The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and conclusions from the pilot seasons

  • TITLU în română: Proiectul arheologic Noviodunum 2000-2004. Rezultatele şi concluziile campaniiilor pilot
  • Subiect: Prezentul articol reprezintă rezultatul desfăşurării Proiectului Arheologic Novidunum (NAP) în perioada 2000-2004. Ridicarea topografică efectuată de la începutul proiectului a îmbunătăţit imaginea asupra sitului, reprezentând un important punct de pornire pentru cercetările viitoare. Cercetările geofizice au reliefat intervenţiile antropice asupra sitului în sec. XX, dar au furnizat şi importante detalii referitoare la fortificaţiile din perioadele romană şi romano-bizantină. Cercetările de teren efectuate în acest răstimp au arătat schimbările petrecute în cadrul cetăţii, eşantioanele ceramice şi numismatice contribuind la stabilirea unei dinamici a aşezării, dovedind contacte cu estul Mării Mediterane şi alte zone.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2006
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 3-4; anul 2006; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; Serie nouă
  • Paginaţia: 121-158
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  9 / 30   >  >|