Raport asupra săpăturilor arheologice de la Lişcoteanca, jud. Brăila

  • Subiect: În raza satului Lişcoteanca au fost identificate trei aşezări de tip tell din perioada neo-eneolitică, denumite: Movila Olarului, Moş Filon şi Movila din Baltă. Autorul prezintă foarte succint cercetările efectuate aici în intervalul 1970-1979. Pe lângă structurile de locuire atribuite culturilor Boian şi Gumelniţa sunt menţionate şi morminte din epoca bronzului.
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Materiale şi Cercetări Arheologice
  • Editura: Editura Academiei Republicii Populare Române
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 1980
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: anul 1980
  • Paginaţia: 067-085
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  10 / 99   >  >|