Carpica, XXIV, 1993


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan, un posibil candidat la Primatul României .9-16 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cercetările lui Vasile Pârvan de la Histria 17-22 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) O floare pentru Vasile Pârvan 23-24 română
articol de periodic SIBIȘTEANU, Livia (autor) Pătrunderea creștinismului în Dacia 27-36 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) Restructurări etnice la nordul gurilor Dunării în secolele XIII-XIV 37-65 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Considerații istorico-arheologice privind geneza și evoluția orașelor medievale din sud-vestul Moldovei 67-90 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Contribuții la cunoașterea produselor artistice ale aurarilor din Transilvania din secolul al XVII-lea 91-102 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Documente privind prețurile unor mărfuri în Moldova la sfârșitul secolului al XVIII-lea și în primele decenii ale secolului al XIX-lea 103-127 română
articol de periodic STOICA, Corneliu (autor) Dezvoltarea economico-socială a orașului Tîrgu Ocna în epoca modernă 129-151 română
articol de periodic MURARU, Ioan (autor) Numărul și felul unor ateliere meșteșugărești din orașele și târgurile Moldovei în anul 1832 153-156 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Unele considerații cu privire la aplicarea legislației agrare și administrative în comuna Călinești, județul Roman, între anii 1864-1892 157-163 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Ordine, medalii și decorații din primul război mondial aflate în colecțiile Muzeului de Istorie din Bacău 165-176 română
articol de periodic ANTOHI, Lucia (autor) Cîteva date privind distrugeri ale căilor de comunicație și transport din județul Bacău în anii 1916-1918 177-180 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Gheorghe Glod – erou al primului război mondial 181-188 română
articol de periodic CIUTĂ, Ioan (autor) Caracterul plebiscitar al actului Marii Uniri 189-194 română
articol de periodic ICHIM, Eugen (autor) Generalul de corp de armată Nicolae Șova, strălucit fiu al oștirii române 195-200 română
articol de periodic DĂSCĂLESCU, Ion (autor) General Nicolae Șova 201-202 română
articol de periodic ANTOHI, Lucia (autor) Istoricul teatrului din Bacău 203-212 română
articol de periodic MĂGIRESCU, Cedric (autor) , MĂGIRESCU, Ecaterina (autor) File din Cartea Scorțenilor (1900-1950) – II 213-237 română
articol de periodic MUNTEANU, Vilică (autor) Un fiu al Bacăului: Mircea Cancicov 239-242 română
articol de periodic ANTOHI, Lucia (autor) Parcul Eminescu (Libertății) din Bacău 243-246 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Istoricul unui fost edificiu băcăuan: „Pavilionul” din Grădina Publică 247-261 română
articol de periodic CHIRIEȘ, Corneliu (autor) Prezenți în focul Revoluției din Decembrie 1989 263-264 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) Colecția muzeală a profesorului Paul Țarălungă de la Prăjești 265-270 română
articol de periodic LEAHU, Gabriel (autor) Mihail Kogălniceanu – 100 de ani de la moarte 273-275 română
articol de periodic NEGRILĂ, Iulian (autor) Mihail Kogălniceanu – centenar 277-278 română
articol de periodic BUDĂU, Eugen (autor) Relațiile lui Mihail Kogălniceanu cu băcăuanii 279-282 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ioan (autor) Mihail Kogălniceanu – omul renașterii românești sau eterna datorie față de înaintași. Omagiu la centenar 283-287 română
articol de periodic ANTOHI, Lucia (autor) Corespondența (1888-1934). Scrisori trimise, vol. I - Goldiș Vasile 291-294 română
articol de periodic UNGUREANU, Ioan (autor) Cronica activității Muzeului Județean de Istorie „Iulian Antonescu” Bacău în perioada anilor 1990-1992 297-328 română