Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 publicații
  • 15 volume
  • 219 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2008 Arhetur
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
Delta Dunării; Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; patrimoniu; situri arheologice MICU, Cristian (autor), AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor), MIHAIL, Florian (autor)
carte 2013 Europolis. Destinul unui oraş - titlul unui roman
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
Delta Dunării; Dobrogea; Sulina; Jean Bart; Comisiunea Europeană a Dunării; Europolis; Eugeniu Botez MANEA, Lăcrămioara (autor), CIOCOIU, Mădălina (autor), COSTEA, Iuliana (autor)
literatură gri 2006 Sulina destin european. 150 de ani de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării
Număr de volume:1
Delta Dunării; Dobrogea; Marea Neagră; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării MICU, Cristian (realizator), BUCUR, Sorin (realizator)
volum de periodic 1985 Delta Dunării, 1, anul 1985, Studii și comunicări de ecologie ecologie (Ştiinţă); ştiinţe ale naturii (Ştiinţă); Dobrogea (regiune geografică); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul Deltei Dunării (Muzeu); faună (biotop); floră (biotop); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) POPESCU, Maria (coordonator)
volum de periodic 1985 Delta Dunării, 2, anul 1985, Studii și comunicări de etnomologie entomologie (Ştiinţă); ştiinţe ale naturii (Ştiinţă); Dobrogea (regiune geografică); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul Deltei Dunării (Muzeu); insecte (biotop); entomofaună (biotop); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) POPESCU, Maria (coordonator), JECU, Anina (coordonator)
volum de periodic 2004 Delta Dunării, II, anul 2004 ştiinţe naturale (Ştiinţă); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); vegetaţie (subiect); protejarea patrimoniului natural (subiect); Grigore Antipa (biolog); Delta Dunării (deltă); lunca Oltului (luncă); ecosistem acvatic (ecosistem)
volum de periodic 2006 Delta Dunării, III, anul 2006 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); zone protejate (subiect); vegetaţie (subiect); protejarea patrimoniului natural (subiect); Podişul Dobrogei (podiş); habitat natural (habitat); Tulcea (judeţ din România); Delta Dunării (deltă)
volum de periodic 2014 Delta Dunării, V, anul 2014, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); zone protejate (subiect); vegetaţie (subiect); Podişul Dobrogei (podiş); Tulcea (judeţ din România); patrimoniu natural (patrimoniu); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) PETRESCU, Mihai (editor), DINU, Cristina (editor), KAIM, Camelia (tehnoredactor)
volum de carte 2007 Dobrogea și Delta Dunării - conservarea florei și habitatelor / Dobrogea and the Danube Delta - flora and habitat conservation, anul 2007, seria Științele Naturii 2 Dobrogea (regiune geografică); Dobrogea de Nord (regiune geografică); habitat (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Podişul Dobrogei (unitate de relief); patrimoniu natural (patrimoniu); zone protejate (patrimoniu); conservarea biodiversităţii (patrimoniu); Delta Dunării (deltă); floră (biodiversitate) PETRESCU, Mihai (autor)
volum de carte 2013 Europolis. Destinul unui oraș - titlul unui roman, anul 2013 Delta Dunării; istorie; Marea Neagră; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării; Europolis; Eugeniu Botez; porto franco MANEA, Lăcrămioara (autor), CIOCOIU, Mădălina (autor), COSTEA, Iuliana (autor)
volum de carte 1964 La Dobrudja. Littoral roumain. Delta du Danube - Guide, anul 1964 ROMÂNIA (stat); Marea Neagră (mare); Delta Dunării (rezervaţie naturală); turism (subiect); ghid turistic (subiect); litoral (subiect); litoralul românesc (subiect); rute (subiect); locuri turistice (subiect); Dobrogea (regiune istorică şi geografică a României) POPESCU, Demetru (autor), GIURCĂNEANU, Claudiu (autor), STOENESCO, Ștefan (autor), POP, Alexandru (autor), MOLNAR, Ion (copertă)
volum de periodic 2001 Natura și omul, II, octombrie, anul 2001, Serie Veche Delta Dunării; faună; floră; ştiinţele naturii; plante medicinale; natură; cristale; natural; antropic; urs koala; protejarea mediului; Genomul uman; virusul HIV; Broasca ţestoasă; ştiinţele mediului; Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova IANCU, EMILIA (director), MANOLACHE, Roxana (redactor șef)
volum de periodic 1971 Peuce, I, anul 1971, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Delta Dunării; zootehnie; biologie; ştiinţele naturii; zoologie; piscicultură
volum de periodic 1973 Peuce, III, anul 1973, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; Podişul Casimcea; zootehnie; biologie; ştiinţele naturii
volum de periodic 1976 Peuce, V, anul 1976, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; biologie; botanică; plante; biotop; vegetaţie
volum de periodic 1978 Peuce, V, anul 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; geologie; geografie; mediul ambiant
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1975, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); Delta Dunării (Regiune); Valea Trotuşului (Regiune); paraziţi (subiect); avifaună (subiect); şoimul rândunelelor (pasăre); ornitologie (domeniu); hymenoptera (ordin de insecte); lepidoptera (ordin de insecte); păsări (animale); insecte (animale); Alexandru Vitzu (zoofiziolog) Dr., ȘOVA, Constantin (redactor responsabil), RANG, CĂTĂLIN (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de literatură gri 2006 Sulina destin european. 150 de ani de la înființarea Comisiei Europene a Dunării, anul 2006 Delta Dunării; Dobrogea; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării MICU, Cristian (realizator), BUCUR, Sorin (realizator)
articol de periodic 2006 Acta Bacoviensia, I DUȚĂ, Florin (autor) Memoriul din 7 iunie 1857 al inginerului orusac Nibiling, directorului lucrărilor de Rin, referitor la ameliorarea navigabilității Gurilor Dunării 201-206 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia, IX DUȚĂ, Alexandru (autor) Farurile Comisoei Europene a Dunării din Delta Dunării și de pe Insula Șerpilor (1856-1939) 161-176 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia, IX POHRIB, Mariana (autor) Documente referitoare la istoricul orașului Sulina în timpul participării României la primul război mondial 287-300 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chliliei (iunie 1462). Momentul culminant al conflictului dintre Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș Studii şi cercetări istorice 98-106 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis, VII CUZIC, Viorel (autor) Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana (autor) , GERU, Maria (autor) , POȘTARU, Nicolae (autor) Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , LAPOSI, Alexandru (autor) , LAZĂR, Anamaria (autor) , LAZĂR, Cătălin (autor) Valențe educative ale conceptului de junior ranger și ale activităților desfățurate în cadrul taberei naționale S.O.R., 2013 - Delta Dunării 297-304 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 2 BĂDESCU, Sergiu (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 227-241 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 2 Folklor lipovenesc din Cobadin - Constanța - Cîntec 273-273 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 2 Cîtecul fecioarei călugărite - Cules din satul Caraorman 274-275 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei, II, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei, IV, nr. 4 LEPȘI, Iosif (autor) Vîrsta deltei dunărene .5-34 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei, IX, nr. 1 DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei, V, nr. 2, serie nouă RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei, VI, nr. 1, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Activitatea României pentru desființarea Comisiei Europene a Dunării 281-292 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării ŞTIINŢELE NATURII 159-166 română
articol de periodic 2006 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XVII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice BRĂTULEANU, Liviu (autor) Considerații asupra unor posibile atitudini legate de conservarea integrată - Sulina, parte a peisajului cultural 252-260 română
articol de periodic 1993 Carpica, XXIV SPINEI, Victor (autor) Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37-65 română
articol de periodic 1969-1973 Cibinium DAVID, Liviu (autor) Cercetări pentru depistarea unei cherhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
articol de periodic 2014 Cibinium, XIV ROBU, Lucian Nicolae (autor) La masă cu oamenii Deltei, coordonatori Bogdan Iancu, Monica Stroe, București, Coresi, 2012, 226 p + anexe Prezentări de carte. Recenzii 287-289 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII JECU, A. (autor) , PAINA, Mircea (autor) Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială VI. Ştiinţele Naturii 647-650 română
articol de periodic 2020 Delta Dunării, VIII, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie PETRESCU, Mihai (autor) Habitats of Community Interest from the Danube Delta Biosphere Reserve and Associated Natura 2000 Sites (SCI, SPA) Inventoried between 2014-2018 115-250 engleză
articol de periodic 2020 Delta Dunării, VIII, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie PETRESCU, Mihai (autor) , DINU, Cristina (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , PANAIT, Valentin (autor) Research on the Flora, Habitats and Avifauna of the Running Waters from the Hydrographic Basin of the Black Sea 251-306 engleză
articol de carte 2014 Istro-Pontica 2. Sesiune Națională de Comunicări Științifice. Secțiunea Etnografie Dobrogea; etnografie; Tulcea; patrimoniu cultural KEITA, Ibrahima (autor) Delta Dunării în patrimoniul Muzeului de Artă Tulcea 53-60 română
articol de carte 2014 Istro-Pontica 2. Sesiune Națională de Comunicări Științifice. Secțiunea Etnografie Dobrogea; etnografie; Tulcea; patrimoniu cultural CHISELEV, Alexandru (autor) Identitarul teritorial - între arhetip și temporalitate. Câteva exemple din Dobrogea - Delta Dunării 83-90 română
articol de periodic 1993 Istros, VII ȘPALAC, Mariana (autor) Chilia în secolul XIX 247-260 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V CÎRȚANA, Iulian (autor) Activitatea politico-diplomatică a României pentru respectarea drepturilor sale suverane la Gurile Dunării / L'activité politico-diplomatique de la Roumanie pour le respect de ses droits souverains aux bouches du Danube 397- 400 română
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii CIOBOIU, Olivia (autor) Distribuția bivalvelor din Dunăre, zona inundabilă și Delta Dunării (Date preliminare) Ecologie 309-311 română; engleză
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii NEGREA, Ștefan (autor) The first book in English on a great world delta and Biosphere reserve: “Danube Delta, Genesis and Biodiversity”, C. Tudorancea & M. M. Tudorancea (eds.), Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands RECENZII 316-318 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii PĂCEȘILĂ, Ioan (autor) Biotic and abiotic factors controlling organic matter decomposition in aquatic ecosystems of Sfântu Gheorghe Branch, the Danube Delta Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 137-143 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii MOLDOVEANU, Mirela (autor) , FLORESCU, Larisa (autor) Long term analysis of cyanobacterial blooms in Lake Roșu (Danube Delta) Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 252-259 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii PĂCEȘILĂ, Ioan (autor) , IONICĂ, Doina (autor) , DUMITRACHE, Cristina Alina (autor) Several characteristics of planktonic microbial communities decomposing organic matter in aquatic ecosystem of Sfântu Gheorghe branch, Danube Delta Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 220-225 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MOLDOVEANU, Mirela (autor) , PARPALĂ, Laura (autor) , ZINEVICI, Victor (autor) , IONICĂ, Doina (autor) , FLORESCU, Larisa (autor) The impact of hydrogeomorphological changes on plankton evolution in Musura lagoon (the Danube Delta) Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 208-215 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii DUMITRACHE, Alina (autor) , MOLDOVEANU, Mirela (autor) , FLORESCU, Larisa (autor) , PARPALĂ, Laura (autor) , SANDU, Cristina (autor) A spatial approach of the environmental factors controlling plankton communities in the Danube Delta Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 197-204 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MOLDOVEANU, Mirela (autor) , ZINEVICI, Victor (autor) , PARPALĂ, Laura (autor) , IONICĂ, Doina (autor) , PĂCEȘILĂ, Ioan (autor) , DUMITRACHE, Alina (autor) , SANDU, Cristina (autor) , FLORESCU, Larisa (autor) The role of plankton communities in the functional capacity of the Danube Delta ecosystems – a long term study Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 183-188 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GOMOIU, Marian Traian (autor) At the birth centenary of Professor Nicolae Botnariuc Scientific essays / Referate ştiinţifice 239-244 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii FLORESCU, Larisa (autor) , CATANĂ, Rodica (autor) , MOLDOVEANU, Mirela (autor) How do the stagnant and flowing systems influence the production of rotifers in the Danube Delta? Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 143-148 engleză; română
articol de periodic 2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii PETRESCU, Angela (autor) , PETRESCU, Ana-Maria (autor) , CHIȘAMERA, Gabriel Bogdan (autor) , RIDICHE, Mirela Sabina (autor) The expedition of Humberto dos Passos-Freitas in the Danube Delta (Romania) – 1922 and the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History from Bucharest Animal Biology / Biologie animală 137-148 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii KISS, Botond (autor) , MARINOV, Mihai (autor) , SANDOR, Attila (autor) New recoveries of color marked Eurasian spoonbills (Platalea leucorodia), with longevity records and signs of high territorial fidelity Scientific essays / Referate ştiinţifice 231-232 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii KISS, Botond (autor) , DOROȘENCU, Alexandru (autor) , ALEXE, Vasile (autor) , MARINOV, Mihai (autor) Data regarding fluctuations in the Great White Pelican (Pelecanus onocrotalus Linnaeus 1758) population in the Danube Delta (Romania) between the 1950–2016 Animal Biology / Biologie animală 129-140 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MARINOV, Mihai (autor) , ALEXE, Vasile (autor) , DOROȘENCU, Alexandru (autor) , POREA, Daniela (autor) , RĂILEANU, Ștefan (autor) , BOLBOACĂ, Lucian-Eugen (autor) , TOŠIĆ, Katarina (autor) , LUPU, Emilia (autor) , MAFTEI, Daniel Narcis (autor) Screening of wild passerines for the avian influenza virus in the Danube Delta (Romania), in 2018 Animal Biology / Biologie animală 141-146 engleză; română
articol de periodic 2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie Tradiţii; patrimoniu imaterial; obiceiuri; artă populară; Cultura populară; patrimoniul cultural naţional; patrimoniul cultural imaterial; cultura tradiţională NENECIU, Oana (autor) , DUDEA, Andrei (fotograf) Povestea Vieții: Meșteșugarii DeltaCraft Proiecte culturale 11-14 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, Studii și comunicări de istorie, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) Descoperiri arheologice pe grindurile din Delta Dunării 47-61 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, Studii și comunicări de istorie, serie veche ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, M. (autor) Pescuitul în Delta Dunării în vremea stapânirii otomane 267-282 română
articol de periodic 1971 Peuce, II, Studii și comunicări de istorie, serie veche IONIȚĂ, I. Gheorghe (autor) Acțiuni patriotice desfășurate în Delta Dunării, în 1941-1944, împotriva dictaturii militare - fasciste și a războiului hitlerist 363-368 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Masculin, COMAN, teodor (autor) Cuvânt înainte 7-10 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) În loc de prefață 11-15 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche COTEȚ, Petre (autor) Delta Dunării - Geneză și evoluție 17-47 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche AIRINEI, Ștefan (autor) , PRICĂJAN, Artemiu (autor) Contribuții geofizice la cunoșterea evoluției geologice și morfogeneza Deltei Dunării 49-62 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche DUMITRESCU, Elena (autor) Particularități ale regimului precipitațiilor atmosferice din Delta Dunării 63-71 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GÎȘTESCU, Petre (autor) Caracteristici morfogenetice și hidrologice ale lacurilor din Delta Dunării 73-81 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche POPOVICI, Ioan (autor) Potențialul geografic al Deltei Dunării și profilul ei demografic și economic 83-91 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche BĂLUȚĂ, Stelian (autor) Contribuții la studiul populației și așezărilor omenești din orizontul complexului Razelm 93-103 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche BRĂTAȘANU, Elisabeta (autor) , GOHN, Emil (autor) , ISVOREANU, Ion (autor) Măsurători de radioactivitate în prospectarea zăcămintelor de titan și alte elemente rare din zona teritorială și acvateritorială a Deltei Dunării 105-111 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche BACALU, Vasile (autor) , MARTINOF, Gheorghe (autor) , PREDICA, Liviu (autor) Rezultatele cercetărilor pentru substanțe minerale utile solide în Delta Dunării și zonele înconjurătoare 113-122 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche POPESCU, Dumitru (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Neuniformități hidrologice în Mus I. - Șontea 123-135 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GODEANU-NEAGU, Marioara (autor) Posibilități de regenerare a stufului în condițiile de amenajare a Deltei Dunării 137-150 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche STOICA, Alexandru (autor) Transportul și depunerea aluviunilor în unitățile stuficole-piscicole amanajate din Delta Dunării 151-162 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANTON, Elena (autor) , LUPA, M. (autor) , TUDOR, George (autor) Observații epizootologice și de laborator asupra intoxicației cu Xanthium Italicum la animale și păsări în Delta Dunării și zonele limitrofe 175-183 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche LEANDRU, Vadim (autor) Pădurile din Delta Dunării 185-201 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche BĂBEANU, Alexandru (autor) , COSTA-FORU, Gheorghe (autor) , PÎSLĂRAȘU, Ion (autor) Aspecte privind alimentarea cu apă și canalizarea punctelor turistice din Delta Dunării 203-218 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche LEONTE, Vasile (autor) Situația hidrobiologică a complexului Razelm-Sinoe în perioada 1964-1968 219-222 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GODEANU-NEAGU, Marioara (autor) , IONESCU-ȚECULESCU, Venera (autor) Influența chimismului apei și solului asupra dezvoltării unor characee din Delta Dunării 261-267 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche OLTEAN, Mircea (autor) Observații asupra producției primare a perifitonului din ghiolurile Isacova și Roșu (Delta Dunării) 269-275 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche STAMATE, C. (autor) Date preliminare asupra productivității zoocenozelor de pe macrofitele submerse din Delta maritimă și avandeltă 277-288 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ZINEVICI, Victor (autor) Variații calitative și cantitative ale zooplanctonului în zone de stufărie din Delta Dunării 289-298 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Modificarea biocenozelor acvatice ca urmare a populării cu pești fitofagi în amenajările piscicole din Delta Dunării 299-303 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANGELESCU, Nicolae (autor) , MUNTEANU, Ion (autor) Primele rezultate obținute în creșterea crapului de cultură în policultură 305-310 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANGELESCU, Nicolae (autor) , CAZACU, Constantin (autor) Date morfometrice comparative privind dezvoltarea crapului de cultură de două veri din Delta Dunării 311-323 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MUNTEANU, Ion (autor) Valorificarea superioară a resurselor de hrană naturală prin dirijarea amestecului de specii de pești. Rezultate obținute în unitatea Rusca - Delta Dunării 325-330 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche STOINA, Tiberiu (autor) Influența alimentării cu apă de Dunăre asupra unităților amenajate piscicol din Delta Dunării 331-354 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Biotopii Deltei Dunării 355-363 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche FUHN, E. I. (autor) Aranee din Delta Dunării și Razelm 365-368 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KIS, Bela (autor) Considerații ecologice și zoogeografice asupra faunei de ortoptere din Delta Dunării 369-371 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche FUHN, E. I. (autor) Amfibii și reptile din Delta Dunării 373-378 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche POPESCU, Maria (autor) Câteva date privind creșterea în captivitate a broștelor Rana Ridibunda Pall și Rana Esculenta L. 383-388 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , PAȘCOVSCHI, S. (autor) Semnalarea apariției unui hibrid de rață mare și rață sulițar 415-418 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ALMĂȘAN, Horia (autor) , DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , MANOLACHE, Lucian (autor) , SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea cuibăritului unor specii de păsări din Delta Dunării 429-441 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MANOLACHE, Lucian (autor) Contrubuții la cunoșterea hranei gâștei de vară (Anser anser L.) în cartierele de iernare 443-446 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) Aspecte privind frecvența unor specii de păsări acvatice de interes vânătoresc și faunistic din Delta Dunării și Balta Brăilei 447-436 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) , POPOV, Constantin (autor) Contribuții la cunoșterea hranei și a dezvoltării postembrionare a pescărușului verde (Alcedo atthis L.) 467-473 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație 479-494 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GEORGESCU, Laurențiu (autor) , TUDOR, George (autor) Hemosporidiile și hemosporidiozele animalelor domestice din Delta Dunării 495-498 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GEORGESCU, Laurențiu (autor) Căpușile ixodide din Delta Dunării 499-502 română
articol de periodic 1971 Peuce, I, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche PUȘCARIU, Valeriu (autor) Conservarea naturii în Delta Dunării și Complexul Razelm 503-522 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche CONSTANTINEANU, I. Mihai (autor) Ichneumonidae (Hymenoptera) din Delta Dunării (grindul Caraorman) 131-163 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii speciilor de Hyponomeuta din regiunea Deltei Dunării, cu privire specială asupra Hyponomeutei Rorellus Hb. (sinonim Helicella Frey), defoliator al sălciilor 169-178 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche DRAGOMIR, I. Nicolae (autor) Factori limitativi în dezvoltarea focarelor de dăunători xylofagi în plantațiile de plopi negri hibrizi din Delta Dunării 179-184 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Repartiția și componența organismelor animale din biocenozele bentonice și fitofile, în brațele Dunării și Delta Dunării 185-209 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GODEANU, Marioara (autor) , GODEANU, Stoica (autor) , IONESCU, Virginia (autor) Variația anuală a planctonului din incinta îndiguită Obretin (Delta Dunării) 211-260 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MOLNAR, Augustin (autor) , STOICA, Alexandru (autor) Variabilități biometrice ale lui Phagmites comunis sub influența condițiilor hidrologice 303-310 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ELIAN-TĂLĂU, Lucreția (autor) , LEONTE, Eliza (autor) , NICOLESCU, Dorina (autor) , POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Comportarea unor nevertebrate acvatice și pești în condiții de combatere a vegetației din lacuri 311-337 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche TEODORESCU-LEONTE, Rodica (autor) Posibilitatea de sporire a productivității piscicole în crescătoriile extinse din Delta Dunării 367-371 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MUNTEANU, Ion (autor) Posibilități de sporire a producției piscicole în crescătoriile intensive din Delta Dunării 373-375 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche CAZACU, Constantin (autor) , CAZACU, Gabriela (autor) Studii biometrice comparative la crapul de cultură din Delta Dunării, în urma unor lucrări preliminarii de selecție fenotipică 377-389 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GIURCĂ, Radu (autor) Notă preliminară asupra prezenței peștilor fitofagi în Dunăre 391-395 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea hranei adulților de Rana Ridibunda Pall și Rana Esculenta L. din județul Tulcea (I) 397-408 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Originea geografică a păsărilor din Delta Dunării 453-505 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Popularea cu păsări a Deltei Dunării 507-518 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ALMĂȘAN, Horia (autor) , DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , KISS, Bodond (autor) , MIHĂILEANU, Alexandru (autor) , SCĂRLĂTESCU, Gheorghe (autor) Dinamica efectivelor la principalele specii de păsări acvatice de mare importanță faunistică și cinegetică din Delta Dunării în deceniul 1961-1970 519-538 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Insulei Sahalin și rolul ei în migrație (II) 539-567 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche STĂNESCU, Dan (autor) , ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen 583-594 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, Botond (autor) , MĂTIEȘ, M. Mircea (autor) Pescărița-Mare - Hydroprogne caspia (Pall.) în Delta Dunării, Dobrogea maritimă și intensificarea migrațiilor transcontinentale (III. 1872 - III.1972) (Aves, Sternidae) 595-624 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KLEMM, Werner (autor) Situația codalbului (Hallaeetus albicilla) și a șoimului dunărean (Falco cherrug) în primăvara anului 1971, pentru Delta Dunării 625-628 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) Luscinia svecica svecica - subspecie nouă pentru țară 629-631 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche KISS, J. Botond (autor) , KOHL, Ștefan (autor) Leziuni, fracturi și anomalii la oasele unor păsări 633-641 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche GRIOSEL, Annik (autor) , GRIOSEL, Yves (autor) Le royaume du pelican 643-671 franceză
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANGELESCU, Nicolae (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Contribuții la cunoșterea enterohelminthofaunei bizamului (Ondrata zibethica L.) din Delta Dunării 673-680 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche APRILESCU, Mihail (autor) , TUDOR, George (autor) Cercetări privind flora bacteriană bucală și branhială la crap, somn, șalău și știucă 681-688 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANGELESCU, Nicolae (autor) , MARINESCU, Dorina (autor) Contribuții la cunoșterea parazitofaunei gobiidelor din apele României 689-697 română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche ANGELESCU, Nicolae (autor) , RĂDULESCU, Ion (autor) Observații asupra hidropiziei infecțioase din apele piscicole românești 699-709 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche STAN, Gligor (autor) Exploatarea pescuitului și consecințele acesteia asupra muncii și vieții pescarilor din Tulcea în perioada 1919-1944 295-303 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche GRUIA, Lucian (autor) Cercetări asupra fitoplanctonului Dunării în gurile brațelor Sf. Gheorghe (Km 5-0) și Sulina (Mm 0-hm 72+18) 9-18 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din lacul Merhei (Delta Dunării) 19-32 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche GODEANU, Marioara (autor) Considerații generale asupra principalelor asociații acvatice și palustre din Delta Dunării în condiții naturale și amenajate 57-99 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Sintaxoni specifici Deltei Dunării 101-118 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Analiza critică a unor taxoni din Delta Dunării 119-124 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche HURGHIȘIU, Ileana (autor) Conținutul în silice în cenușa din Phrahmites australis (Cav) Trin et Stend. Din diferiți biotopi ai Deltei Dunării 125-129 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche CIOCAN, Virginia (autor) Cercetări ecologice în diferite fitocenoze de papură (Typha sp.) din Delta Dunării 131-145 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche HURGHIȘIU, Ileana (autor) , RUDESCU, Ludowic (autor) Posibilități de nutriție suplimentară organică la macrofite emerse din Delta Dunării 147-165 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche RĂDUCĂ, C. (autor) Modificările asociațiilor floristice palustre din incintele stuficole îndiguite ca urmare a desecărilor și a lucrărilor silvotehnice 167-176 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche STOINA, Tiberiu (autor) Influența erbicidelor Omnidel și Hungazin asupra vegetației dure: stuf și papură. Aplicație în condițiile Deltei Dunării 177-181 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , RĂDUCĂ, C. (autor) Rezultate preliminare privind cultura răchitei în incintele stuficole îndiguite din Delta Dunării 183-192 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche POPESCU, Aurel (autor) , SANDA, Vasile (autor) Contribuții la cunoșterea vegetației psamofile din Delta Dunării 193-216 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Flora of the Danube Delta 217-251 engleză
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche LAZESCU, Iulia (autor) , TOMA, C. (autor) , TONIUC, Angela (autor) Structura aparatului vegetativ de la Lotus corniculatus L., cu referire specială la unele observații de ordin anatomo-ecologic 263-274 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche BUZNEA, Aurora (autor) , TOMA, C. (autor) , TOMA, Leontina (autor) Variațiile numărului și dimensiunilor celulelor epidermice în internodurile succesive ale tulpinii de Melilotus (M. albus Medik. și M. officinalis (L.) Medik.) 275-286 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche JECU, Anina (autor) , AVRAM, Elena (autor) Flora și vegetația horstului dobrogean și ale Deltei Dunării ce vor fi reprezentate în cadrul Complexului Muzeistic Tulcea 371-378 română
articol de periodic 1976 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul asociațiilor de briofite epifite din România (I) 417-486 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche Feminin, POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Zooplanctonului zonei de vărsare a brațelor Dunării și avandeltei, în perioada 1970-1973 9-24 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche PAPADOPOL, Mihai (autor) Noi contribuții la studiul ecologic al unor populații de Astacus leptodactylus, Escholtz (Crustacea, Decapoda) din Delta Dunării 25-32 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche NAGY, G. Carol (autor) Studii asupra muștelor acaliptrate din Delta Dunării (Diptera, Muscidae Aclyptratae) 33-36 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche NAGY, G. Carol (autor) Contribuții la cunoșterea himenopterelor heterogine din Delta Dunării (Hymenoptera, Heterogynoidea) 53-54 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche NEACȘU, Petre (autor) Date faunistice și ecologice asupra principalelor organisme cecidogene din Delta Dunării 81-91 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche CIOCAN, Virginia (autor) Sphenophorus piceus pallas (Coleopera - Curculionidae) dăunător al rizomilor de papură din Delta Dunării 93-100 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche NAGY, G. Carol (autor) Aspecte privind biologia dăunătorilor stufului și paraziților lor în Delta Dunării 105-108 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche DRAGOMIR, I. Nicolae (autor) Contribuții la studiul biologic, ecologic și de combatere a speciilor de hyponomeuta (Yponomeuta) din regiunea Deltei Dunării - cu privire specială asupra speciei Hyponomeuta rorellus Hb. defoliator al plopilor și sălciilor 109-148 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche POPESCU, Maria (autor) Contribuții la cunoșterea broaștei roșii de pădure (Rana dalmatina Bonap, 1839) din județul Tulcea 155-164 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche NALBANT, T. Teodor (autor) Observații asupra sistematicii și biologiei guvidului relict Benthophiloides brauneri Beling & Iljin în Delta Dunării (Pisces, Peerciformes, gobiidae) 165-168 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche PAPADOPOL, Mihai (autor) Contribuții la studiul maturației sexuale și ritmul creșterii principalelor specii de cyprinidae (Pisces, Osteichthyes) din Delta Dunării 175-187 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche ZINEVICI, Victor (autor) Componența specifică a hranei de natură animală la Clupeonella cultriventris (Nordmann) (Pisces, Osteichthyses) în zona de la gurile Dunării, lacurile litorale și lunca Dunării 207-220 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche LEONTE, Eliza (autor) Eficiența ecologică de utilizare a hranei pentru creștere și producție la populații de pui de Ctenopharyngodon idella, crescute în incinte amenjate, în Delta Dunării 221-229 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Ioan (autor) Valorificarea superioară a unor nivele trofice în unitățile amenajate piscicol din Delta Dunării de către unele specii de pești aclimatizate în țara noastră 255-259 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche STĂNESCU, Silviu (autor) , MANEA, Vasile (autor) Cercetări asupra ichtiofaunei Deltei maritime a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 313-333 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche CIOCAN, Nicolae (autor) Influența amendamentelor de oxid de calciu, folosite în piscicultura dirijată din Delta Dunării asupra producției piscicole și asupra cadrului natural 335-341 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche STĂNESCU, Silviu (autor) , MANEA, Vasile (autor) Contribuții la studiul înmulțirii peștilor cu importanță economică din Delta maritimă a Dunării (zona Roșu-Roșuleț și Cordon) 343-357 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MUNTEANU, Dan (autor) Rolul vegetației în viața și repartiția păsărilor din Delta Dunării 359-366 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Dinamica fenologică a păsărilor din Delta Dunării. A. Clasificarea grupelor avifenologice 367-410 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MĂTIEȘ, Mircea (autor) Date asupra avifaunei Deltei Dunării, Complexului lagunar Razelm și Dobrogei maritime (perioada 1957-1973) 411-418 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MIHĂILEANU, Alexandru (autor) , MARINOV, Mihai (autor) Cartierele de iernare a ornitofaunei litorale de la Sf. Gheorghe la Periboina 419-424 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche RADU, Dimitrie (autor) Aspecte ecologice privind reproducerea păsărilor în condițiile Deltei Dunării 425-443 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche PAPADOPOL, Aurel (autor) Câteva considerații în legătură cu sursele de hrană ale păsărilor în zona de contact a apelor Dunării și apelor Mării Negre - sector românesc 445-454 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche MARINOV, Mihai (autor) Date preliminare asupra ornitofaunei Lacului Zaghen (II.) 455-457 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche KISS, J. Botond (autor) Noi observații ornitologice pe insula Sacalin 459-481 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche KISS, J. Botond (autor) Insula Sacalin - loc important în cercetarea cuibăritului și migrației păsărilor 489-507 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche KISS, J. Botond (autor) Contribuții privind migrația sitarilor (Scolopax rusticola L.) în Delta Dunării 509-518 română
articol de periodic 1977 Peuce, V, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Zoologie, serie veche SIMIONESCU, Viorica (autor) , NEACȘU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de mamifere mici din Delta Dunării 529-548 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche BABEȘ, Mircea (autor) Peuce-Peucini 79-85 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche BULGARU, Valeriu (autor) Începuturile navigației comerciale antice la gurile Dunării 87-101 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche ILIESCU, Octavian (autor) Chilia în veacul al XIV-lea 243-246 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU, Maria Matilda (autor) Date asupra cetății și orașului Chilia sub stăpânirea otomană (sec. XV-XVII) 247-257 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Contribuții cartografice și iconografice privind Dunărea de Jos 279-285 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche AIRINEI, Ștefan (autor) Măsurători micromagnetice pe teritoriul Deltei Dunării 7-21 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche GÂȘTESCU, Petre (autor) , BREIER, Ariadna (autor) Complexul lacustru Gorgovița - Delta Dunării. Probleme de morfogeneză, evoluție și regim hidric 153-174 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche NEAMU, Gheorghe (autor) , MIHAI, Elena (autor) , TEODOREANU, Elena (autor) Topoclimatul principalelor biotopuri din Delta Dunării 175-187 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche POPOVICI, Ioan (autor) Geografia populației și așezărilor din zona Deltei Dunării 189-206 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche CIOCAN, Nicolae (autor) , CIOCAN, Virginia (autor) Aspecte ale poluării Dunării în zona Deltei 215-222 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) , CIOCAN, Nicolae (autor) , DODON, E. (autor) Efectele poluării ecositemului deltaic în contextul industrializării și valorificării resurselor naturale, interacțiunea cu problemele populației și ale echilibrului ecologic; măsurile ce se impun 223-244 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) Penuria de celuloză și rezultatele obținute prin cercetările științifice efectuate în condițiile Deltei pentru găsirea de noi resurse pentru industria papetară 245-254 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, Rapoarte asupra cercetărilor de arheologie, numismatică și istorie 1977-1978, serie veche OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
articol de periodic 1980 Peuce, VIII, Rapoarte asupra cercetărilor de arheologie, numismatică și istorie 1977-1978, serie veche ZAHARIA, Petru (autor) Sulina - Porto-franc (1870-1939) 515-529 română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche LUNGU, Vasilica (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Ghiolul Pietrei, comuna Independența (Murighiol), județul Tulcea 63-68 (I); 49-65 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche OPAIȚ, Andrei (autor) Ceramica din așezarea și cetatea de la Independența (Murighiol) secolele V î.e.n. - VII e.n. 133-182 (I); 165-216 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Săpăturile de salvare din așezarea feudal timpurie de la Ghiolul Pietrei, com. Independența, județul Tulcea 365-370 (I); 319-339 (II) română
articol de periodic 1991 Peuce, X, Studii și comunicări de istorie veche, arheologie și numismatică, serie veche OPAIȚ, Cristina (autor) Descoperiri monetare în fortificația de la Independența, județul Tulcea 457-483 (I) română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) În loc de prefață I română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) Spre informare III română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche Decizia nr. 189 privind numirea Consiliului Științific al Institutului de Cercetări Ecomuzeale de la Dunărea de Jos Tulcea VI-VII română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) Information VIII englez
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche Decision n. 188 for the establishment and organization of the Ecomuseal Research Institute of the Lower Danube Tulcea IX-X engleză
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche VASILIU, Ioan (autor) Cercetări arheologice în Delta Dunării. Mormintele cu ocru de la Chilia-Veche 49-87 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe du IVe siecle av. J.C. dans la necropole tumulaire de la cite d'Orgame-Argamum 231-263 franceză
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche SIMION, Gavrilă (autor) O nouă necropolă getică la Murighiol, jud. Tulcea 265-301 română
articol de periodic 1995 Peuce, XI, Rapoarte și cercetări arheologice, serie veche MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Raport final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus-Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
articol de periodic 1996 Peuce, XII, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie veche TOPOLEANU, Florin (autor) Ceramica romană târzie cu decor ștampilat descoperită la Halmyris 143-168 română
articol de periodic 2010 Peuce, 8, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă RADU, Valentin (autor) , AILINCĂI, Sorin (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , BURNES, Albane (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , FLOREA, Mihai (autor) , FURESTIER, Robin (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , MICU, Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Le projet Delta du Danube : société et environnement durant le Néolithique et les Âges des métaux dans le Delta du Danube 9-26 franceză
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă ZAHARIADE, Mihail (autor) Managing environmental archaeology: some fresh thoughts on old subjects – the Halmyris fort 39-52 engleză
articol de periodic 2013 Peuce, 11, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Aspecte din viața spirituală a populației rurale din zona gurilor Dunării în pragul noului ev creștin 67-100 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV ILIESCU, Octavian (autor) A stăpînit Dobrotici la Gurile Dunării 371-377 română
articol de periodic 1974 Pontica, VII ILIESCU, Octavian (autor) Cu privire la tezaurul de dinari romani din timpul Republicii găsit în 1909 la Murighiol 205-211 română
articol de periodic 1992 Pontica, XXV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Mihaela (autor) Orgame Polis 55-67 română
articol de periodic 1994 Pontica, XXVII ZAHARIADE, Mihail (autor) Inscripția de fundație din timpul primei tetrarhhii de la Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 173-186 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII TOPOLEANU, Florin (autor) Ceramica romană tîrzie de la Halmyris. Vasa escaria: formele Hayes 3 și Hayes 10 187-214 română
articol de periodic 1999 Pontica, XXXII ANDREESCU, Ștefan (autor) Note despre cetatea Chilia 225-232 română
articol de periodic 2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela (autor) Amfore antice de la Orgame și cîteva probleme de economie antică 211-218 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII MONSEES, David (autor) 2003 gradiometric research at Murighiol, Romania 303-318 română
articol de periodic 2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SONOC, Alexandru (autor) Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
articol de periodic 2006 Pontica, XXXIX PARASCHIV, Dorel (autor) Orgame/Argamum - Cercetări arheologice I. Cercetările dintre anii 1965-1985 - Mănucu-Adameșteanu Mihaela 463-464 română
articol de periodic 2010 Pontica, XLIII ROMANESCU, Gheorghe (autor) Morphology and dynamics of the Danube Delta littoral between the Sulina and Sfîntu Gheorghe River Mouths (Romania) 515-531 engleză
articol de periodic 2012 Pontica, XLV VERGATTI, Radu (autor) Le port fluvial Kilia au milieu du XIV-siecle 379-391 franceză
articol de periodic 2013 Pontica, XLVI PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Comerțul la gurile dunării în secolele IX-XII. Un stadiu al cercetărilor 263-291 română
articol de periodic 2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 LUNGU, Vasilica (autor) Une tombe d'un ijowc, et l'organisation de la necropole d'une cite milesienne du Pont Euxin: le tumulus T a95 d'Orgame 67-85 engleză
articol de periodic 2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 LUNGU, Vasilica (autor) A shirine tumulus of greek period at Orgame-Argamum 240-241 engleză
articol de periodic 2008 Revista Bistriței, XXII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 243-248 română, franceză
articol de periodic 2009 Revista Bistriței, XXIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română, franceză
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală KOHL, Ștefan (autor) , MĂTIEȘ, M. (autor) , KISS, I. (autor) Noi date fenologice asupra unor specii de păsări rar întâlnite în lunile reci la noi în țară 339-342 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală TĂLPEANU, Matei (autor) Colocviul Muzeului Delta Dunării din Tulcea 372-373 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală TĂLPEANU, Matei (autor) , PASPALEVA, MARIA (autor) Aviația în sprijinul cercetărilor ornitologice 143-145 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor, 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală BAUMAN, Victor H. (autor) Activitatea de cercetare științifică a muzeului Deltei Dunării Tulcea. Perspective 229-233 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării 159-166 română
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 LUNGU, Vasilica (autor) Pratiques funeraires et formes d'organisation sociale dans la necropole de la cite grecuw d'Orgame 101-118 franceză
articol de periodic 2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 LUNGU, Vasilica (autor) Burial practices and social hierarchy in Orgame necropolis (4th century bc) 221-222 engleză
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BAICU, T. (autor) , GOGOAȘĂ, C. (autor) , MĂRGĂRIT, G. (autor) , NONDRU, Nicolae (autor) Influența tratamentelor cu pesticide aplicate în culturile de porumb din Delta Dunării asupra faunei
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII STOICA, Aurel (autor) , STOICA, Paula (autor) Dinamica microfitobentosului din Meleaua Sacalin - Delta Dunării în anii 1970-1972
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII NICOLESCU, N. (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) Nivele de troficitate fitoplanctonică în Delta Dunării
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII GODEANU, Stoica (autor) , GRUIA, Lucian (autor) , ISVORANU, V. (autor) Caracterizarea ecologică a Lacului Plopu-Beibugeac (jud. Tulcea)