Aspecte ale dezvoltării proprietăţii în zona Găeşti (sec. XV-XVII)