Peuce, XI, 1995, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) În loc de prefață I română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Foreword II engleză
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Spre informare III română
articol de periodic Decizia nr. 188 privind înființarea și organizarea Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea IV-V română
articol de periodic Decizia nr. 189 privind numirea Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea VI-VII română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Information VIII englez
articol de periodic Decision n. 188 for the establishment and organization of the Ecomuseal Research Institute of the Lower Danube Tulcea IX-X engleză
articol de periodic Decision n. 189 for the appointment of the Scientific Council of the Ecomuseal Research Institute of the Lower Danube - Tulcea XI-XII engleză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins - Contents 5-6 română
articol de periodic LĂZURCĂ, Elena (autor) Trestenic - o nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea 7-48 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Date noi privind înmormântările cu ocru din Dobrogea. Movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Raport privind săpăturile arheologice efectuate în Sectorul V al așezării hallstattiene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
articol de periodic TOPOLEANU, Florin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe du IVe siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame-Argamum 231-263 franceză
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă getică la Murighiol, jud. Tulcea 265-301 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpături arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raport final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus-Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
articol de periodic VASILIU, Ioan (autor) Cimitirul medieval de la Isaccea Biserica Sf. Gheorghe 373-409 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 411-413 română