Managing environmental archaeology: some fresh thoughts on old subjects – the Halmyris fort

  • TITLU în română: Gestionarea arheologiei mediului înconjurător: câteva gânduri noi despre subiecte vechi - fortificaţia de la Halmyris
  • Subiect: Abordarea de faţă este parte dintr-un proiect managerial al sitului de la Halmyris, care urmează să fie implementat în anii următori. Articolul este o privire de ansamblu a situaţiei de facto a sitului şi a provocărilor pe care le ridică. Este prezentată pe scurt cronologia sitului, starea de fapt şi problemele cu care se confruntă: consolidări, restaurări, factori de risc, turism, politică de urmat în privinţa protecţiei monumentelor şi structurilor. Implicarea autorităţilor locale este fundamentală ca şi a comunităţii locale şi educarea tinerei generaţii şi chiar a populaţiei adulte.Construcţia unui muzeu local este de asemenea de mare importanţă, alaturi de protecţia ruinelor în faţa factorilor naturali şi antropici.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2012
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 10; anul 2012; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 39-52
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  4 / 21   >  >|