Studiul influenţei unor factori de mediu asupra unor pigmenţi utilizaţi în picturile pe lemn (icoane)