Două noi reliefuri votive mithraice descoperite la Sucidava-Celei

  • Subiect: Printre numeroasele monumente sculpturale descoperite la Sucidava-Celei se numără şi reprezentările votive aparţinînd cultului mithraic, larg răspândit în aşezările şi în castrele de pe Valea Oltului. Încă din secolul trecut este cunoscută descoperirea de-aici, de către maiorul D. Papazoglu, a unui relief de marmură, din păcate dispărut ulterior fără a i se cunoaşte descrierea, la acesta adăugându-se o bază de grup statuar şi o placă votivă publicată de prof. Dumitru Tudor, ambele prezentate şi de către I. Berdu si C. C. Petolescu în cunoscuta lucrare „ Les Cultes Orientaux Dans LA Dacie Meridionale”, alături de un fragment de relief, inedit până la acea dată. Săpăturile arheologice din ultimii ani au dat la iveală două noi piese, pe care le prezintă în acest text.
  • Limba de redactare: română
  • Secţiunea: Arheologie, istorie
  • Vezi publicația: Oltenia - Studii şi Comunicări
  • Editura: Complexul Muzeal Craiova
  • Loc publicare: Craiova
  • Anul publicaţiei: 1986
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: V-VI; anul 1986; seria arheologie-istorie-etnografie-artă
  • Paginaţia: 41-43
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  6 / 25   >  >|