A group of bronze age socketed hammers / beating fists from the Lower Danube and Northern Black Sea Area

  • TITLU în română: Un grup de celturi-ciocan din epoca bronzului descoperite la Dunărea de Jos şi Nordul Mării Negre
  • Subiect: În studiul de faţă se discută un grup de trei obiecte din bronzul târziu, cărora până în prezent le-au fost atribuite funcţionalităţi diferite în literatura de specialitate. Se propune o nouă interpretarea acestor obiecte, ca celturi-ciocane sau nicovale de ambutisare pentru prelucrarea tablei şi a vaselor de metal, prin aceasta lărgindu-se spectrul uneltelor de prelucrare a metalului din Europa de sud-est cu un tip, care până acum lipsea din inventarul arheologic.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 10; anul 2012; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 9-19
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  2 / 21   >  >|