Determinarea parametrilor de calitate a fibrelor de lînă. Verificarea şi controlul acestora