Studii și Cercetări Etnoculturale, III, 1997


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CORUȚIU, Florica (autor) Sever Pop - Familia, copiolăria, prima învățătură .5-12 română
articol de periodic CANDELE, Maria (autor) Amintiri despre fratele meu 13-16 română
articol de periodic RUȘTI, Maria (autor) Sever Pop - Viața și activitatea 17-20 română
articol de periodic PLEȘ, Gheorghe (autor) Profesorii lui Sever Pop 21-26 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) Activitatea lui Sever Pop la Năsăud și Cluj 27-32 română
articol de periodic VAN ITTERBEEK, Eugene (autor) Sever Pop - Profesorul și Omul 33-36 română
articol de periodic COMȘULEA, Elena (autor) Sever Pop, culegător și interpret al lexicului popular 37-39 română
articol de periodic URSA, Sever (autor) Graiul ilvean - substratul operei lui Sever Pop 41-43 română
articol de periodic SENI IOANELA, Alis (autor) Activitatea lui Sever Pop în Louvain-Belgia 45-50 română
articol de periodic CRISTUREAN, Alexandru (autor) , CRISTUREAN, Ana (autor) Sever Pop, profesor și îndrumător științific 51-53 română
articol de periodic BORA, Octavian (autor) , URECHE, Virgil (autor) Atlasul lingvistic român - un monument nefinalizat 55-59 română
articol de periodic GÎZDAC, Grigore (autor) Sever Pop - autoportret într-o scrisoare 61-63 română
articol de periodic TRIFOIU, Nicolae (autor) Scrisorile lui Sever Pop trimise din străinătate mamei sale la Poiana Ilvei 65-70 română
articol de periodic URECHE, Virgil (autor) Reîntoarcerea operelor lui Sever Pop în satul copilăriei 71-74 română
articol de periodic ISTRATE, Gavril (autor) Un mare dialectolog: Sever Pop 75-76 română
articol de periodic HUSAR, Alexandru (autor) Sever Pop - Academinian 77-78 română
articol de periodic BĂLAN, Barbu (autor) Zilele ilvene 79-80 română
articol de periodic MOLDOVAN, Andrei (autor) Grigore Silași (1836-1897) - Tabel cronologic 83-87 română
articol de periodic ȘCHIAU, Octavian (autor) Erudiția profesorului Grigore Silași 89-92 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) Grigore Silași - Lingvistul 93-96 română
articol de periodic POP, Dumitru (autor) Grigore Silași și literaturile limbilor neolatine 97-102 română
articol de periodic BUZAȘI, Ioan (autor) Grigore Silași în corespondență cu George Bariț 103-105 română
articol de periodic CETEA, Doina (autor) Grigore Silași - Profesor-Patriot 107-109 română
articol de periodic BOTA, Ioan (autor) Dr. Gregoriu Silași - reprezentant de seamă al culturii naționale 111-114 română
articol de periodic VASILIU, Gabriel (autor) O paralelă între activitatea lui Gr. Silași și cea a lui Gr. Moldovan, profesori de limbă română la Universitatea din Cluj (1872-1919) 115-118 română
articol de periodic MOLDOVAN, Andrei (autor) Grigore Silași - Două ipostaze esențiale 119-126 română
articol de periodic MARȚIAN, Ironim (autor) , SENI, Ioan (autor) Grigore Silași și "Astra" 127-130 română
articol de periodic CATALANO, Constantin (autor) Constanța unui mit - Liviu Rebreanu 133-138 română
articol de periodic PRAHASE, Mircea (autor) Porecle din subzona Năsăud 139-156 română
articol de periodic PĂIUȘ, Liviu (autor) Activitatea lui Ion Pop Reteganul la Rodna 157-170 română
articol de periodic PRAHASE, Dan (autor) Empatia - posibilitate superioară de sezizare a mesajului unei piese muzeale 171-175 română
articol de periodic NISTOR IOAN, Radu (autor) Opinii privind arhitectura populară din județul Bistrița-Năsăud 177-182 română
articol de periodic PAVELEA, Traian (autor) O scrisoare inedită a lui Aron Pimnul 183-184 română