Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 publicații
  • 41 de volume
  • 352 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2008 Arhetur
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
Delta Dunării; Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; patrimoniu; situri arheologice MICU, Cristian (autor), AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor), MIHAIL, Florian (autor)
carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”
Colecția: Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19
Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (editor), MICU, Cristian (editor)
periodic Delta Dunării. Studii şi cercetări de ştiinţele naturii şi muzeologie
Numere de reviste:10
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”
Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii
carte 2013 Europolis. Destinul unui oraş - titlul unui roman
Număr de volume:1
Publicată de: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion” Tulcea
Delta Dunării; Dobrogea; Sulina; Jean Bart; Comisiunea Europeană a Dunării; Europolis; Eugeniu Botez MANEA, Lăcrămioara (autor), CIOCOIU, Mădălina (autor), COSTEA, Iuliana (autor)
literatură gri 2006 Sulina destin european. 150 de ani de la înfiinţarea Comisiei Europene a Dunării
Număr de volume:1
Delta Dunării; Dobrogea; Marea Neagră; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării MICU, Cristian (realizator), BUCUR, Sorin (realizator)
volum de carte 1996 Amenajări turistice, anul 1996 Delta Dunării; Parcul Naţional Retezat; parc national; turism; rezervaţie naturală; staţiune balneoclimaterică; publicitate turistică; zonarea turistică a României; zonă de agrement; zonare turistică; turism de agrement; turism rural; sat turistic; spaţiu verde; staţiune montană; turism litoral; staţiune litorală; rezervaţie a biosferei; Parcul Naţional al Munţilor Apuseni; turism urban; parc natural; turism balnear; staţiune turistică; geografia turismului; amenajare turistică; turism montan ERDELI, George (autor), ISTRATE, Ioan (autor)
volum de periodic 1972 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", IX, anul 1972 Alexandru Ioan Cuza; boier; comerţ; Delta Dunării; Dobrogea; Istanbul; arendare; ocnă; romanitatea românilor; Luca Arbure; Comisia Internaţională a Strâmtorilor; cancelarie; ţărănime; epoca modernă; fascism; Regatul Poloniei; Partide politice; Mihail Kogălniceanu; Moldova; Nicolae Iorga; Imperiul Otoman; reforma agrară; Problema agrară PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor responsabil), CIUREA, Dumitru (redactor), ANGELESCU, Constantin. C. (redactor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), BOICU, Leonid (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), CORIVAN, Nicolae (redactor), GRIGORAȘ, Nicolae (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), CAPROȘU, Ioan (secretar de redacție)
volum de periodic 2010 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2010 Antim Ivireanul; cruciadă; Delta Dunării; Gheorghe I. Brătianu; Muntele Athos; Nicolae Iorga; Petru Movilă; Revoluţia de la 1848; sovietizare; Mănăstirea Putna; Franz Babinger; Dracache Depasta
volum de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, anul 2022, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 cultura Gumelniţa; cultura Hamangia; Delta Dunării; Dobrogea; Dunărea de Jos; eneolitic; neolitic; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (editor), MICU, Cristian (editor)
volum de periodic 1977 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XXI, anul 1977, seria Studii și comunicări Delta Dunării; faună; relief; Sibiu; climă; microfloră; Muzeul Naţional Brukenthal; Valea Doamnei DOLTU, MARCEL I. (redactor responsabil), SCHNEIDER-BINDER, Erika (redactor), SCHNEIDER, Eckbett (redactor), STĂNESCU, Dan (redactor)
volum de periodic 2004 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XXIX, anul 2004, seria Studii și comunicări Delta Dunării; heteroptera; Hunedoara; pedologie; Sibiu; Săcărâmb; ştiinţe naturale; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; Muzeul Naţional Brukenthal; fitocenologie BAN, Gheorghe (redactor coordonator), BĂNĂDUC, Doru (redactor), CIUNTU, Viorel (redactor), PASCU, Mariana (redactor)
volum de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, V, nr. în TOM: 3, anul 2010, seria Istorie naturală Cavnic; Delta Dunării; ecologie; Ocna Sibiului; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; geologie; geomorfologie; zoologie; Muzeul Naţional Brukenthal; hidrobiologie; istorie naturală; Grindul Chituc LUCA SABIN, Adrian (redactor șef), MESEA, Iulia (redactor șef, responsabil de număr), TĂUȘAN, Ioan (redactor șef, redactor tehnic), PASCU, Iulia-Maria (redactor șef, responsabil de număr), DIACONESCU, Dragoș (redactor), BEȘLIU, Olga (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), ITTU, Constantin (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), MESAROȘ, Ana Maria (redactor), HĂRĂSTĂȘAN, Cecilia (redactor), BARBU, Dorin (redactor), HRIB, DANA (redactor), NIȚOI, Anca (redactor șef, responsabil de număr)
volum de periodic 2023 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XVIII, nr. în TOM: 3, anul 2023, seria Istorie naturală biodiversitate; Delta Dunării; Dobrogea; formicidae; Transilvania; Muzeul Municipal Mediaş; plante melifere; Muzeul de Istorie Naturală Sibiu; ornitologie; istoria farmaciei; istorie naturală; societatea transilvăneană; stiinţele naturii BOLOVAN, Ioan (redactor sef), URDUZIA, Claudia (secretar de redacție), DÂMBOIU, Daniela (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (redactor), HRIB, DANA (redactor), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), BARBU, Dorin (redactor)
volum de carte 2017 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2017, 1872-1876, seria nouă antisemitism; Delta Dunării; Dunărea; Dunărea de Jos; Giurgiu; Hunedoara; M.A. Aristide; Georgy Ivanovich Bobrikov; Florence K. Berger; Edoardo Gioia; Bernhard Schwarz; Charles Louis St Anislas De Mooy; Karl Braun-Wiesbaden; Rudolf Henke; Gabriel Aubaret; Albert Millaud; Jacques Elisee Reclus; Mary Adelaide Walker; James William Ozanne; A.S. Budilovici; William Beatty-Kingston; sas; Principatele Dunărene; vapor cu aburi; Felix Martin; Friedrich Ratzel; James De Chambrier; Ţara Bârsei; Principatele Române; aur; bucuresşti; saline; sare; Porţile de Fier; Sinaia; Transilvania; Valahia; Valea Jiului; Valea Rodnei BUȘĂ, Daniela (editor), ACHIM, Venera (editor), POPA, Bogdan (editor), ROMAN, Nicoleta (editor), TOMI, Raluca (editor), BUȘĂ, Daniela (coordonator)
volum de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, anul 1985, Studii și comunicări de ecologie ecologie (Ştiinţă); ştiinţe ale naturii (Ştiinţă); Dobrogea (regiune geografică); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul Deltei Dunării (Muzeu); faună (biotop); floră (biotop); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) POPESCU, Maria (coordonator)
volum de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, anul 1985, Studii și comunicări de etnomologie entomologie (Ştiinţă); ştiinţe ale naturii (Ştiinţă); Dobrogea (regiune geografică); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul Deltei Dunării (Muzeu); insecte (biotop); entomofaună (biotop); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) POPESCU, Maria (coordonator), JECU, Anina (coordonator)
volum de periodic 2004 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, II, anul 2004 ştiinţe naturale (Ştiinţă); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); vegetaţie (subiect); protejarea patrimoniului natural (subiect); Grigore Antipa (biolog); Delta Dunării (deltă); lunca Oltului (luncă); ecosistem acvatic (ecosistem) DINU, Cristina (redactor), PETRESCU, Mihai (redactor)
volum de periodic 2006 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, III, anul 2006 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); zone protejate (subiect); vegetaţie (subiect); protejarea patrimoniului natural (subiect); Podişul Dobrogei (podiş); habitat natural (habitat); Tulcea (judeţ din România); Delta Dunării (deltă) DINU, Cristina (redactor), PETRESCU, Mihai (redactor), IACOB, Mihaela (redactor)
volum de periodic 2014 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, V, anul 2014, Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Ştiinţele Naturii „Delta Dunării” (Muzeu); faună (subiect); zone protejate (subiect); vegetaţie (subiect); Podişul Dobrogei (podiş); Tulcea (judeţ din România); patrimoniu natural (patrimoniu); protejarea patrimoniului natural (patrimoniu); Delta Dunării (deltă) PETRESCU, Mihai (editor), DINU, Cristina (editor), KAIM, Camelia (tehnoredactor)
volum de periodic 2022 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, IX, anul 2022 Delta Dunării; Dobrogea; biologie; botanică; zoologie PETRESCU, Mihai (redactor responsabil), DINU, Cristina (redactor responsabil)
volum de carte 2007 Dobrogea și Delta Dunării - conservarea florei și habitatelor / Dobrogea and the Danube Delta - flora and habitat conservation, anul 2007, seria Științele Naturii 2 Dobrogea (regiune geografică); Dobrogea de Nord (regiune geografică); habitat (concept); Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Podişul Dobrogei (unitate de relief); patrimoniu natural (patrimoniu); zone protejate (patrimoniu); conservarea biodiversităţii (patrimoniu); Delta Dunării (deltă); floră (biodiversitate) PETRESCU, Mihai (autor)
volum de carte 2013 Europolis. Destinul unui oraș - titlul unui roman, anul 2013 Delta Dunării; istorie; Marea Neagră; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării; Europolis; Eugeniu Botez; porto franco MANEA, Lăcrămioara (autor), CIOCOIU, Mădălina (autor), COSTEA, Iuliana (autor)
volum de carte 1964 La Dobrudja. Littoral roumain. Delta du Danube - Guide, anul 1964 ROMÂNIA (stat); Marea Neagră (mare); Delta Dunării (rezervaţie naturală); turism (subiect); ghid turistic (subiect); litoral (subiect); litoralul românesc (subiect); rute (subiect); locuri turistice (subiect); Dobrogea (regiune istorică şi geografică a României) POPESCU, Demetru (autor), GIURCĂNEANU, Claudiu (autor), STOENESCO, Ștefan (autor), POP, Alexandru (autor), MOLNAR, Ion (copertă)
volum de periodic 2001 Natura și omul, II, octombrie, anul 2001, Serie Veche Delta Dunării; faună; floră; ştiinţele naturii; plante medicinale; natură; cristale; natural; antropic; urs koala; protejarea mediului; Genomul uman; virusul HIV; Broasca ţestoasă; ştiinţele mediului; Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova IANCU, EMILIA (director), MANOLAICHE, Roxana-Mădălina (redactor șef)
volum de periodic 1971 Peuce, I, anul 1971, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Delta Dunării; zootehnie; biologie; ştiinţele naturii; zoologie; piscicultură
volum de periodic 1973 Peuce, III, anul 1973, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; Podişul Casimcea; zootehnie; biologie; ştiinţele naturii
volum de periodic 1976 Peuce, V, anul 1976, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; biologie; botanică; plante; biotop; vegetaţie
volum de periodic 1978 Peuce, V, anul 1978, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche Delta Dunării; Dobrogea; geologie; geografie; mediul ambiant
volum de periodic 1964 Revue Roumaine de Géographie, VIII, anul 1964, seria Geografie Delta Dunării; Dunărea de Jos; Ialomiţa; Marea Neagră; Munţii Carpaţi; natalitate; Mişcare neotectonică; industria românească; Relief periglaciar; Subcarpati; aşezare românească; crionovaţie; poligenic; climatologie; schimbări climatice; exploatare agricolă; vegetatie; paleoclimat; lac glaciar; geografie; climă; hidrologie; Piemont; bazin hidrografic; Jiu; Olt; paleogeografie; pleistocen; Prahova; ROMÂNIA; geomorfologie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1965 Revue Roumaine de Géographie, IX, nr. în TOM: 1, anul 1965, seria Geografie Delta Dunării; hartă; Marea Neagră; Motru; ROMÂNIA; geologie; Teleajen; Gilort; Relief periglaciar; Subcarpati; Vulcanii noroioşi; profil longitudinal; geografie; oraş; geofizică; Constanta; Piemont; râu MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1970 Revue Roumaine de Géographie, XIV, nr. în TOM: 1, anul 1970, seria Geografie agricultură; atlas; Delta Dunării; INDIA; ITALIA; relief; geoecologie; deruralizare; hidrogeografie; Tara Romaneasca; pădurea Letea; migratie; Brasov; Subcarpati; biogeografie; Carpaţii Orientali; lac; Franta; istorie medievală românească; raion; turism; geomorfologie; resurse naturale; geografie; urbanizare; Câmpia Turzii; ROMÂNIA; Transilvania; UNGARIA; Valahia; Evul Mediu; Statele Unite ale Americii MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1975 Revue Roumaine de Géographie, XIX, nr. în TOM: 1, anul 1975, seria Geografie atlas; Buzău; Delta Dunării; ROMÂNIA; geografie; petrol; industria energetică; Subcarpati; hidrografie; biogeografie; litoral; Câmpia Moldovei; eroziune; migratie MIHĂILESCU, Vintilă (redactor șef)
volum de periodic 1980 Revue Roumaine de Géographie, XXIV, anul 1980, seria Geografie atlas; Culoarul Rucăr-Bran; Delta Dunării; faună; Moldova; relief; hidrogeologie; urbanizare; climă; Republica Socialistă România; Dunăre; anotimp; zonă montană; ROMÂNIA; Demografie; turism; Balcani; Câmpia Română; geografie MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1984 Revue Roumaine de Géographie, XXVIII, anul 1984, seria Geografie Delta Dunării; Marea Neagră; ROMÂNIA; Câmpia Română; sat; climă; teren agrar; Carpaţii Meridionali; Munţii Carpaţi; geografie fizică; tectonică; activitate comercială; migratie IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1985 Revue Roumaine de Géographie, XXIX, anul 1985, seria Geografie Delta Dunării; Marea Neagră; Munţii Trascău; terra; Valea Trotuşului; Demografie; Carpaţii Orientali; Sol; Muntii Rodnei; George Vâlsan; Munţii Ciucaş-Buzău; zoogeografie; sat; geografie; climă; Republica Socialistă România; staţiune balneoclimaterică IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1987 Revue Roumaine de Géographie, XXXI, anul 1987, seria Geografie Alba Iulia; Baia Mare; Buzău; Delta Dunării; Olt; Oltenia; bazin hidrografic; geodezie; râu; Depresiune; Hârtibaciu; relief; ROMÂNIA; Sibiu; Demografie; geografie; climă IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1989 Revue Roumaine de Géographie, XXXIII, anul 1989, seria Geografie Delta Dunării; Dobrogea; lac de baraj; ROMÂNIA; Câmpia Română; geografie; Muntii Padurea Craiului; Muntii Apuseni; dezvoltare teritorială; geoclimat; elimatologie; meteorologie; Munţii Carpaţi; Sol; glaciaţiune; sedimentologie; Vistula IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1991 Revue Roumaine de Géographie, XXXV, anul 1991 Basarabia; Delta Dunării; ROMÂNIA; Demografie; zoogeografie; Bucovina de Nord; Carpaţii Orientali; transport feroviar; Lacul Ontario TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1992 Revue Roumaine de Géographie, XXXVII, anul 1992 agricultură; Delta Dunării; hartă; pleistocen; ROMÂNIA; Siret; sedimentologie; Carpaţii de Curbură; topoclimat; Fluviu; geoecologie; Transilvania; geomorfologie; prut; minoritate etnică; hidrografie; Munţii Carpaţi TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1996 Revue Roumaine de Géographie, XL, anul 1996 Delta Dunării; EUROPA; Moldova; Putna; ROMÂNIA; terra; Dunăre; bazin hidrografic; râu; mediu urban; Simion Mehedinti; Demografie; urbanizare; climă; Munţii Carpaţi; rocă vulcanică; biosferă TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 1997 Revue Roumaine de Géographie, XLI, anul 1997 Bucureşti; Delta Dunării; EUROPA; Giurgiu; paratethys; precipitaţie; Platoul Moldovei; Dealul Stârmina; Depresiunea subcarpatică Cracău-Bistriţa; climă; hidrografie; petrografie; vânt; Muntii Apuseni; bazin de drenaj; ROMÂNIA; Ruse; Cartografie; zoogeografie; transport; geopolitică TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 2001-2002 Revue Roumaine de Géographie, XLV-XLVI, anul 2001-2002 agricultură; Bistriţa; Bucureşti; Delta Dunării; ecologie; EUROPA; biosferă; sistem teritorial-administrativ; Colinele Covurluiului; bioclimatologie; ROMÂNIA; Statele Unite ale Americii; Demografie; zoogeografie; Carpaţii Orientali; Sol TUFESCU, Victor (redactor șef)
volum de periodic 2003-2004 Revue Roumaine de Géographie, XLVII-XLVIII, anul 2003-2004 aromâni; Bucureşti; Delta Dunării; frontieră; ROMÂNIA; UNGARIA; ravene; geografie medicală; Carpaţii de Curbură; defileu; Colinele Covurluiului; asezare rurala; Munţii Mehedinţi; suburbanism; geologie; geomorfologie; sat; Munţii Carpaţi; Podişul Bârladului; bazin hidrografic BĂLTEANU, Dan (redactor șef), UNGUREANU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 2005-2008 Revue Roumaine de Géographie, XLIX-LII, anul 2005-2008 antropologie; Bucovina; Delta Dunării; precipitaţie; ROMÂNIA; turism; Trotuş - Teleajen; topoclimat; dezvoltare rurală; migratie; dictionar; Muntii Apuseni; Subcarpati; sustenabilitate rurală; geografie; Munţii Carpaţi; hazarde naturale; structură etnică; Carpaţii de Curbură BĂLTEANU, Dan (redactor șef), UNGUREANU, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 1975 Studii și Comunicări - Complexul Muzeal de Științele Naturii Ion Borcea, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1975, seria Biologie animală zoologie (Ştiinţă); Delta Dunării (Regiune); Valea Trotuşului (Regiune); paraziţi (subiect); avifaună (subiect); şoimul rândunelelor (pasăre); ornitologie (domeniu); hymenoptera (ordin de insecte); lepidoptera (ordin de insecte); păsări (animale); insecte (animale); Alexandru Vitzu (zoofiziolog) Dr., ȘOVA, Constantin (redactor responsabil), RANG, CĂTĂLIN (redactor), GOAGĂ, Aristița (redactor)
volum de literatură gri 2006 Sulina destin european. 150 de ani de la înființarea Comisiei Europene a Dunării, anul 2006 Delta Dunării; Dobrogea; Sulina; Comisiunea Europeană a Dunării MICU, Cristian (realizator), BUCUR, Sorin (realizator)
articol de periodic 2006 Acta Bacoviensia: ActaBC, I DUȚĂ, Florin (autor) Memoriul din 7 iunie 1857 al inginerului orusac Nibiling, directorului lucrărilor de Rin, referitor la ameliorarea navigabilității Gurilor Dunării 201-206 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX DUȚĂ, Alexandru (autor) Farurile Comisoei Europene a Dunării din Delta Dunării și de pe Insula Șerpilor (1856-1939) 161-176 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia: ActaBC, IX POHRIB, Mariana (autor) Documente referitoare la istoricul orașului Sulina în timpul participării României la primul război mondial 287-300 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chliliei (iunie 1462). Momentul culminant al conflictului dintre Ștefan cel Mare și Vlad Țepeș Studii şi cercetări istorice 98-106 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VII CUZIC, Viorel (autor) Date privind impactul calitativ al cormoranului mare asupra ihtiofaunei din Delta Dunării 226-234 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII CUZIC, Mariana (autor) , GERU, Maria (autor) , POȘTARU, Nicolae (autor) Catalogul sistematic al colecției de schelete parțiale de mamifere a Centrului Muzeal Ecoturistic "Delta Dunării" 211-223 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) Observații privind păsările și mamiferele din zona Lacului Furtuna-Delta Dunării 224-229 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, IX-X CUZIC, Mariana (autor) , CUZIC, Viorel (autor) , LAPOSI, Alexandru (autor) , LAZĂR, Anamaria (autor) , LAZĂR, Cătălin (autor) Valențe educative ale conceptului de junior ranger și ale activităților desfățurate în cadrul taberei naționale S.O.R., 2013 - Delta Dunării 297-304 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 BĂDESCU, Sergiu (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 227-241 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Folklor lipovenesc din Cobadin - Constanța - Cîntec 273-273 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 2 Cîtecul fecioarei călugărite - Cules din satul Caraorman 274-275 română
articol de periodic 1921 Analele Dobrogei: AnD, II, nr. 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Contribuțiuni la studiul Deltei Dunărene 379-391 română
articol de periodic 1924 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 4 LEPȘI, Iosif (autor) Vîrsta deltei dunărene .5-34 română
articol de periodic 1928 Analele Dobrogei: AnD, IX, nr. 1 DAȘCOVICI, N. (autor) Dunărea internațională și ținutul românesc al gurilor 771-777 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Din geopolitica unei zone. Acțiuni subsersive și interese străine în Delta Dunării (1940-1944) 239-248 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă RUSU, Titus (autor) Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, versus Prefectura Județului Tulcea 383-385 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă ATANASIU, Carmen (autor) Activitatea României pentru desființarea Comisiei Europene a Dunării 281-292 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BOLDOR, Ștefania (autor) Biologia creșterii bibanului (Perca fluviatilis L., ord. Perciformes) din Delta Dunării ŞTIINŢELE NATURII 159-166 română
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina AUER, Laurence (autor) Préface 7 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) Le bas Danube et son Delta durant les huit derniers millénaires 17-24 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina VALETTE, Philippe (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , BURENS, Albane (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , GROPARU, Tiberiu (autor) Géohistoire des paysages du delta du Danube entre naturalité et artificialité : regards sur la place des idéologies et quatre siècles de transformations anthropiques Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 27-59 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina MICU, Cristian (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) Le peuplement du delta du Danube - de l’Archéologie à l’Histoire Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 59-120 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Jean-Michel (autor) , GROPARU, Tiberiu (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) Évolution paléogéographique dans la zone de Șontea-Sireasa et ses implications pour la compréhension de l’occupation du tell de Taraschina durant le 5e millénaire avant notre ère Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 121-140 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina RADU, Valentin (autor) Les mollusques comme révélateurs des changements environnementau Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 141-148 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina DANU, Mihaela (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , MESSAGER, Erwan (autor) Les sédiments comme révélateurs des activités anthropiques dans le delta du Danube - phytolithe Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 149-158 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina DANU, Mihaela (autor) , MESSAGER, Erwan (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) Une première vision des changements environnementaux dans le delta du Danube - palynologie de la carotte 14 prélevée le long du canal Șontea Chapitre 1 - Le delta du Danube à travers les âges 159-166 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) Le tell de Taraschina - topographie et paysages Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 169-174 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , BURENS, Albane (autor) Le tell de Taraschina - premières recherches, premiers résultats et développements Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 175-178 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina LÉVÊQUE, François (autor) Voir le tell submergé de Taraschina sous un autre angle : prospections géophysiques de surface et diagraphie Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 179-198 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) Chronologie des occupations et des grandes étapes de l’édification du tell de Taraschina Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 199-214 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , BURENS, Albane (autor) , GROPARU, Tiberiu (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) Génèse et évolution du tell de Taraschina vu au travers des carottes prélevées in situ Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 215-288 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , GROPARU, Tiberiu (autor) Le tell de Taraschina dans son environnement : données géo-archéologiques et paléo-topographie Chapitre 2 - Le tell submergé de Taraschina : approches géophysiques et géo-archéologiques 289-296 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , BURENS, Albane (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Le tell de Taraschina - historique des recherches et méthodes Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 299-302 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina HAITĂ, Constantin (autor) Caractériser les faciès sédimentaires par la micromorphologie Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 331-342 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) Exploitation des ressources animales sur le tell de Taraschina durant la seconde moitié du 5e millénaire avant notre ère : les données de la zone 2 Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 343-376 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina FURESTIER, Robin (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Les industries lithiques taillées de la zone 2 de Taraschina Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 377-404 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina HAITĂ, Constantin (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) Origine et fonction des meules, roches, macro-outillages de la zone 2 de Taraschina Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 405-420 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina PROVENZANO, Noëlle (autor) Parures et éléments singuliers de la zone 2 du tell de Taraschina Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 421-428 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina ERRERA, Michel (autor) Analyse spectroradiométrique de quelques perles néolithiques roumaines Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 429-438 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina PROVENZANO, Noëlle (autor) Productions sur matières dures animales de la zone 2 du tell de Taraschina Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 439-456 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , BURENS, Albane (autor) , MICU, Cristian (autor) Le mobilier céramique du tell de Taraschina : analyse quantitiative et diachronique des ensembles mis au jour dans la zone 2 Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 457-552 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina BURENS, Albane (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) La terre crue architecturale du tell de Taraschina : typologie, comparaisons avec des analogues actuels du delta du Danube Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 553-564 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Des restes humains épars : une occupation funéraire de l’âge du Bronze ? Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 565-576 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , MICU, Cristian (autor) , CAROZZA, Laurent (autor) Les mobiliers protohistoriques : des fréquentations épisodiques de la zone centrale du delta du Danube Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 577-580 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina NUȚU, George (autor) La céramique hellénistique et antique de Taraschina Chapitre 3 - Les occupations du tell submergé de Taraschina - approches archéologiques 581-594 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) Il y a 6200 ans : les derniers agriculteurs du delta du Danube ? Chapitre 4 - Il y a 6200 ans : les Derniers agriculteurs du delta Du Danube ? 597-600 franceză
articol de carte 2022 Au-delà de la nature. Le bas Danube et son delta durant les huit derniers millénaires, seria Biblioteca Istro-Pontica. Seria Arheologie 19 Delta Dunării; Dobrogea; Arheologie; preistorie; geoarheologie; Taraschina CAROZZA, Laurent (autor) , MICU, Cristian (autor) , CAROZZA, Jean-Michel (autor) , BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , RADU, Valentin (autor) , DANU, Mihaela (autor) , BURENS, Albane (autor) , HAITĂ, Constantin (autor) , MESSAGER, Erwan (autor) La culture du fleuve : les relations des sociétés chalcolithiques Gumelnita (4700-4000 BC) avec leur environnement dans la zone du bas Danube et son delta Chapitre 4 - Il y a 6200 ans : les Derniers agriculteurs du delta Du Danube ? 649-663 franceză
articol de periodic 2006 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice BRĂTULEANU, Liviu (autor) Considerații asupra unor posibile atitudini legate de conservarea integrată - Sulina, parte a peisajului cultural 252-260 română
articol de periodic 1993 Carpica, XXIV SPINEI, Victor (autor) Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37-65 română
articol de periodic 1969-1973 Cibinium DAVID, Liviu (autor) Cercetări pentru depistarea unei cherhanale din Delta Dunării 77-86 română, germană
articol de periodic 2014 Cibinium, XIV ROBU, Lucian Nicolae (autor) La masă cu oamenii Deltei, coordonatori Bogdan Iancu, Monica Stroe, București, Coresi, 2012, 226 p + anexe Prezentări de carte. Recenzii 287-289 română
articol de carte 2019 Contribuții la preistoria și istoria antică a spațiului carpato-danubiano-pontic. In honorem professoris Ion Niculiță natalia sua octogesima celebrantis ROMÂNIA; Arheologie; Republica Moldova; preistorie; Ion Niculiţă AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , ADAMESCU, Adrian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , MICU, Cristian (autor) , TÂRLEA, Alexandra (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) Despre locuirile umane de la începutul mileniului I a. Chr. în zona lacului Babadag 163-186 română
articol de periodic 1987 Crisia, XVII JECU, A. (autor) , PAINA, Mircea (autor) Cîteva observații cu privire la colectările de insecte la lumina artificială VI. Ştiinţele Naturii 647-650 română
articol de periodic 2014 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 58, seria nouă Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Istorie antică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Dacia (periodic); istorie (domeniu); preistorie (perioadă din istoria omenirii) LAURENT, Carozza (autor) , MICU, Cristian (autor) , CONSTANTIN, Haită (autor) , SORIN, Ailincăi (autor) , ALBANE, Burens (autor) , MIHAIL, Florian (autor) , JEAN-MICHEL, Carozza (autor) Reconnaissance par carottages de la stratigraphie des habitats pluri-stratifiés de Taraschina dans le Delta du Danube Études 13-28 franceză
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BOTNARIUC, N. (autor) Fluxul de energie din Ghiolurile Puiu, Roșu, Porcu și potențialul lor bioproductiv 9-14 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii HURGUȘIU, Ileana (autor) , NICOLESCU, N. (autor) Cercetări comparative asupra unor parametri fizico-chimici ai apei din ghiolurile Deltei Dunării 15-21 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CIOLPAN, O. (autor) Investigații asupra faunei fitofile din unele ecosisteme acvatice din Delta Dunării 23-27 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ISVORANU, V. (autor) Dispozitive de prelevare pentru studiul faunei fitofile în condițiile Deltei Dunării 29-31 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii POPESCU-MARINESCU, VIRGINIA (autor) Zoobentosul melelei Sachalin privit ca bază trofică pentru pești 33-38 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii IONESCU-ȚECULESCU, Venera (autor) , NĂSTĂNESCU, Maria (autor) , IGNAT, Gheorghe (autor) Date privind structura calitativă și cantitativă a algoflorei, zooplanctonului și zoobentosului din ghiolurile Cruhlicu Mic și Cruhlicu Mare (Murighiol) 39-46 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii NEACȘU, P. (autor) Contribuții asupra ecologiei populațiilor genului Glossiphonia (Anelida Hirudinea) din Delta Dunării 47-52 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GRUIA, Lucian (autor) Date asupra nutriției cu alge a larvelor de Propsilocerus danubialis Botn. (Diptera, Chironomide) 53-55 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BACALBAȘA, N. (autor) Păstrarea genofondului la speciile de pește din zona neîndiguită a Deltei Dunării 57-59 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ALMĂȘAN, H. A. (autor) Considerațiuni privind valorificarea resurselor cinegetice ale Deltei Dunării în condițiile menținerii echilibrului ecologic 71-76 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii STĂNESCU, Dan (autor) , WEBER, Peter (autor) , BERES, Iosif (autor) , MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Analiza calitativă și cantitativă a populațiilor de păsări din pădurea Letea­Delta Dunării (studiu preliminar) 89-102 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii KISS, BOTOND J. (autor) Câteva specii de păsări mai rare observate în Dobrogea de nord, în perioada 1980-1982 103-108 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii KISS, BOTOND J. (autor) , REKASI, J. (autor) , STERBETZ, I. (autor) Cercetări privind hrana lișiței (Fulica atra L.) în bunurile piscicole din Delta Dunării 109-114 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii KISS, BOTOND J. (autor) , REKASI, J. (autor) , STERBETZ, I. (autor) Date noi privind hrana fazanului (Phasianus colchicus L.) în Delta Dunării 115-121 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BORZA, Alexandru (autor) Probleme actuale privind valorificarea resurselor turistice din Delta Dunării 123-126 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii PAPADOPOL, Aurel (autor) Rolul instructiv educativ al muzeelor în ocrotirea mediului ambiant și a unor elemente naturale, cu precădere în Delta Dunării 127-133 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GÂȘTESCU, Petre (autor) , DRIGA, Basarab (autor) Sistemul circulației apei în complexul lacustru Matița-Merhei și posibilitățile îmbunătățirii lui 135-146 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii IGNAT, Gheorghe (autor) , CRISTOFOR, Sergiu (autor) Date preliminare asupra granulometriei sedimentelor bentonice din unele ecosisteme ale Deltei Dunării 147-153 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii VADINEANU, A. (autor) , EKUETA, Hiel (autor) , CRISTOFOR, Sergiu (autor) , RUGEA, Irina (autor) Considerații asupra dinamicii carbonului organic particulat în unele ecosisteme acvatice ale Deltei Dunării 155-168 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GONZALES, C. (autor) , VADINEANU, A. (autor) , MUHAMED, A. N. (autor) Considerații asupra distribuției și circulației metalelor Mn, Zn, Cr, Cu, Pb, Fe, în ecosistemele acvatice din complexul Matița-Merhei (Delta-Dunării) 169-175 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii HURGHIȘIU, Ileana (autor) , NICOLESCU, N. (autor) Dinamica substanțelor organice și minerale în ghiolurile Matița și Merhei (Delta Dunării) 177-181 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii VADINEANU, A. (autor) , ASPROIU, Victoria (autor) , CRISTOFOR, Sergiu (autor) , IGNAT, Gheorghe (autor) Dinamica cantității de energie din sedimentele unor ecosisteme acvatice ale Deltei Dunării 183-191 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii OLTEAN, Mircea (autor) , NICOLESCU, N. (autor) Modificări în dezvoltarea fitoplanctonului din complexul Matița-Merhei 193-196 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GRUIA, Lucian (autor) Date referitoare la perifitonul zonei litorale a lacului Matița (Delta Dunării-1981) 197-202 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii OLTEAN, Mircea (autor) , GÂȘTESCU, Petre (autor) , DRIGA, Basarab (autor) , ZINEVICI, Victor (autor) , NICOLESCU, N. (autor) , NICOLESCU, Dorina (autor) , TEODORESCU, Laura (autor) , IZVORANU, V. (autor) , CRISTOFOR, Sergiu (autor) Corelații în structura planctonului din complexul Matița-Merhei (Delta Dunării) 203-206 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CRISTOFOR, Sergiu (autor) , ISVORANU, V. (autor) , CIOLPAN, O. (autor) Date privind distribuția, dinamica și producția macrofitelor submerse din ghiolurile Matița și Merhei (Delta Dunării) 207-218 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ZINEVICI, Victor (autor) , OLTEAN, Mircea (autor) , TEODORESCU, Laura (autor) , NICOLESCU, Dorina (autor) , NICOLESCU, N. (autor) Rolul zooplanctonului în transferul de energie al biocenozei planctonice din ghiolurile Matița și Merheiul Mare (Delta Dunării) 219-224 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii ZINEVICI, Victor (autor) , TEODORESCU, Laura (autor) Bugetul energetic al zooplanctonului din ghiolurile Matița și Merheiul Mare (Delta Dunării) 225-230 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BOTNARIUC, N. (autor) , VADINEANU, A. (autor) , IGNAT, Gheorghe (autor) , DIACONU, Ion (autor) Fauna bentonică ca transportor de energie în ghiolurile Matița-Merhei (Delta Dunării) 231-234 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii VADINEANU, A. (autor) , BOTNARIUC, N. (autor) , IGNAT, Gheorghe (autor) , ASPROIU, Victoria (autor) Structura și dinamica populațiilor de chironomide din ghiolurile Matița și Merhei 235-244 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii DIACONU, Ion (autor) Structura și rolul oligochetelor în bentosul ghiolurilor Matița și Merhei (1980-1982) 245-252 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 1, Studii și comunicări de ecologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii SIN, Gheorghe (autor) Aspecte ale producției și energeticii populațiilor de Anodonta piscinalis, Unio pictorum și Dreissena polymorpha din complexul Matița-Merhei (Delta Dunării) 253-262 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii GÂȘTESCU, Petre (autor) , DRIGA, Basarab (autor) Evoluția țărmului Mării Negre între brațele Sulina și Sfântu Gheorghe 7-12 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BOGDAN, Octavia (autor) , MIHAI, Elena (autor) , NEAMU, Gheorghe (autor) Particularități topoclimatice ale litoralului Deltei Dunării dintre Sulina și Sfântu Gheorghe 13-19 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii BOGDAN, Octavia (autor) , MIHAI, Elena (autor) , NEAMU, Gheorghe (autor) Precipitațiile atmosferice în Delta Dunării 21-36 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii SANDA, V. (autor) , POPESCU, A. (autor) , FIȘTEAG, Gabriela (autor) Aspecte ale vegetației grindurilor din zona brațului Sfântu Gheorghe (Delta Dunării) 37-45 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CEUCA, G. (autor) , BAKOȘ, V. (autor) Măsuri de ameliorare în vederea împăduririi grindului fluviomaritim. Sărăturile de la Sfântu Gheoghe - Delta Dunării 47-59 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Istoricul cercetărilor entomofaunistice efectuate în Delta Dunării 61-64 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Rezultatele noilor cercetări privind fauna de lepidoptere a Deltei Dunării (grindul Letea) 65-85 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii SCOBIOLA-PALADE, Xenia (autor) Rezultatele cercetărilor himenopterologice (subord. Symphyta; subord. Aculeata: suprafam. Scolioidea, Pompiloidea, Sphecoidea) de pe grindirile Letea și Caraorman (Delta Dunării) între 1979-1981 91-98 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii NEACȘU, P. (autor) , TEODORESCU, Irina (autor) Contribuții la cunoașterea merocenozei de pe frunzele de Fraxinus pallisae Wilmott din pădurile Letea și Caraorman 99-104 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CONSTANTINESCU, Raoul (autor) , CONSTANTINESCU, Irinel (autor) Contribuții la cunoașterea Ihneumonidelor (Hym. Ichneum.) din Delta Dunării 105-114 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii CONSTANTINESCU, Raoul (autor) , CONSTANTINESCU, Irinel (autor) Contribuții la cunoașterea Ihneumonidelor (Hym. Ichneum.) din Delta Dunării (nota II-a) 115-120 română
articol de periodic 1985 Delta Dunării. Studii și cercetări de științele naturii și muzeologie, 2, Studii și comunicări de etnomologie Delta Dunării; Dobrogea; Tulcea; Muzeologie; biologie; stiintele naturii JECU, Anina (autor)