Drăgan 273-282 română
articol de periodic COSMA, Dorel (autor) Spiritul colocvial - dominanta sec. XXI 285-289 română
articol de periodic COSMA, Dorel (autor) Conotația politică a interviului 291-293 română
articol de periodic Cultura și mass-media 295-303 română
articol de periodic ȘTIR, Victor (autor) Călătorie prin istoria și toponimia Văii Zîgrii 307-307 română
articol de periodic MOLDOVAN, Gavrilă (autor) Periplu istorico-toponimic: Valea Zăgrii - Prahase M. 308-309 română