Studii Clasice: StCl, 1966


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-5 română
articol de periodic LUPAȘ, Liana (autor) Les phonèmes consonantiques du dialecte attique Comunicări şi studii 7-15 franceză
articol de periodic STOIANOVICI-DONAT, Lileta (autor) Hybris în Iliada. Note de interpretare Comunicări şi studii 17-24 română, franceză
articol de periodic MARMELIUC, Dimitrie (autor) Reflectări ale contemporaneității în tragediile lui Sofocle Comunicări şi studii 25-34 română
articol de periodic BARBU, Nicolae Ion (autor) Remarques sur le droit chez Thucydide Comunicări şi studii 35-44 franceză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Inscripții inedite din lstros Comunicări şi studii 45-59 română, franceză
articol de periodic OPRIȘAN, M. (autor) Probleme de gîndire economică la oratorii elini din perioada clasică Comunicări şi studii 61-73 română, franceză
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Le symbolisme funéraire dans une tombe de la Péninsule de Taman Comunicări şi studii 75-86 franceză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur un décret des thiasites de Callatis Comunicări şi studii 87-96 franceză
articol de periodic BĂLTĂCEANU, Maria (autor) Vocabularul parodiilor plautine ca document al stilurilor parodiate Comunicări şi studii 98-119 română, franceză
articol de periodic CIULEI, Gheorghe (autor) Note în legătură cu expresia aequum et bonum în opera lui Cicero Comunicări şi studii 121-129 română, franceză
articol de periodic BODOR, Andrei (autor) Contribuții la istoria răscoalei sclavilor condusă de Spartacus Comunicări şi studii 131-141 română, engleză
articol de periodic EDELSTEIN, Frieda (autor) Ideea evoluției în opera lui Vitruviu Comunicări şi studii 143-153 română, franceză
articol de periodic DOBROIU, Eugen (autor) Formele insolite din vorbirea personajelor lui Petronius Comunicări şi studii 155-169 română, franceză
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) Detașarea ironică - procedeu compozițional în Satyriconul lui Petroniu Comunicări şi studii 171-181 română, franceză
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) Stoicismul, ideologie opoziționistă și ideologie oficială sub Imperiul timpuriu Comunicări şi studii 183-196 română, franceză
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) O inscripție de la Anastasius I descoperită la Histria Comunicări şi studii 197-206 română, franceză
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Hydria de la Artánd Note şi discuţii 207-210 română, franceză
articol de periodic BORDENACHE, Gabriella (autor) Le sculture del ginnasio e del teatro di Salamina Note şi discuţii 211-220 italiană
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) Note epigrafice Note şi discuţii 221-228 română, franceză
articol de periodic LEE, G.M. (autor) Prudentius Psychomachia 310-311 Note şi discuţii 229 engleză
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 231-246 română, franceză
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) Umbre și lumini în domeniul liricii vechi grecești Studiile clasice în lume 247-259 română
articol de periodic NASTA, Mihai (autor) Dyscolos, mărturia tinereții lui Menandru Studiile clasice în lume 261-275 română
articol de periodic BORDENACHE, Gabriella (autor) Scavi italiani a Leptis Studiile clasice în lume 277-280 italiană
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sesiunea de lucru a Asociațiilor engleze de studii clasice (Cambridge, 4-11 august 1965) Studiile clasice în lume 281-282 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Congresul de studii clasice de la Budapesta (1-6 noiembrie 1965) Studiile clasice în lume 283-284 română
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 285-289 română
articol de periodic MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Odobescu și clasicismul Studiile clasice în România 291-296 română
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Unele probleme istorice ale dreptului roman în gîndirea lui Nicolae Iorga Studiile clasice în România 297-305 română
articol de periodic OCHEȘANU-CRISTESCU, Rodica (autor) În legătură cu o traducere din poeții latini Studiile clasice în România 307-312 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1965) Studiile clasice în România 313-325 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) IMPERATORIS CAESARIS AUGUSTI Operum fragmenta. Quartum edidit Henrica Malcovati (Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum). Aug. Taurinorum, ln aedibus Paraviae, MCMLXII. 196 p. in 16° RECENZII 325 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) IZVOARE PRIVIND ISTORIA ROMÂNIEI, I: De la Hesiod la Itinerarul Antonin, București, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1964, XXIV + 791 p. RECENZII 327-328 română
articol de periodic MIHĂESCU, Haralambie (autor) Strabon, География в 17 книгах. Перевод, статья и комментарии Г.А. Стратановского, под общей редакцией проф. С.Л. Утченко, редактор перевода О.О. Крюгер (Академия наук СССР. Классики науки). Editura Nauka, Moscova, 1964, 943 p. RECENZII 328-329 română
articol de periodic NASTA, Mihai (autor) QUINTUS DE SMYRNE, La Suite d'Homère. Tome I, livres I - IV. Texte établi et traduit par Francis Vian. « Collection des Universités de France, publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé ». Paris, 1963, LV + 181 p. RECENZII 329-331 română
articol de periodic POGHIRC, Cicerone (autor) EPICTETE, Entretiens. Livre III. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration d'Amand Jagu. Paris, « Les Belles Lettres », 1963, 120 p. RECENZII 331 română
articol de periodic COSTA, Traian (autor) OVIDIANA GRAECA. Fragments of a Byzantine Version of Ovid's Amatory Works. Edited by P. E. Easterling and E. J. Kenney (= Proceedings of the Cambridge Philological Society, Supplement No. 1), 1965, 85 p. RECENZII 331-339 română
articol de periodic RUSSU, Ioan Iosif (autor) Academia Scientiarum U.R.S.S. CORPUS INSCRIPTIONUM REGNI BOSPORANI (CIRB). Академия Наук СССР. Корпус Боспорских надписей. Editura « Nauka », Moscova-Leningrad, 1965, 951 p. În 8°, 1326 inscripții. RECENZII 334-339 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE IN BULGARIA REPERTAE ed. G. Mihailov. Vol. III: Inscriptiones inter Haemum et Rhodopem repertae. Fasc. posterior: A territorio Philippopolitano usque ad oram Ponticam. Serdicae, 1964, 277 p. in 16°, 197 pl. RECENZII 339-340 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) VESELIN BEŠEVLIEV, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berliner Byzantinische Arbeiten, Band XXX), Berlin, 1964, XV + 220 p. + 114 pl. și 1 hartă. RECENZII 340-343 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques. Vol. XIII: d'Aphrodisias à la Lycaonie. Paris, Librairie Adrien Maisonneuve, 1965, 330 p. In 8°, 39 pl. RECENZII 343-345 română
articol de periodic GRAUR, Alexandru (autor) O. SZEMERÉNYI, Syncope in Greek aud Indo-European and the Nature of Indo-European Accent, Naples, 1964 (AION, Quaderni della sezione linguistica degli Annali, a cura di Walter Belardi), XV + 429 p. RECENZII 345-346 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) CARLO DE SIMONE, Die messapischen Inschriften und ihre Chronologie. JÜRGEN UNTERMANN, Die messapischen Personennamen. Wiesbaden, Harrassowitz, 1964, 361 p. + 1 pl. RECENZII 346-349 română
articol de periodic GUȚU, Marta (autor) LOUIS GRAZ, Le feu dans l'Iliade et l'Odyssée. Πῦρ. Champ d'emploi et signification, Paris, Klincksieck, 1965, 350 p. RECENZII 349 română
articol de periodic SLUȘANSCHI, Dan (autor) JULIE NOVÁKOVÁ, UMBRA. Ein Beitrag zur dichterischen Semantik, Berlin, Akademie-Verlag, 1964. RECENZII 350 română
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) M. DETIENNE, La notion de δαίμων dans le pythagorisme ancien, Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, Fasc. CLXV, Paris, Les Belles Lettres, 1963, 214 p. RECENZII 351-353 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) RAYMOND BLOCH, Les prodiges dans l'antiquité classique. (Grèce, Etrurie, Rome.) (« Mythes et Religions », Collection dirigée par Georges Dumézil.) Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 163 p. RECENZII 353-354 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) A. DUPONT-SOMMER & LOUIS ROBERT, La déesse de Hierapolis Castabala (Cilicie). (Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut français d'Archéologie d'Istanbul, XVI.) Paris, Adrien Maisonneuve, 1964, 104 p. in 4°, 30 planșe afară din text. RECENZII 354-355 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) M. J. VERMASEREN, Mithras, the secret god, London, Chatto and Windus, 1963, 200 p., 12 pl., 69 fig. RECENZII 355-358 română
articol de periodic GUȚU, Marta (autor) R. FLACELIERE, Histoire littéraire de la Grèce, Les grandes études littéraires, Paris, Fayard, 1962, 476[-479] p. + hărți. RECENZII 358-359 română
articol de periodic CRĂCIUN, Dumitru (autor) N. I. BARBU și colectivul catedrei de limbi clasice de la Institutul de limbi străine, Universitatea București: Istoria literaturii latine, Voi. I: De la origini ptnă la sfîrșitul Republicii. București, Editura didactică, 1964, 515 p. RECENZII 359-360 română
articol de periodic SLUȘANSCHI, Dan (autor) RUDOLF HANSLIK, Plinius der Ältere. II. Bericht, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 17, 1964, p. 65-80. RECENZII 360-361 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) VICTOR EHRENBERG, Polis und Imperium. Beitrage zur alten Geschichte. Herausgegeben von K. F. Stroheker und A. J. Graham. Zürich-Stuttgart, Artemis-Verlag, 1965, 648 p. In 16° + o hartă și trei planșe afară din text. RECENZII 361-363 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) A. J. GRAHAM, Colony and Mother City in Ancient Greece, Manchester, University Press, 1964, xv + 359 p. RECENZII 363-364 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) ROBERT FLACELIERE, Histoire de la femme antique en Crète et en Grèce. (Histoire mondiale de la femme. Livre quatrième.) Paris, Nouvelle Librairie de France, 1965, 106 p. (numerotate de la 269 la 374). RECENZII 364-365 română
articol de periodic PIATKOWSKI, Adelina (autor) DETLEF LOTZE, Lysander und der peloponnesische Krieg, Abhandl. der Sachs. Akademie der Wiss. zu Leipzig. Phil. Hist. Klasse, Band 57 Heft, 1, Ed. Acad. din Berlin, 1964, 98 p. RECENZII 365-367 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ATTILIO DEGRASSI, Scritti vari di antichità, raccolti da amici e allievi nel 75° compleanno dell'autore. Vol. I-II. Roma, A cura del Comitato d'Onore. 1962, 1143 p., numeroase planșe afară din text. RECENZII 367-368 română
articol de periodic MIHĂESCU, Haralambie (autor) GÉZA ALFÖLDY, Bevölkerung und Gesellschaft der römischen Provinz Dalmatien. Mit einem Beitrag von András Mócsy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 233 p. și 1 hartă. RECENZII 368-369 română
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al. (autor) WOLFGANG KUNKEL, Römische Rechtsgeschichte, ed. a 4-a, Böhlau, Köln-Graz, 1964, 203 p. RECENZII 369-370 română
articol de periodic GEORGESCU, Valentin Al. (autor) WOLFGANG WALDSTEIN, Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht: Abolitio - indulgentia - uenia. (Commentationes Aenirontanae, XVIII) Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 1964, 255 p. RECENZII 370-373 română
articol de periodic CIULEI, Gheorghe (autor) BRÓSZ RÓBERT, Nem teljes jogu polgárok a római jogforrásokban, Budapest, Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, 1964, 301 p. RECENZII 373-374 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) MANUEL PELLICER CATALAN, Excavaciones en la necrópolis púnica « Laurita » del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada). Excavaciones arqueologicas en España 17, Madrid (f. a.), Servicio nacional de Excavaciones Arqueologicas, 66 p., 20 pl. RECENZII 374-375 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) KAZIMIERZ MICHALOWSKI, Palmyre. Fouilles polonaises 1962 (Université de Varsovie. Centre d'Archéologie méditerranéenne dans la République Arabe Unie au Caire). Warszawa - S'Gravenhage, 1964, 208 p. + 230 ilustr., 3 planuri și 9 pl. RECENZII 375-376 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) KAZIMIERZ MICHALOWSKI, Faras. Fouilles polonaises 1961-1962 (Université de Varsovie. Centre d' Archéologie méditerranéenne dans la République Arabe Unie au Caire). Warszawa, 1965, 246 p. + 146 ilustr., 4 planuri și 59 pl. RECENZII 376-377 română
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ERICH SWOBODA, Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler (Forschungen in Niederösterreich, I). Vierte, neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Graz, Hermann Böhlaus Nachf., 1964. 316 p. In 16° + 21 ilustrații și hărți în text, 53 pl. RECENZII 377 română
articol de periodic BORDENACHE, Gabriella (autor) GUIDO MANSUELLI, La villa romana di Russi. Faenza, Stabilimento grafico Fratelli Lega, 1962, Pp. 48 + figg 7 (delle quali due a colori) + 1 pianta. RECENZII 378-379 italiană
articol de periodic PIPPIDI, Dionisie M. (autor) MICHEL PONSICH et MIGUEL TARRADEL, Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée occidentale (Université de Bordeaux et Casa de Velázquez, XXXVI). Paris, Presses Universitaires de France, 1965, 130 p. In 16°, ilustrații și hărți, 24 pl. RECENZII 379-380 română
articol de periodic Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 381-403 română