KLAUS GOLDMANN, Die Seriation chronologischer Leitfunde der Bronzezeit Europas (Berliner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, N. F., 1) Verlag Volker Spiess, Berlin, 1979, 196 S. + 1 Tabelle bestehend aus 4 Blättern.

  • Subiect: Recenzie preponderent pozitivă, cu unele rezerve, privind lucrarea în care Klaus Goldman încearcă să realizeze scheme de înseriere cronologică a principalelor tipuri de artefacte specifice epocii bronzului din Europa. Recenzentul discută importanţa unui asemenea demers metodologic, subliniând totodată dificultăţile inerente aplicării sale.
  • Limba de redactare: germană
  • Secţiunea: Comptes Rendus
  • Vezi publicația: Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne
  • Editura: Editura Academiei Republicii Populare Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1983
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 27; anul 1983; subtitlu: Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie; seria nouă
  • Paginaţia: 209-211
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  18 / 25   >  >|