Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 publicații
  • 16 volume
  • 4 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”
Numere de reviste:35
etnografie; folclor; Folcloristică; Etnologie; Antropologie culturală; arhivistică; lingvistica; etnocoreologie; cercetări de etnografie; cercetări de lingvistică; Institutul de Cercetări de Etnografie şi Dialectologie „Constantin Brăiloiu”; dialectologie; studii şi cercetări; comunicări ştiinţifice; etnomuzicologie; publicaţie ştiinţifică; Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu”
carte 1978 Dicţionar poliglot de termeni lingvistici
Număr de volume:1
Lexicologie; gramatică; dicţionar; dialectologie; lexicografie; filologie rusă; filologie slavă; lingvistică generală; lingvistică comparată TEODORA, Alexandru (autor), CHIVESCU, Romeo (autor), DEBOVEANU-TERPU, Elena (autor), IONESCU, Anca Irina (autor), MAZILU, Dan Horia (autor), STOIANOVICI, Voislava (autor), STOICOVICI, Olga (autor), WOLF, Siegfried (autor), ZAVERA, MARIA (autor)
carte 1967 Glosar dialectal: Oltenia
Număr de volume:1
Oltenia; glosar; dicţionar; dialectologie; grai; dicţionar dialectal; glosar dialectal GHICULETE, Galina (editor), LĂZĂRESCU, Paul (editor), SARAMANDU, Nicolae (editor), VULPE, Magdalena (editor), CAZACU, Boris (coordonator, prefață)
carte 1973 Graiul din zona Porţile de Fier
Număr de volume:1
Oltenia; Porţile de Fier; dialectologie; volum de documente; grai oltenesc; documente de dialectică VULPE, Magdalena (autor), COHUȚ, Cornelia (autor)
carte 2006 Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei: studiu lingvistic: texte dialectale: glosar
Număr de volume:1
BULGARIA; dialectologie; volum de documente; dacoromână; dialect; studiu lingvistic; texte dialectale; documente de dialectică NEAGOE, Victorela (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor)
carte 2014 Harta sonoră a graiurilor şi dialectelor limbii române
Număr de volume:1
limba română; dialectologie; subdialect; dialect; texte dialectale; hartă dialectală MARIN, Maria (autor), TIUGAN, Marilena (autor)
carte Texte dialectale: Muntenia
Număr de volume:3
Colecția: Publicațiile Centrului de Cercetări Fonetice și Dialectale
Muntenia; Fonetică; dialectologie; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; cercetări dialectale BRATU, Costin (autor), GHICULETE, Galina (autor), GHICULETE, Galina (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARIN, Maria (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), TIUGAN, Marilena (autor), VULPE, Magdalena (autor), VULPE, Magdalena (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de periodic 1979 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 1, nr. în TOM: 1, anul 1979, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche etnografie; folclor; Antropologie culturală; etimologie; Festivalul „Cântarea României”; cultură populară; fonetica limbii române; basm popular; folclor literar; dialecte româneşti; modele culturale contemporane; Arhiva Naţională de Folclor; sintaxa limbii române; dialectologie; folclor românesc; Muzeul de Artă Constanţa; folclor maghiar; dans popular românesc; Atlasul Etnografic al României VULPE, Magdalena (coordonator), ILISIU, Ioan (director)
volum de periodic 1987 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 6-7, anul 1987, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche etnografie; folclor; vocabular; Lexicologie; artă populară; dialectologie; Cultura populară; costum popular românesc; demografia istorică a României; neologism; peisaj etnografic; lingvistica ILISIU, Ioan (director), RUSU, Valeriu (redactor), IONICA, Ion (redactor), MARINESCU, Bogdan (redactor)
volum de carte 1999 Glosar dialectal. Muntenia, anul 1999 Muntenia; Daco romanii; gramatică; lexic; dicţionar; dialectologie MARIN, Maria (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor)
volum de carte 1967 Glosar dialectal: Oltenia, anul 1967 Oltenia; Lexicologie; glosar; dicţionar; dialectologie; grai; Noul Atlas Lingvistic Român; chestionar lingvistic; dialect; Arhiva Fonogramică a Limbii Române; dicţionar dialectal; glosar dialectal; grai oltenesc; Chestionarul Noului Atlas Lingvistic GHICULETE, Galina (editor), LĂZĂRESCU, Paul (editor), SARAMANDU, Nicolae (editor), VULPE, Magdalena (editor), CAZACU, Boris (coordonator, prefață)
volum de carte 1973 Graiul din zona Porțile de Fier, anul 1973, Texte. Sinteză etnografie; Ogradena; Oltenia; Porţile de Fier; sintaxă; obiceiuri; texte dialectale; grai oltenesc; cercetare de dialectologie; Eşelniţa; studiu dialectologic; dialectologie; grai; ocupaţie; Dubova; Jupalnic; Plavişeviţa VULPE, Magdalena (autor), COHUȚ, Cornelia (autor)
volum de carte 2006 Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei: studiu lingvistic: texte dialectale: glosar, anul 2006 BULGARIA; Montana; Plevna; Fonetică; limba română; lexic; Ciuceani; Slivovic; idiom; idiomuri româneşti; Lencovo; Guleanţ; Zagladjen; Dăbovan; Ghighen Mahala; Zlata; Dragaş Voivoda; Cercoviţa; Somovit; Dolni Vit; Milcoviţa; Şiacovo; studiu lingvistic; Ghighen; morfosintaxă; texte dialectale; cercetare de dialectologie; Debova; glosar; dialectologie; grai; topică; dacoromână; dialect NEAGOE, Victorela (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor)
volum de periodic 2023 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 11, mai, anul 2023 icoane; joc; jucărie; Pietrari; Transilvania; Epoca medievală; patrimoniu imaterial; dialectologie; Mărţişor; sas; costume populare; Mânăstirea Dervent CIORCILĂ, Mihaela (redactor), MIHĂESCU, Corina (redactor), MIHĂILĂ, Mirela (redactor), ȘERBAN, Ruxandra (tehnoredactor)
volum de periodic 1963 Romanoslavica: Rsl, VII, anul 1963, Dialectologie Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); Romanoslavica (periodic); Universitatea din Bucureşti (universitate); limbi slave (lingvistică); influenţe slave (lingvistică); filologie (filologie); lingvistică (filologie); filologie slavă (filologie); slavistică (domeniu al filologiei); dialectologie (ramură a sociolingvisticii) PETROVICI, Emil (redactor responsabil), ROSETTI, Alexandru (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VRABIE, Emil (redactor)
volum de periodic 1970 Romanoslavica: Rsl, XVII, anul 1970 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); lingvistică (Ştiinţă); Istorie modernă (Istorie); Istorie medievală (Istorie); Literatura română (Literatură); literatura slavă (Literatură); Romanoslavica (periodic); Universitatea din Bucureşti (universitate); terminologie (lingvistică); morfologie (lingvistică); sintaxă (lingvistică); raporturi lingvistice româno-slave (lingvistică); filologie slavă (filologie); dialectologie (ramură a sociolingvisticii); slavistică (domeniu de studii); folclor (creaţii populare); Emil Petrovici (lingvist, academician) PETROVICI, Emil (redactor responsabil), ROSETTI, Alexandru (redactor), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), CHELARU, Valentin (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), IONESCU-NIȘCOV, Traian (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), OLTEANU, Pandele (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), VIANU, Alexandru (redactor), VRABIE, Emil (redactor), CALAIS, Alexandru (secretar de redacție)
volum de periodic 1972 Romanoslavica: Rsl, XVIII, anul 1972 Asociaţia Slaviştilor din România (asociaţie); filologie (Ştiinţă); lingvistică (Ştiinţă); manuscrise slavone (Manuscris); Romanoslavica (periodic); documente medievale (document); documente slave (document); Universitatea din Bucureşti (universitate); terminologie (lingvistică); morfologie (lingvistică); sintaxă (lingvistică); filologie slavă (filologie); dialectologie (ramură a sociolingvisticii); slavistică (domeniu de studii); Vladimir Ilici Lenin (comunist rus) ROSETTI, Alexandru (redactor responsabil), BOLOCAN, Gheorghe (redactor), CHELARU, Valentin (redactor), CHIȚIMIA, Ion Constantin (redactor), IONESCU-NIȘCOV, Traian (redactor), MIHĂILĂ, Gheorghe (redactor), NOVICOV, Mihai (redactor), OLTEANU, Pandele (redactor), PĂTRUȚ, Ion (redactor), VELICHI, Constantin (redactor), VIANU, Alexandru (redactor), VRABIE, Emil (redactor), CALAIS, Alexandru (redactor)
volum de carte 1996 Schiță de tipologie a graiurilor din Moldova (pe baza regulilor fonologiei nivelului cuvântului), anul 1996 gramatică; dialectologie; grai; lingvistică aplicată; fonologie; tipologie lingvistică; idiom; grai moldovenesc; gramatică transformaţională; dialectologie transformaţională IONESCU-RUXĂNDOIU, Liliana (autor)
volum de periodic 1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III, anul 1997 Astra; Cluj; etnografie; Grigore Silaşi; Năsăud; Sever Pop; lingvistică; dialectologie PRAHASE, Mircea (redactor), SENI, Ioan (redactor), MOLDOVAN, Andrei (redactor), URECHE, Virgil (redactor)
volum de carte 1973 Texte dialectale: Muntenia, I, anul 1973, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; Muntenia de vest; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică GHICULETE, Galina (autor), LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de carte 1975 Texte dialectale: Muntenia, II, anul 1975, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; texte dialectale; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică; Muntenia de nord-est LĂZĂRESCU, Paul (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), VULPE, Magdalena (autor), CAZACU, Boris (coordonator)
volum de carte 1987 Texte dialectale: Muntenia, III, anul 1987, seria Texte și Glosare Muntenia; Fonetică; limba română; dialectologie; Muntenia de sud; Muntenia Centrală; texte dialectale; dialect dacoromân; grai muntenesc; transcriere fonetică BRATU, Costin (autor), GHICULETE, Galina (autor), MARIN, Maria (autor), MARINESCU, Bogdan (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PANĂ, RUXANDRA (autor), TIUGAN, Marilena (autor), VULPE, Magdalena (autor)
volum de carte 1967 Texte dialectale: Oltenia, anul 1967 Oltenia; lingvistică; limba română; Atlasul lingvistic român; dialectologie; Republica Socialistă România; Noul Atlas Lingvistic pe Regiuni; dialect; atlas lingvistic; texte dialectale; culegere de texte; text de dialectologie; Arhiva Fonogramică a Limbii Române CAZACU, Boris (redactor)
articol de periodic 2005 Angustia, 9, seria arheologie-etnografie BOTOROAGĂ-BERCU, Dana (autor) Toponimia și graiul din comuna Zăbala, jud. Covasna 297-301 română
articol de periodic 1987 Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, 6-7, Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologie "Constantin Brăiloiu", Seria A: Comunicări, seria Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor, Serie Veche etnografie; folclor; Folcloristică; Etnologie; Antropologie culturală; arhivistică; lingvistica; etnocoreologie; cercetări de etnografie; cercetări de lingvistică; Institutul de Cercetări de Etnografie şi Dialectologie „Constantin Brăiloiu”; dialectologie; studii şi cercetări; comunicări ştiinţifice; etnomuzicologie; publicaţie ştiinţifică; Institutul de Etnografie şi Folclor „Constantin Brăiloiu” Anuarul Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice 1-426 română
articol de periodic 2018 Litua - Studii și Cercetări, XX periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) DUDĂU, Ana Maria (autor) Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești II. Istorie 526-532 română
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 istoria relaţiilor internaţionale; Europa de Sud-Est; istoria Europei de sud-est MIHAIL, Zamfira (autor) Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Ungaria. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar; Graiuri românești din Basarabia, Transnistria, nordul Bucovinei și nordul Maramureșului. Studiu lingvistic. Texte dialectale și glosar; Institutul de fonetică și dialectologie Al. Rosetti Comptes rendus 574-577 franceză