Aşezarea precucuteniană de la Isaiia–Balta Popii (com. Răducăneni, jud. Iaşi, România) – cercetări arheologice interdisciplinare / L’habitat Précucuteni de Isaiia - Balta Popii (com. de Răducăneni, dép. de Iaşi; Roumanie) – recherches archéologiques et interdisciplinaires

  • Subiect: „Cele 15 campanii de săpături întreprinse în situl Isaiia - Balta Popii, în perioada 1996-2018, au avut ca rezultat dezvelirea aproape integrală a unei bogate aşezări din eneoliticul timpuriu (cultura Precucuteni) şi obţinerea unor date de mare importanţă pentru înţelegerea evoluţiei şi cunoaşterea vieţii materiale şi spirituale a acestei civilizaţii mai ales în spaţiul dintre râurile Prut şi Siret. Locul, situat în apropiere de confluenţa Prutului cu Jijia, a atras prin condiţiile mediului favorabil şi comunităţi din alte perioade: cultura ceramicii liniare din neoliticul dezvoltat Bronz timpuriu şi mijlociu, Hallstatt timpuriu (cultura Corlăteni), o necropolă sarmatică, perioada medievală timpurie (cultura Răducăneni) şi epoca modernă.”
  • Limba de redactare: română (rezumat în franceză şi română)
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice: CA
  • Editura: Muzeul Naţional de Istorie a României
  • Loc publicare: Bucureşti
  • Anul publicaţiei: 2020
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: XXVII; anul 2020; subtitlu: In memoriam: Dragomir Popovici
  • Paginaţia: 113-140
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  7 / 23   >  >|