Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 130 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1964 La Dobrudja. Littoral roumain. Delta du Danube - Guide, anul 1964 ROMÂNIA (stat); Marea Neagră (mare); Delta Dunării (rezervaţie naturală); turism (subiect); ghid turistic (subiect); litoral (subiect); litoralul românesc (subiect); rute (subiect); locuri turistice (subiect); Dobrogea (regiune istorică şi geografică a României) GIURCĂNEANU, Claudiu (autor), MOLNAR, Ion (copertă), POP, Alexandru (autor), POPESCU, Demetru (autor), STOENESCO, Ștefan (autor)
volum de carte 2012 Poleis în Marea Neagră - Relații interpotnice și producții locale, anul 2012 epoca romană (epocă); Antichitate (epocă); epoca antică (epocă); Ceramică (Material); schimb comercial (concept); schimb de mărfuri (concept); cercetare arheologică (categorie); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); comerţ (ramură a economiei); grecia antică (civilizaţie antică); civilizaţia elenistică (civilizaţie antică); Marea Neagră (mare); Pontus Euxinus (mare) BÂRZESCU, Iulian (editor), BÂRZESCU-PANAIT, Florina (editor), COJOCARU, Victor (îngrijitor ediție), MATEI-POPESCU, Florian (editor), ROBU, Adrian (editor)
volum de periodic 2018 Pontica, LI, anul 2018, Koinè et mobilité artisanale entre la Méditerranée et la Mer Noire dans l’Antiquité. Hommage à Pierre Dupont à son 70e anniversaire, seria SUPPLEMENTUM V perioada greacă arhaică (Perioadă istorică); perioada greacă clasică (Perioadă istorică); perioada greacă elenistică (Perioadă istorică); arheologie greacă (Arheologie); ceramică greacă (Ceramică); colonizarea greacă (fenomen cultural); Marea Neagră (mare); Mediterana (mare); Pontica (periodic); comerţ antic (activitate); importuri greceşti (activitate); grecia antică (teritoriu antic); Pierre Dupont (arheolog francez) AVRAM, Alexandru (editor), BOLOCAN, Maria (informatică editorială), BUZOIANU, Livia (editor, redactor), CHERA, Constantin (redactor), LUNGU, Liviu (editor), LUNGU, Vasilica (redactor), MARCU, Ada-Adina (copertă), PODARIU, Vasilica (informatică editorială), SODOLEANU, Irina (redactor, secretar de redacție)
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis, 36-I Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală RUSCU, Ligia (autor) Die betiehungen der griechenstadte an der rumanischen schwarzmeerkuste mit stadten ausserhalb des schwarzen Meeres 29-50 germană
articol de periodic 2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DIN, Petre (autor) Interese, competiție și competitori în bazinul vest-pontic (sfârșitul sec. XIII - începutul sec. XVI) - Mărculeț V. Varia 423-424 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Tutovensis, I CURLIȘCĂ, Angelica (autor) Date comparative privind compoziția calitativă a epizonei substratului dur din zona Modern, în anii 1994-2004 200-203 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Tutovensis, II CURLIȘCĂ, Angelica (autor) , URSU, Nicoleta (autor) Cîteva observații privind biometria și patologia a două exemplare de Delphinus delphis ponticus eșuate în zona litorală Constanța-Mangalia (2005-2006) 146-148 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis, XII, nr. 2 MUNTEANU, Lucian (autor) The coins of the western pontic greek cities and the ,,barbarian” populations in the hellenistic period 27-39 română
articol de periodic 1920 Analele Dobrogei, I, nr. 4 HEPITES, Ștefan (autor) Clima țărmului românesc al Mării Negre 509-528 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei, IV, nr. 1 FRANGOPOL, D. (autor) Particularitatea nămolului unor lacuri sărate de pe litoralul Mării Negre 95-98 română
articol de periodic 1923 Analele Dobrogei, IV, nr. 1 FRANGOPOL, D. (autor) Marea Neagră este o mare de "hydrogen sulfurat" 98-99 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 BORCEA, Ion (autor) Fauna Mării Negre pe litoralul Dobrogei 107-113 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei, XII CĂLINESCU, Raul (autor) Insula Șerpilor. Schiță monografică .1-62 română
articol de periodic 1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Contribuțiuni la cunoașterea vegetației și florei Insulei Șerpilor - Borza Al. 315-317 română
articol de periodic 1934 Analele Dobrogei, XV CĂLINESCU, Raul (autor) Dobrogea și Marea Neagră ca individualități geografice și regiuni biomorfogenetice 22-33 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei, XVI BRĂTESCU, Constantin (autor) Falezele Mării Negre între Carmen Sylva și Schitu-Costinești 97-105 română
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei, XVI Schema răspîndirii teraselor fluviale în Crimeia și basinul sw nord a Mării Megre 174-175 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Sur une platforme litorale en Roumanie - Vîlsan G. 180-193 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII ȘLEMCO, Roman (autor) Sur le changement annuel du plancton de la mer Noire dans la baie de Sebastobol - Zernov S. 206-206 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei, XVII ȘLEMCO, Roman (autor) Problemele cercetărilor viitoare ale Mării Negre și regiunilor mărginașe - Andrussov N. 206-207 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 1 MOTAȘ, Constantin (autor) Biogeografia Mării Negre 227-256 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 2 MEHEDINȚI, Simion (autor) Deliormanul - O verigă între Carpați și țărmul Mării Negre 226-239 română
articol de periodic 1938 Analele Dobrogei, XIX, nr. 3 COTOVU, Virgil (autor) Instalațiile pentru navigația maritimă pe coastele Cadrilaterului 53-57 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei, IV, nr. 1, serie nouă ATANASIU, Andreea (autor) Factorul naval în politica lui Mircea cel Bătrîn privind apărarea Dobrogei și asigurarea controlului asupra litoralului vest-pontic 90-94 română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei, IV, nr. 1, serie nouă DIANA, Anna-Maria (autor) , PAȘCA, Cecilia (autor) Proiecte românești de realizare a unei căi bavigabile între Dunăre și Marea Neagră 111-118 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 1, serie nouă LĂZĂRESCU, George (autor) L'atestazione della prezența degli italiani - genovesi e veneziani - sulle Sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 192-195 italiană
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă IONESCU, Ion (autor) , MOȘOIU, Traian (autor) Mijloace de comunicații moderne adoptate de marina militară română La începutul secolului al XX-lea 183-189 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă ATANASIU, Andreea (autor) Condiții de navigație în Marea Neagră în secolele XIII-XIV 93-97 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă PANAIT, Panait (autor) Porturile dobrogene pe rutele maritime pontice ale secolelor XIII-XV 98-102 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă NICOLAEV, Simion (autor) , PAPADOPOL, Nicolae (autor) , PETRESCU, Iorgu (autor) O nouă specie pentru fauna de decapode din apele marine românești, Callinectes sapidus Rathbum - 1986 222-230 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă CIORBEA, Valentin (autor) , SÎRBU, Marian (autor) Aspecte privind acțiunile navelor puterilor centrale pe coasta litoralului românesc în perioada 1914 266-269 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă COJOC, Marian (autor) Rolul factorului sovietic și al propagandei socialiste în construcția canalului Dunăre-Marea Neagră /1949-1953) 342-354 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă LUNGU, Georgeta (autor) Începuturile stațiunilor balneare pe malul românesc al Mării Negre 363-377 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BUȘE, Dorel (autor) Destrămarea României Mari: Insula Șerpilor - ultimul teritoriu românesc pierdut în timp de pace 147-155 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț (autor) Templul lui Achile din Insula Șerpilor 156-170 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă ATANASIU-GĂVAN, Andreea (autor) Factori de risc ai vavigației în Marea Neagră, secolele XIII-XIV 29-37 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă BĂLĂBĂNESCU, Mariana (autor) Marea Neagră în cuvîntările și scrisorile regelui Carol I 87-93 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă PĂDUREAN, Dominuț (autor) Inițierea de către România, la curtea internațională de justiție de la Haga, a procedurilor vizînd reolvarea diferentului cu Ucraina privind delimitarea zonelor economice exclusive și a platoului continental al celor două țări în Marea Neagră 289-320 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă ATANASIU-CROITORU, Andreea (autor) Forța navală maritimă a României între cele două războaie mondiale 67-85 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă ȘERBAN, Olivia (autor) Organizarea construcției și problema forței de muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră 327-339 română
articol de periodic 2019 Analele Dobrogei, I, nr. 1, seria III POPESCU, Dorin (autor) Marea Neagră - din nou Pont fără hegemon, din nou teatru hibrid 359-373 română
articol de periodic 2019 Analele Dobrogei, I, nr. 1, seria III COLESNIUC, Sorin Marcel (autor) Marea Unire de la Marea Neagră. Volum omagial dedicat Centenarului Marii Uniri a Românilor și împlinirii a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu România 379-387 română
articol de periodic 2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina, XXXIV-XXXV-XXXVI, seria 2007-2008-2009 IGNAT, Ioan (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster Cr., Morintz Al. 467-469 română
articol de periodic 2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-al doilea rîzboi mondial. Campania din est (partea I) Istorie Modernă şi Contemporană 329- română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie PETRESCU, Nicolae (autor) Hidroaviația română în cel de-Al II-lea Război Mondial. Campania din Est (Partea II-a) Istorie Modernă şi Contemporană 387-396 română
articol de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie PETRESCU, Nicolae (autor) Marina română în sistemul de apărare a graniței de est (1918-1921) Istorie Modernă şi Contemporană 451-466 română
articol de periodic 1941 Balcania, IV etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) BERZA, Mihai (autor) La Mer Noire à la fin du Moyen Âge 409-435 franceză
articol de periodic 1942 Balcania, V, nr. 1 etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) MIHORDEA, V. (autor) Charles de Peyssonnel 365-392 română
articol de periodic 2005 Banatica, 17 FERARU, Remus (autor) Sărbători dionysiace în cetățile grecești din pontul stîng 219-234 română
articol de periodic 2012 Buridava - Studii și Materiale, X etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) DRAGNEA, Mihai (autor) Importanța spațiului maritim în conflictele ruso-bizantine (sec. IX-XI) Istorie 126-135 română, engleză
articol de periodic 1990 Crisia, XX CIHO, Miron (autor) Grecii de peste mari, colonizarea greacă și comerțul timpuriu - Boandman John VII. Recenzii 739-740 română
articol de periodic 2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII CHERA, Constantin (autor) History and tourism at the Pontus Euxinus - Black Sea 115-116 engleză
articol de periodic 1997 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, III Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) BARNEA, Alexandru (autor) Voies de communication au Bas-Danube aux IVe-VIe siècles après J.C. 29-42 franceză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) SPĂTĂRELU, Mihail (autor) The relationships of Stephen the Great with the Pontic region A. STEPHANUS ILLE MAGNUS - CHRISTIANAE FIDEI ATHLETA 37-47 engleză
articol de periodic 2006 Etudes Byzantines et Post-Byzantines, V Numismatică (disciplină); Imperiul Bizantin (stat medieval); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheologie medievală (ramură a arheologiei) JOSANU, Vitalie (autor) Quelques considérations sur la double dénomination de Cetatea Albă B. BYZANTINA 387-405 franceză
articol de carte 2009 Interferențe Ovidiene, Studii, note, texte și (pre)texte ovidiene LĂZĂRESCU, George (autor) L'attestazione della prezenza degli italiani-genovesi e veneziani - sulle sponde del Ponto Eusino (Mar Nero) 173-176 italiană
articol de periodic 1997 Istros, VIII BRUJAKO, Igor (autor) Despre evenimentele din sec. III a Chr. în Nord-Vestul Mării Negre (patru concepții despre criză) 63-81 română
articol de periodic 1999 Istros, IX BÎRCĂ, Vitalie (autor) Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
articol de periodic 2000 Istros, X ANGELESCU, Mircea (autor) Importurile ceramice atice în coloniile pontice 119-157 română
articol de periodic 2004 Istros, XI SCHUSTER, Cristian (autor) Zu den prahistorischen ankeren und modellankern im unterendonaugebiet und an der westkuste des Schwarten Meeres 27-39 germană
articol de periodic 2010 Istros, XVI SAMOYLOVA, Tatyana (autor) Some remarks about weapon's semantics in the ancient necropolis of the North-Western Black Sea Region 207-216 engleză
articol de periodic 1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Arheologiia, Akademia Nauk Ukrainskoi RSR, Institut Arheologii, Ukrainske Tovaristvo Ohoroni Pam'iatnikov Istorii ta Kulturi, Kiiv (nr. 1 - 12/ 1971-1973). NOTE BIBLIOGRAFICE 311-312 română
articol de periodic 1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) BOTZAN, Marcu (autor) Influența factorilor ecologici asupra migrațiilor și transhumanței la distanță în stepa nord-pontică Cercetări interdisciplinare în arheologie 209-214 română, franceză
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) JOSANU, Vitalie (autor) Sfântul Ioan cel Nou și Cetatea Albă. Reactualizări Istorie 505-510 română, franceză
articol de periodic 1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie ISPAS, Sabina (autor) Colindul și marea 58-72 română; engleză
articol de periodic 2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii GOGA, Ionelia Claudia (autor) The catalogue of sea and oceanic fish collection from the patrimony of the Oltenia Museum Animal Biology / Biologie animală 155-162 engleză; română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii MUSTAȚĂ, Gheorghe (autor) , MUSTAȚĂ, Mariana (autor) Brevicoryne brassicae L. (Insecta: Homoptera) parasitoid complexes from some cabbage cultures on black seaside areas Ecology / Ecologie 201-204 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii PETRIȘOR, Alexandru-Ionuț (autor) Spatial approach to the assessment of anthropogenic impact on biodiversity based on the nomenclature of territorial units for statistics (nuts) applicable to Romania Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 305-308 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MAXIMOV, Valodia (autor) , ZAHARIA, Tania (autor) Demersal ichthyofauna of the Romanian Black Sea area Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 239-246 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii MAXIMOV, Valodia (autor) , MICU, Dragoș (autor) , NIȚĂ, Victor (autor) , ZAHARIA, Tania (autor) Measures for the management for the protection of the Black Sea horse Hippocampus ramulosus LEACH, 1814 at the romanian littoral Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 247-252 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GOMOIU, Marian Traian (autor) Applying Marine Strategy Framework Directive (MSFD) for Good Environment State (GES) assessment at the Romanian Black Sea Coast Scientific essays / Referate ştiinţifice 247-251 engleză; română
articol de periodic 1971 Peuce, I, seria științele naturii CIOCHIA, Victor (autor) Contribuții la cunoșterea efectelor poluării cu petrol a Mării Negre și reflectarea acestora asupra păsărilor ce iernează pe litoralul românesc 457-466 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, seria științele naturii COTEȚ, Petre (autor) Evoluția litoralului românesc în timpul Holocenului 35-47 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie ANGELESCU, Nicolae (autor) , IACOB, Maura (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Infestări cu oodinium (Amyloodinium) ocellatum Brown la pești proveniți din Marea Neagră 77-79 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie ANGELESCU, Nicolae (autor) , PLOTOAGĂ, Gabriela (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Noi contribuții la cunoșterea parazitofaunei cetaceelor din Marea Neagră 149-153 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, seria zoologie MANEA, Gheorghe (autor) Particularitățile principalilor factori mediali din Marea Neagră și fluviul Dunărea și unele aspecte biologice specifice ale sturionilor marini migratori din apele României 269-304 română
articol de periodic 2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest (autor) The coinage of the genoese settlements of the western Black Sea Shore and on the Danube 285-296 engleză
articol de periodic 2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie STAN, Florin (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster C., Morintz A. 369-370 română
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin (autor) , DIETRICH, Olivier (autor) A group of bronze age socketed hammers/beating fists from the lower Danube and Northern Sea Area .9-19 engleză
articol de periodic 2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile (autor) Discuții privitoare la unele pandantive specifice bronzului tîrziu din Nord-Vestul și Nordul Mării Negre 21-38 română
articol de periodic 1977 Pontica, X VULPE, Radu (autor) Les Roumains et la Mer 25-34 franceză
articol de periodic 1978 Pontica, XI ALEXANDRESCU, Petre (autor) Călătoria lui Herodot în Marea Neagră 27-34 română
articol de periodic 1981 Pontica, XIV MICU, Ioan (autor) Pontus Euxinus în opere ovidiene din exil 317-327 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV ANGELESCU, Mircea (autor) Un probleme controverse: L'expedition de Pericles dans le Pont Euxin 45-54 franceză
articol de periodic 1993 Pontica, XXVI LAZAROV, Mihail (autor) Les sites submerges le long du pont quest dans le contexte de l'histoire pontique et mediterraneenne 7-18 franceză
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII Egeea și Pontul Euxin: Raporturi și interacțiuni în epoca greco-romană -Avant-propos .7-8 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII ISLER-KERENYI, Cornelia (autor) Dionysos, la Thrace, la Mer Noire 39-49 franceză
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII FERARU, Remus (autor) Sărbători dionysiace în cetățile grecești din Pontul stîng 239-252 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX IRIMIA, Mihai (autor) Ethnic contacts and Cultural Exanges North and West of the Black Sea from the Greek Colonisation to the Ottoman Conquest - Cojocaru Victor) 467-481 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL TSETSKHILANZE, Gocha (autor) Pots and pandemonium: The earliest East Greek Pottery from North Pontic native settlements 37-70 română
articol de periodic 2007 Pontica, XL LUNGU, Vasilica (autor) Amphorisques pheniciens au bord de la Mer Noire 111-122 franceză
articol de periodic 2007 Pontica, XL DUPONT, Pierre (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Note sur l'origine des plats a poisson du Pont-Euxin 123-136 franceză
articol de periodic 2008 Pontica, XLI IRIMIA, Mihai (autor) Sceptre de piatră inedite din județul Constanța și unele considerații privind legăturile zonei vest-pontice cu spațiul egeean în bronzul tîrziu 79-117 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI HAIMOVICI, Sergiu (autor) Transgresiunea uriașă și vijelioasă a apelor Mării Negre din Neoliticul timpuriu dobrogean, avînd ca urmare apariția a două specii acvatice mediteraneene: Spondylus gaederopus și Sparus aurata la litoralul romanesc al acestei mări 421-441 română
articol de periodic 2008 Pontica, XLI NASTASI, Irina (autor) Rome and Black Sea Region, Donination, Romanisation, Resistance - Beller-ielsen Tonnes 565-569 română
articol de periodic 2009 Pontica, XLII, seria supplementum I LUNGU, Vasilica (autor) Projet d'atlas de reference des ceramiques grises monochromes du Pont-Euxin a l'epoque grecque 13-40 engleză
articol de periodic 2009 Pontica, XLII, seria supplementum I DUPONT, Pierre (autor) Determination d'origine des ceramiques grise du Pont-Euxin: Donnes archeometriques recentes 41-50 engleză
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV BOLOHAN, Neculai (autor) Trying to define and deal with "Buffer territories" in the West Pontic Late Bronze Age 71-81 română
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV RUSTOIU, Aurel (autor) Celto-Pontica. Connections of the celts from Transylvania with the Black Sea 91-111 română
articol de periodic 2011 Pontica, XLIV COJOCARU, Victor (autor) Ancient Sacral Monuments in the Black Sea - Petropoulos K.E., Meslennikov A.A. 517-526 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV COJOCARU, Victor (autor) De la relațiile externe ale orașelor pontice la realitățile externe ale apoikiilor nord-pontice 65-76 română
articol de periodic 2012 Pontica, XLV GEORGIEVA, Petya (autor) A newly discovered necropolis in the southern part of the West Black Sea Coast - issues of cultural interpretation 395-403 engleză
articol de periodic 2012 Pontica, XLV COJOCARU, Victor (autor) Culture et mobilite dans le Pont-Euxin. Approche regionale de la vie culturelle des cites grecques 659-675 română
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI COJOCARU, Victor (autor) Statui sau portrete ca masură de cinstire în inscripțiile onorifice din arealul pontic. Observații preliminare 323-241 română
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 VANCHUGOV, Vladimir (autor) The social structure of population of Belozerka Culture of the North-Western Black Sea Region 270-271 engleză
articol de carte 2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 YAKOVOY, Eugen (autor) About appearance of barrow building in Black Sea North West Littoral 271-272 engleză
articol de periodic 1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă (autor) Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire - Cuvînt înainte .7-10 română
articol de periodic 2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" BÎRCĂ, Vitalie (autor) Orașul Tyras și Imperiul roman în secolul I d. Ch. Considerații numismatice și istorice Relaţii bilaterale şi internaţionale 277-294 română, engleză
articol de periodic 2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" RUSCU, Ligia (autor) Westpontische Griechenstädte und das Königreich Pontos im 2. Jh. v. Chr. Relaţii bilaterale şi internaţionale 295-299 germană
articol de periodic 2011 Revista Bistriței, XXV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română, franceză
articol de periodic 2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I istorie; Arheologie; Numismatică; Antropologie culturală; Antropologie fizică GRAMATICU, Steluța (autor) A new weight from Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)
articol de periodic 2016 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, II istorie; Arheologie; Numismatică; Antropologie culturală; Antropologie fizică PETAC, Emanuel (autor) About a new 3rd century BC Lysimachus type stater from Tomis 105-110 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III istorie; Arheologie; Numismatică; Antropologie culturală; Antropologie fizică DIMA, Mihai (autor) Date noi privind circulația monedelor de argint emise la Istros în nordul Mării Negre (sec. V-IV a.Chr.) Numismatică / Numismatics 255-274 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V istorie; Arheologie; Numismatică; Antropologie culturală; Antropologie fizică DIMA, Mihai (autor) Pe urmele monedelor histriene timpurii de argint apărute în ultimii ani în comerțul de antichități Numismatică / Numismatics 269-282 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice, V ALEXANDRESCU, Petre (autor) V. D. Blavatski, Античная археология северного Причерноморья, Moscova, 1961, 229 p. RECENZII 428 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice, V ALEXANDRESCU, Petre (autor) M. M. HUDIAK, Из истории Нимфея VI - III в. до н.э. Leningrad, 1962, 64 p. + 47 pl. + 1 plan. RECENZII 429-430 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Apollonia. Les fouilles dans la nécropole d'Apollonia en 1947-1949, Sofia, 1963, 405 p., 109 fig., 180 pl. (în limba bulgară, cu rezumate în limbile rusă și franceză). RECENZII 461-463 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice, VIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Hydria de la Artánd Note şi discuţii 207-210 română, franceză
articol de periodic 1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Editura „Nauka", Leningrad, 1968, 351 p. (în l. rusă, fără rezumate). RECENZII 359-361 română
articol de periodic 1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) M. AUSTIN et P. VIDAL-NAQUET, Economies et sociétés en Grèce ancienne; Périodes archaïque et classique. Textes choisis et présentés ... Paris, Armand Colin, 1972. 416 p. in 32° (Collection U 2). RECENZII 307-308 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Hellenische Poleis: Krise, Wandlung, Wirkung. Herausgegeben von Elisabeth Charlotte Welskopf. Berlin, Akademie-Verlag, 1974, vol. I- IV, 2296 p. In 8°. RECENZII 351-353 română
articol de periodic 2009 Studii Clasice, XLV DUPONT, Pierre (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Echanges culturels Egée - Mer Noire à l'époque grecque: instrumentum domestique & acculturation indigène. Colloque international (Bucarest-Constanța, 30 septembre-3 octobre 2008) Studiile clasice în România 221-224 franceză
articol de periodic 2009 Studii Clasice, XLV DUPONT, Pierre (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Les relations d'échange de l'espace istro-pontique. Influences et convergences dans l'antiquité. Ateliers franco-roumains d'archéologie et de numismatique istro-pontiques, Constanța, Musée d'Histoire Nationale et d'Archéologie, jeudi 2 octobre 2008 Studiile clasice în România 225-227 franceză
articol de periodic 1994 Sud-Estul și Contextul European, II, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene IORDAN, Constantin (autor) Un dosar al rivalității franco-italiene în Balcani în anii '20: dotarea marinei române Realităţi sociale şi relaţii politice 121-129 română
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene CRISTEA, Ovidiu (autor) Informații despre Marea Neagră într-un portulan pisan de la sfârșitul secolului al XII-lea (cca. 1200) SURSE ISTORICE ŞI GEOGRAFICE PRIVITOARE LA SUD-ESTUL EUROPEAN 77-81 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUGRAVU, Nelu (autor) Nomazi ai stepelor. Sarmații timpurii în spațiul nord-pontic (sec. II-I a Chr) - Bîrcă Vitalie V. Recenzii, note, cronică 264-264 română
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII STOICULESCU, Cristian (autor) Prezent și perspective ecologice ale litoralului românesc
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII MULLER, Geza (autor) Procese de selecție ecologică care influențează imigarea organismelor marine în Marea Neagră
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BAVARU, Adrian (autor) , VASILIU, F. (autor) Modificări ale macrofitobentosului marin la litoralul românesc al Mării Negre
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII GOMOIU, Marian (autor) Asupra comunităților epibionte pe substraturile artificiale în Marea Neagră
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII ȚIGĂNUȘ, Victoria (autor) Evoluția comunităților bentale de pe substrat nisipos la litoralul romănesc în perioada 1983-1985
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BODEANU, N. (autor) Particularitățile dezvoltării cantitative a fitoplanctonului litoralului romînesc al Mării Negre în condițiile desfășurării din ultimii ani (1983-1985) a procesului de eutrofizare
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII PETRAN, Adriana (autor) Aspecte ale impactului poluării structurii unor comunități zooplanctonice la litoralul românesc al Mării Negre