Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, Bucureşti, 1980