G. S. Kozarov, Grija pentru conservarea şi restaurarea monumentelor de arhitectură ale trecutului - sarcină însemnată a arhitecţilor şi inginerilor bulgari