Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 61 de publicații
  • 11 volume
  • 3 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1984 Actes de langage et didactique des langues étrangères
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; didactică; suport de curs; didactia predării unei limbi secundare GALATANU, Olga (autor)
carte 1978 Analiza structurală a vocabularului limbii române contemporane: sinonimia adjectivală
Număr de volume:1
gramatică; morfologie; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; analiză lingvistică FORĂSCU, Narcisa (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; metodologie; teorie; geografie fizică; suport de curs; cercetare geografică Dr., IANCU, Silvia (autor)
carte 1973 Bazele teoretice şi metodologice ale geografiei
Număr de volume:1
curs universitar; geografie; geografie economică; metodologie; teorie; suport de curs; cercetare geografică prof. univ. dr., POPOVICI, Ioan (autor), asist. univ. dr., MĂNESCU, Lucreția (autor)
carte Biocatalizatori imobilizaţi
Număr de volume:2
curs universitar; biochimie; enzime; suport de curs; biocatalizator; biocatalizatori imobilizaţi POPA, Elena (autor), POPA, Elena (autor)
carte 1996 Cataliza asimetrică
Număr de volume:1
curs universitar; chimie; biochimie; suport de curs; cataliză; catalizator enzimatic PÂRVULESCU, Vasile I. (autor), COMAN, Simona (autor), PÂRVULESCU, Viorica (autor)
carte 1996 Complemente de mecanică fizică şi acustică
Număr de volume:1
curs universitar; fizică; suport de curs; acustică; mecanică fizică; forţa elastică; forţa de atracţie gravitaţională VASILE, Dima N. (autor)
carte Corso di lingua italiana contemporanea
Număr de volume:2
curs universitar; limba italiană; suport de curs; fonologie; italiană; curs de limba italiană GIURESCU, Anca (autor), lector dr., STĂNCIULESCU-CUZA, Mariana (autor)
carte 1976 Cours de littérature française
Număr de volume:1
proză; curs universitar; lexic; limbă romanică; literatură franceză lect. Dr., BĂDESCU, Irina (autor)
carte 1973 Cours de littérature française
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; limbă romanică; literatură franceză BERCESCU, Sorina (autor)
carte 1973 Cours de sémantique
Număr de volume:1
filologie; limba franceză; gramatică; curs universitar; semantică; suport de curs; gramatica limbii franceze lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
carte 1969 Culegere de texte latine
Număr de volume:1
limba latină; curs universitar; suport de curs; texte antice; culegere de texte; texte latine VERGILIUS (autor), HORATIUS (autor), TITUS LIVIUS (autor), TACITUS (autor), HETCO, Maria (editor), DEMETRESCU, Florica (editor), UNGURU, Janina (editor)
carte 1973 Culegere de texte latine
Număr de volume:1
latină; limba latină; curs universitar; culegere; culegere de texte VILAN-UNGURU, Janina (editor), TÎȚU-BĂLUȚĂ, Mariana (editor), DINISCHIOTU-POPESCU, Ioana (editor)
carte 1972 Culegere de texte pentru gramatica comparată a limbilor slave
Număr de volume:1
Fonetică; gramatică; morfologie; curs universitar; gramatică comparată; suport de curs; limbi slave; culegere de texte; limbă slavă LINȚĂ, Elena (autor)
carte 1977 Curs de folclor literar ucrainean
Număr de volume:1
curs universitar; suport de curs; folclor ucrainean; literatură populară; filologie ucraineană; literatură ucraineană lect. univ. dr., REBUȘAPCĂ, Ion (autor)
carte 1977 Curs de gramatică istorică a limbii sîrbocroate
Număr de volume:1
filologie; gramatică; curs universitar; suport de curs; limba croată; limba sârbă; lingvistica VESCU, Victor (autor)
carte 1995 Curs de limba engleză
Număr de volume:1
lingvistică; curs universitar; Limba engleză; gramatica limbii engleze BOGATU, Crisan (autor)
carte 1973 Curs de limba engleză pentru Facultatea de Matematică - Mecanică
Număr de volume:1
Matematică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs lect. Dr., CHIȚORAN, Mariana (autor), asistent universitar, POP, Lia (autor)
carte 1978 Derivarea cu sufixe în româna populară
Număr de volume:1
lingvistică; morfologie; limba română; sufix; curs universitar; suport de curs; lingvistică românească TUDOSE, Claudia (autor)
carte 1996 Elemente de gramatică funcţională a limbii ruse
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs; gramatica limbii ruse VAIMBERG, Solomon (autor)
carte Elemente de istorie a limbii române literare moderne
Număr de volume:2
Secolul al XIX-lea; limba română; stil literar; curs universitar; Literatură română; suport de curs; istoria limbii române; evoluţia limbii române; limba română modernă; stiluri funcţionale ale limbii române DIACONESCU, Paula (autor), DIACONESCU, Paula (autor)
carte 1976 Elemente de tipologie lingvistică contrastivă cu referire la structuri eteroglote cu determinanţi congruenţi de relaţie
Număr de volume:1
limba română; curs universitar; limba rusă; suport de curs; studiu lingvistic; tipologie lingvistică GHEORGHIU, Mircea (autor)
carte 1974 Elements de phonetique française apliquee
Număr de volume:1
Fonetică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; fonetica limbii franceze; fonetică aplicată DRĂGHICESCU, Janeta (autor), DOBRE, Florentina (autor)
carte 1985 English language achievement testing
Număr de volume:1
curs universitar; Limba engleză; suport de curs; psihologia educaţiei; didactica predării unei limbi secundare FĂRNOAGĂ, Georgiana (autor)
carte 1988 Études contrastives: la structure du groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français
Număr de volume:1
filologie; lingvistică; adjectiv; curs universitar; substantiv; suport de curs; studiu lingvistic; grup nominal DIGNOIRE, Claude (autor), VIȘAN, Viorel (autor), GUNIȚĂ, Alexandra (autor), CILIANU-LASCU, Corina (autor), DRĂGHICESCU, Janeta (autor), CRISTEA, Teodora (prefață, autor)
carte 1996 Fizica semiconductorilor amorfi
Număr de volume:1
curs universitar; optică; spectroscopie; fizică; suport de curs; semiconductori amorfi; transport electronic; refracţie TOMOZEI, Nicolae (autor), MUNTEANU, Ion (autor)
carte 1985 Fonologia greacă
Număr de volume:1
Fonetică; Filologie clasică; curs universitar; limba greacă; suport de curs; greacă; fonologie Conf. univ. dr., STEF, Felicia (autor)
carte 1973 Genul şi organizarea structurilor nominale lexicale
Număr de volume:1
Lexicologie; morfologie; manual; curs universitar; suport de curs; lingvistica; categorii gramaticale; limbi romanice; structuri nominale; determinant nominal lect. univ. dr., GOGA, Ecaterina (autor)
carte 1975 Geografia economică a R. S. România
Număr de volume:1
ECONOMIE; curs universitar; Republica Socialistă România; geografie economică; suport de curs; geodemografie Conf. univ. dr., VELCEA, Ion (autor)
carte 1995 Hidrogeologie
Număr de volume:1
ape subterane; geologie; curs universitar; hidraulică; suport de curs; hidrogeologie; hidrodinamică; apă subterană ZAMFIRESCU, Florian (autor)
carte 1995 Hidrologie
Număr de volume:1
curs universitar; hidrologie; hidrografie; geografie fizică; limnologie; suport de curs; potamologie; glaciologie; telmatologie prof. univ. dr., PIȘOTA, Ion (autor)
periodic 1973 Histoire de la littérature française XIX-é siécle
Numere de reviste:1
curs universitar; suport de curs; literatură franceză; Honore de Balzac
carte 1995 Imunologie
Număr de volume:1
biologie; Imunologie; curs universitar; biochimie; patologie; suport de curs; microorganism patogen; microbiologie; toxine; antigene; imunoglobuline; sistemul imunitar; limfocite Prof. dr. doc., ZARNEA, Gheorghe (autor), Conf. dr. doc., MIHĂESCU, Grigore (autor)
carte 1986 Intonation and meaning in present-day English: a special course
Număr de volume:1
filologie; Fonetică; lingvistică; gramatică; curs universitar; Limba engleză; suport de curs; fonologie; fonetica limbii engleze PETRI, Lucreția (autor)
carte Introducere în cultura şi civilizaţia poporului român
Număr de volume:2
limba română; curs universitar; propagandă comunistă; Republica Socialistă România; istoria românilor; suport de curs COTEANU, Ion (coordonator), COTEANU, Ion (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator), POPESCU, Florin (coordonator)
carte 1975 Introducere în morfosintaxa istorică a limbii române
Număr de volume:1
gramatică; limba română; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii române; morfosintaxă DIMITRESCU, Florica (autor)
carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română modernă MANCAȘ, Mihaela (autor)
carte 2021 Îndrumar de laborator pentru programare în MATLAB
Număr de volume:1
curs universitar; informatică; suport de curs; programare; MATLAB PANEA, Ionelia (autor)
carte 1984 La sémantique lexicale
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; semantică; suport de curs; lucrare ştiinţifică MĂGUREANU, Anca (autor)
carte 1975 Le locatif spatio - temporel en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; gramatica limbii franceze; locativ; locativ spaţio - temporal CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1980 Le texte de la linguistique à la littérature
Număr de volume:1
limba franceză; curs universitar; suport de curs; text literar; lingvistică franceză TUȚESCU, Mariana (autor)
carte 1980 Le verbe roman
Număr de volume:1
limba franceză; limba română; curs universitar; limba italiană; limba spaniolă; suport de curs; lingvistică românească; limba portugheză CRISTEA, Teodora (coordonator), IORDAN, Iorgu (redactor), ILIESCU, Maria (redactor), NICULESCU, Alexandru (redactor), SALA, Marius (redactor), RÎPEANU, Sanda (secretar de redacție)
carte 1972 Les structures instrumentales en français
Număr de volume:1
lingvistică; limba franceză; curs universitar; suport de curs; franceză; structură instrumentală CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
carte Limba persană
Număr de volume:2
Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; limbă orientală BAGEACU, Viorel (autor), BAGEACU, Viorel (autor)
carte Limba română contemporană: manual pentru studenţii străini
Număr de volume:3
vocabular; Fonetică; gramatică; limba română; manual; curs universitar asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
carte 1984 Linguistique et techniques d`enseignement
Număr de volume:1
curs universitar; didactică; suport de curs; lingvistică aplicată; tehnici de predare CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1974 Manual de conversaţie în limba slovacă (anii I-II)
Număr de volume:1
vocabular; lingvistică; manual; curs universitar; limba slovacă; suport de curs; manual de conversaţie; slovacă lect. univ. dr., NIȚĂ-ARMAȘ, Silvia (autor), asist. univ. dr., KERGYO, Jan (autor)
carte 1988 Manual de limba bengali
Număr de volume:1
manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali BHOSE, Amita (autor)
carte 1985 Morfologia istorică a limbii latine
Număr de volume:1
limba latină; gramatică; morfologie; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii latine FISCHER, Iancu (autor)
carte 1973 Morphosyntaxe du français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză; morfosintaxă CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1995 Prelegeri de gramatică rusă: din istoria gramaticilor contrastive ruso-române
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; rusă; limba rusă; prelegeri; suport de curs; istorie modernă românească WOLF, Siegfried (autor)
carte 1976 Prelegeri de istoria filosofiei contemporane
Număr de volume:1
filosofie; curs universitar; suport de curs; filosofie contemporană; curentul neoromantic; filosofie germană BOBOC, Alexandru (autor)
carte 1982 Prospecţiuni electrice
Număr de volume:1
geologie; curs universitar; geofizică; suport de curs; prospecţiuni electrice GEORGESCU, Paul (autor)
carte 1996 Psihosociologia familiei
Număr de volume:1
Familie; sociologie; curs universitar; psihologie; suport de curs; psihosociologie; legătură de rudenie VOINEA, Maria (autor)
carte 1976 Relations et fomes casuelles en français contemporain
Număr de volume:1
limba franceză; gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii franceze; franceză CRISTEA, Teodora (autor)
carte 1976 Roman und Romantheorie
Număr de volume:1
filologie; Roman; curs universitar; suport de curs; literatură modernă; literatură germană; germanistică; teoria romanului Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
carte 1985 Semantique lexicale et semantique enonciative
Număr de volume:1
limba latină; lingvistică; limba franceză; limba română; curs universitar; lexic; semantică; limba italiană; suport de curs; limbi romanice CRISTEA, Teodora (coordonator)
carte 1996 Sistemul părţilor de vorbire în gramatica chineză
Număr de volume:1
gramatică; curs universitar; suport de curs; gramatica limbii chineze; limba chineză; chineză VIȘAN, Florentina (autor)
carte Studia Indo-Europaea ad Dacoromanos pertinentia
Număr de volume:2
filologie; lingvistică; curs universitar; suport de curs; traco-daci; indo-european; Studii de Tracologie; limbă indo-europeană BĂLTĂCEANU, Francisc (autor), POGHIRC, Cicerone (redactor), SLUȘANSCHI, Dan (coodonator, autor), FRANGA, Liviu (coordonator, autor)
carte 1995 Sursele externe ale vocabularului rus
Număr de volume:1
Lexicologie; lingvistică; curs universitar; rusă; limba rusă; suport de curs VAIMBERG, Solomon (autor)
carte 1971 Texte vechi româneşti: album de paleografie româno - chirilică
Număr de volume:1
curs universitar; Album; suport de curs; chirilică; paleografie chirilică BOROIANU, C (autor)
volum de carte 2007 Cercetarea etnologică de teren, astăzi, anul 2007 etnografie (Domeniu academic); Etnologie (Domeniu academic); terminologie (subiect); cercetare etnologică (subiect); cercetare de teren (subiect); metode de cercetare (subiect); anchetă etnologică (subiect); experimente etnologice (subiect); documente de teren (subiect); curs universitar (lucrare) ȘTIUCĂ, Narcisa Alexandra (autor)
volum de carte 1976 Cours de littérature française, anul 1976, Le XVIII-e siècle Secolul al XVIII-lea; proză; curs universitar; lexic; limbă romanică; literatură franceză lect. Dr., BĂDESCU, Irina (autor)
volum de carte 1973 Cours de littérature française, anul 1973, Moyen Age - Renaissance poezie; Evul Mediu; proză; curs universitar; Renaşterea; Michel de Montaigne; satira; teatru medieval; Francois Villon; umanismul francez; Clement Marot; Francois Rabelais; Pierre de Ronsard; romanul medieval; Tristan şi Isolda; Chrétien de Troyes; Marie de France; fabula; Romanul lui Renard; literatura didactică; limbă romanică; literatură franceză; literatură medievală; literatură renascentistă; trubaduri BERCESCU, Sorina (autor)
volum de carte 1903 Curs de construcții arhitecturale profesat la Școala de Arhitectură din București la 1894-1896 de Petru Pașcanu Popescu, anul 1903 Petru Popescu Paşcanu (Arhitect); 1894-1896 (perioadă de timp); Şcoala de Arhitectură din Bucureşti (Instituţie de învăţământ); Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” (Instituţie de învăţământ); curs universitar (subiect); curs de arhitectură (subiect); construcţii arhitecturale (subiect); tehnici constructive (subiect); decoraţiuni arhitecturale (subiect); Arhitectură (domeniu) POPESCU-PAȘCANU, Petru (autor)
volum de carte 1995 Curs de limba engleză, anul 1995 curs universitar; Limba engleză; gramatica limbii engleze BOGATU, Crisan (autor)
volum de carte 1988 Limba persană, anul 1988 Fonetică; morfologie; sintaxă; curs universitar; limba persană; caligrafie; limbă orientală; lexic persano - român BAGEACU, Viorel (autor)
volum de carte 1978 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, I, anul 1978 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române asistent universitar, IONESCU, Adriana (autor), asistent universitar, SARAMANDU, Manuela (autor), Conf. Dr., BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, II, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1981 Limba română contemporană: manual pentru studenții străini, III, anul 1981 vocabular; Fonetică; gramatică; morfologie; limba română; sintaxă; fonetica limbii române; limba română contemporană; parte de propoziţie; manual; curs universitar; lexic; parte de vorbire; frazeologie; gramatica limbii române IONESCU, Adriana (autor), SARAMANDU, Manuela (autor), BRÂNCUȘ, Grigore (coordonator, autor)
volum de carte 1988 Manual de limba bengali, anul 1988 Fonetică; gramatică; morfologie; sintaxă; manual; curs universitar; limbă orientală; limba bengali; bengali BHOSE, Amita (autor)
volum de carte 1976 Roman und Romantheorie, I, anul 1976, 1650-1750 baroc; filologie; iluminism; Roman; curs universitar; beletristică; Sophie de la Rochs; roma politic; literatura iluministă; roman moralizator; roman cavaleresc; Christian Gellert; Leben von schwefischen Grafin; teoria romanului; Jorg Wikram; Johan Fischart; literatura barocă; literatura renascentistă; roman realist; realism; iluminismul german; roman istoric; literatură medievală; literatură germană; germanistică Conf. univ. dr., RADUCANU, Sevilla (autor)
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Wladimir (Vladimir) Chirovici, Maior (Profesor de Istorie Militară la Școala Specială a Infanteriei), Războiul Mondial. Studiu rezumativ al operațiunilor petrecute pe toate fronturile.Curs predat la Școala Specială a Infanteriei, Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1930, 324 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 425-432 română
articol de periodic 1961 Studii Clasice: StCl, III SĂNDULESCU, C. (autor) A.F. LOSEV, Гомер, Editura Pedagogică, Moscova, 1960. RECENZII 480-482 română
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl, IV POGHIRC, Cicerone (autor) I.M. TRONSKI, Историческая грамматика латинского языка, Moscova, Editura pentru literatură în limbi străine, 1960, 320 pag. RECENZII 386-387 română