Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, aprilie-iunie, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Dumitru Berciu, Buridava dacică, București, 1981 RECENZII 250-257 română
articol de periodic ANTONESCU, Dinu (autor) Originea sanctuarelor geto-dace Studii 165-181 română
articol de periodic SPINEI, Victor (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Două encolpioane bizantine descoperite în Moldova și câteva observații pe marginea lor Studii 182-190 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Al III-lea colocviu al Secției greco-romane cu tema: „Problemele păcii și războiului în orașele greco-romane din Dobrogea” Discuţii 191 română
articol de periodic NICULESCU, Gheorghe Alexandru (autor) Război și pace în Grecia antică (secolele VIII-IV î.e.n.). Semnificații și limite Discuţii 192-198 română
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) Probleme ale strategiei Histriei și ale organizării teritoriului său rural în epoca preromană Discuţii 199-208 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Conceptul de artă militară Discuţii 209-215 română
articol de periodic HONEA, Kenneth (autor) Noi date de radiocarbon: Ripiceni - Izvor și Ostrovu Corbului Materiale şi cercetări arheologice 216-221 română
articol de periodic BARASCHI, Silvia (autor) Despre ceramica uzuală din veacul al XIII-lea de la Păcuiul lui Soare Materiale şi cercetări arheologice 222-228 română
articol de periodic CHIRICA, Vasile (autor) Amuleta-pandantiv de la Mitoc, jud. Botoșani Note Arheologice 229-231 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Alte secvențe dendrocronologice din așezarea neolitică de la Radovanu Note Arheologice 232-235 română
articol de periodic PAPASIMA, Tudor (autor) Despre sigiliile în alb din cetatea bizantină Păcuiul lui Soare (jud. Constanța) Note Arheologice 236-237 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Date noi cu privire la încetarea locuirii în așezarea de la Păcuiul lui Soare Note Arheologice 238-239 română
articol de periodic PIPPIDI, D M (autor) Primul regulament al Muzeului național de antichități Arhiva 240-245 română
articol de periodic BABEȘ, Mircea (autor) Colocviul româno-slovac cu tema: „Civilizația traco-geto-dacă și răspândirea ei în bazinul Dunării Mijlocii” Cronica 246-247 română
articol de periodic COJA, Maria (autor) Aurelian Petre NECROLOG 248-249 română
articol de periodic DIACONU, Petre (autor) Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, București, 1980 RECENZII 257-260 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Acta Musei Porolissensis, 5, 1981 RECENZII 260 română