Simion Bărnuţiu şi revoluţia românilor de la 1848 în istoriografia maghiară (Spira Gyorgy, Miskolczy Ambrus)