Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 3 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1928 Istoria românilor prin călători, anul 1928, De la jumătatea veacului al II-lea până la 1800 (ediția a II-a adăugită) Dimitrie Cantemir; Moldova; Nicolae Mavrocordat; Ţara Românească; Transilvania; Anton Maria del Chiaro; Stefan Raicevich; John Jackson; Frederic Murhard; Stefan Bergler; Jerzy August Mniszech; Coloman Mikes; Porter; Boscovich; Francisc Iosif Sulzer; Domenico Sestini; Constantin Brâncovanu; război turco-polon; Pacea de la Chiuciuc-Cainargi; războiul ruso-austriac; Edmond Chishull IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1929 Revoluțiile Valahiei, anul 1929 Evul Mediu (epocă); Ţara Românească (stat medieval); Şerban Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti); Constantin Brâncoveanu (domn al Ţării Româneşti); Ştefan Cantacuzino (domn al Ţării Româneşti); istoria românilor (subiect); obiceiurile valahilor (subiect); luptele antiotomane (subiect); dominaţia otomană (subiect); cronică (lucrare); Anton Maria del Chiaro (cărturar italian) CHIARO, Anton Maria (autor), CRIS, Cristian (traducător), IORGA, Nicolae (introducere)
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) CIOCAN, Vetuța (autor) Elemente de viață cotidiană la curtea domnească a Țării Românești în secolul al XVII-lea Istorie 153-155 română, engleză
articol de periodic 2000 Revista Bistriței: RB, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" DIN, Petre (autor) Aspecte privind viața privată și viața publică specifice mediului urban transilvănean reflectate în sensibilitatea călătorilor străini ai decolului al XVIII-lea Reprezentări. Imaginar 213-217 română, engleză
articol de periodic 1996 Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, III, Volum comemorativ dedicat împlinirii a 50 de ani de la moartea istoricului de artă Coriolan Petranu arhitectură arădeană (Arhitectură); Complexul Muzeal Arad (Muzeu); colecţie de artă (colecţie); colecţie muzeală (colecţie); Arhitectură (domeniu); Artă (domeniu); patrimoniu artistic (patrimoniu) ANA, Rus (autor) Arta și arhitectura cantacuzină într-un moment dispărut și redarea lui muzeografică COLECŢII DEZMEMBRATE. MONUMENTE DISPĂRUTE 158-171 română