Peuce, V, 1976, Lucrări prezentate la cel de al II-lea colocviu de studii și comunicări, 2-5 iunie 1974, Botanică, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins 3-4 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sommaire - Contents - Zusammenfassung 5-6 franceză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Notă către cititor 7-8 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Cercetări asupra fitoplanctonului Dunării în gurile brațelor Sf. Gheorghe (Km 5-0) și Sulina (Mm 0-hm 72+18) 9-18 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Contribuții la cunoașterea algelor din lacul Merhei (Delta Dunării) 19-32 română
articol de periodic OLIMID, Daniela (autor) , OLIMID, Virgil (autor) Influența unor săruri cu azot, fosfor și potasiu asupra creșterii algei Chlamydomonas reinhardi 33-42 română
articol de periodic GRUIA, Lucian (autor) Cercetări biometrice asupra unor populații de Surirella ovata Kutz 43-56 română
articol de periodic GODEANU, Marioara (autor) Considerații generale asupra principalelor asociații acvatice și palustre din Delta Dunării în condiții naturale și amenajate 57-99 română
articol de periodic DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Sintaxoni specifici Deltei Dunării 101-118 română
articol de periodic DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Analiza critică a unor taxoni din Delta Dunării 119-124 română
articol de periodic HURGHIȘIU, Ileana (autor) Conținutul în silice în cenușa din Phrahmites australis (Cav) Trin et Stend. Din diferiți biotopi ai Deltei Dunării 125-129 română
articol de periodic CIOCAN, Virginia (autor) Cercetări ecologice în diferite fitocenoze de papură (Typha sp.) din Delta Dunării 131-145 română
articol de periodic HURGHIȘIU, Ileana (autor) , RUDESCU, Ludowic (autor) Posibilități de nutriție suplimentară organică la macrofite emerse din Delta Dunării 147-165 română
articol de periodic RĂDUCĂ, C. (autor) Modificările asociațiilor floristice palustre din incintele stuficole îndiguite ca urmare a desecărilor și a lucrărilor silvotehnice 167-176 română
articol de periodic STOINA, Tiberiu (autor) Influența erbicidelor Omnidel și Hungazin asupra vegetației dure: stuf și papură. Aplicație în condițiile Deltei Dunării 177-181 română
articol de periodic DRAGOMIR, Nicolae (autor) , INAȘCU, Marius (autor) , RĂDUCĂ, C. (autor) Rezultate preliminare privind cultura răchitei în incintele stuficole îndiguite din Delta Dunării 183-192 română
articol de periodic POPESCU, Aurel (autor) , SANDA, Vasile (autor) Contribuții la cunoșterea vegetației psamofile din Delta Dunării 193-216 română
articol de periodic DIHORU, Gheorghe (autor) , NEGREAN, Gavril (autor) Flora of the Danube Delta 217-251 engleză
articol de periodic VOLCINSCHI, Adrian (autor) Contribuții la cunoșterea micromicetelor din Dobrogea 253-256 română
articol de periodic HOREANU, Clement (autor) , MITITIUC, Mihai (autor) Micromicete din Podișul Casimcea (Dobrogea) 257-262 română
articol de periodic LAZESCU, Iulia (autor) , TOMA, C. (autor) , TONIUC, Angela (autor) Structura aparatului vegetativ de la Lotus corniculatus L., cu referire specială la unele observații de ordin anatomo-ecologic 263-274 română
articol de periodic BUZNEA, Aurora (autor) , TOMA, C. (autor) , TOMA, Leontina (autor) Variațiile numărului și dimensiunilor celulelor epidermice în internodurile succesive ale tulpinii de Melilotus (M. albus Medik. și M. officinalis (L.) Medik.) 275-286 română
articol de periodic BUZNEA, Aurora (autor) , TOMA, C. (autor) Contribuții la studiul anatomo-ecologic al speciilor Melilotus albus Medik. și Melilotus officinalis (L.) Medik. I. Rădăcina și tulpina 287-295 română
articol de periodic TOMA, C. (autor) , TONIUC, Angela (autor) Contribuții la studiul histo-anatomic al speciilor de Lycopus L. din România 297-303 română
articol de periodic BURDUJA, Constantin (autor) , DIACONESCU, Florița (autor) Observații referitoare la taxonomia și corologia unor specii de Ajuga L. 305-313 română
articol de periodic ȚOPA, Emilian (autor) Noi contribuții la cunoșterea florei Dobrogei 315-320 română
articol de periodic BURDUJA, Constantin (autor) , HOREANU, Clement (autor) Contribuții la vegetația spațiilor terasate din Dobrogea 321-334 română
articol de periodic HOREANU, Clement (autor) Vegetația pajiștilor xerofile din Podișul Casimcea (Dobrogea) 335-346 română
articol de periodic HOREANU, Clement (autor) Vegetația lemnoasă din Podișul Casimcea 347-355 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Nicolae (autor) Clasificarea silvotehnică a ecosistemelor forestiere naturale din silvostepa din Nordul Dobrogei 357-363 română
articol de periodic ȚOPA, Emilian (autor) Contribuții la cunoșterea glosarului etnobotanic dobrogean 365-370 română
articol de periodic JECU, Anina (autor) , AVRAM, Elena (autor) Flora și vegetația horstului dobrogean și ale Deltei Dunării ce vor fi reprezentate în cadrul Complexului Muzeistic Tulcea 371-378 română
articol de periodic BURDUJA, Constantin (autor) , RUGINĂ, Rodica (autor) Aspecte de morfologie comparată la buruieni normale și modificate prin tratament cu erbicidul 2,4-D 379-390 română
articol de periodic BURDUJA, Constantin (autor) , DIACONESCU, Florița (autor) Contribuție la studiul asociațiilor segetale din culturile de păioase și prășitoare din bazinul Bahluiului (Iași) 391-415 română
articol de periodic MOHAN, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul asociațiilor de briofite epifite din România (I) 417-486 română