Colocviul româno-slovac cu tema: „Civilizaţia traco-geto-dacă şi răspândirea ei în bazinul Dunării Mijlocii”