Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea şi începuturile şcolii arheologice constănţene în perioada 1957-1967. Anii marilor descoperiri / The Dobrudja Regional Museum of Archaeology and the beginnings of the Constanţa Archaeological School between 1957-1967. The years of the great discoveries

  • Subiect: „În 1957, cu ocazia marcării Bimilenarei naşterii poetului Publius Ovidius Naso, autorităţile centrale şi locale au avut iniţiativa reorganizării muzeului constănţean, devenit Muzeul Regional de Arheologie Dobrogea. Promotorul acestei reorganizări a fost Vasile Canarache, care, bucurându-se de o relaţie deosebit de bună cu autorităţile locale comuniste, a creionat un amplu program de valorificare muzeală a vestigiilor antice descoperite peste tot în Tomis şi în Dobrogea şi, mai mult, a iniţiat începând cu vara anului 1958, primele cercetări sistematice în vechea aşezare pontică. Tot în anul 1957 avea să fie identificat Ansamblul rupestru de la Basarabi, sit arheologic de excepţie ce avea să deschidă un şir de alte descoperiri deosebit de importante pentru cunoaşterea istoriei antice a acestei zone. Tânăra şcoală de arheologie constănţeană: Andrei Aricescu, Adrian Rădulescu, E. Dumitrescu, Doina Galbenu, Marin Perşinaru, Vasile Barbu, Gheorghe Poenaru Bordea, Alexandru Popea, sub conducerea lui Vasile Canarache, avea să se formeze în decursul unui deceniu - 1957-1967 - , pe care l-am putea numi deceniul de aur al arheologiei constănţene. Descoperirea Edificiului Roman cu mozaic, a Lentiarion-ului, dezvelirea zidului târziu de incintă şi a porţilor Tomisului, descoperirea şi cercetarea baZilicilor tomitane, descoperirea Tezaurului de sculpturi de la Tomis, cercetarea a peste 500 de morminte din necropolele tomitane şi altele se înscriu în acest tumultos, dar prolific deceniu al arheologiei constănţene. ”
  • Limba de redactare: română (rezumat în română şi engleză)
  • Secţiunea: History / Istorie
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
  • Editura: Muzeul Olteniei Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; seria arheologie-istorie
  • Paginaţia: 378-401
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  23 / 30   >  >|