Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 293 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, anul 1999, seria arheologie-istorie geto-daci; istorie; Nicolae Titulescu; Restaurare a metalului; Muzeul Olteniei; aşezare preistorică; arheologia României DUȚESCU, Mihai (membru în Comitetul de Redacție), GHEORGHE, Otilia (membru în Comitetul de Redacție), Cercetător Științific, DEACONU, Luchian (membru în Comitetul de Redacție)
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Les recherches archeologiques de Moldavie et leurs principaux resultats .5- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F. (autor) , HARȚUCHIE, N. (autor) Recherches et decouvertes archeologiques danms le district de Brăila 19- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena (autor) , CONSTANTINESCU, G. (autor) La station de l'epoque de bronze pres de Mînăstioara - Fitionești 61- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie FLORESCU, A. (autor) , RUGINĂ, S. (autor) , VICOCOVEANU, D. (autor) L'habitation de la periode taridive de l'age du bronze de Gîrbovăț (district de Tecuci, region Galați) 75- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un nouveau depot d'objets en bronze, decouvert dans la region meridionale de la Modavie 89- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie GOSTAR, Nicolae (autor) La garnison du "castellum" Romain de Barboși 107- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BICHIR, G. (autor) Decouvertes carpiques dans la region de Galați 115- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie TEODOR, D. (autor) Les decouvertes archeologiques de Șendreni - Galați 129- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F. (autor) , BROSCĂȚEAN, I. (autor) , HARȚUCHE, N. (autor) La necropole d'incineration de la haute epoque feodale de Chiscani-Sat - Brăila 137- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
articol de periodic 1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Une habitation taupiniere dans la zones Brateș 275- franceză
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Două descoperiri paleolitice în județul Galați .7- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie NUȚU, Anton (autor) Reprezentări antropomorfe pe ceramica de tip Gumelnița A 21- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lișcoteanca, județul Brăila și Băneasa, județul Galați) 45- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Ateliere de cioplire a pietrei în culturi postpaleolitice, descoperite în județul Vrancea 65- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul trac de la Tirighina-Bărboși 71- română
articol de periodic 1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) Medalioane și tipare romane descoperite la Tirighina-Bărboși 81- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezările paleolitice gravetiene de la Puricani și Pleșa, județul Galați .3- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la tipurile de așezare aparținînd culturii Monteoru în lumina cercetărilor din zona sud-vestică a Moldovei 93- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castelum roman de la Tirighina-Bărboși 123- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 135- română
articol de periodic 1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie COMAN, Ghenuță (autor) Instalații pentru foc în așezările culturii Dridu în Sudul Moldovei 161- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele descoperiri arheologice din județul Galați în lumina noilor cercetări arheologice .7- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea elementelor geto-dacice și daco-romane, izvor al sentimentului de unitate națională a tuturor românilor 19- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena (autor) Elemente Wietenberg descoperite în complexele de locuire aparținînd fazelor timpurii ale culturii Monteoru din Moldova 37- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie COMAN, Ghenuță (autor) Mărturii arheologice privind creștinimul în Moldova secolelor VI-XII 75- română
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches paleolithiques a Suceveni .7- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MIHAI, C. (autor) Les etablissementa cucuteniens de Giurgești et de Buznea dans la zone de Tîrgul Frunos .11- franceză
articol de periodic 1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie SPINEI, Victor (autor) Recherches archeologiques a Piatra-Neamț - Dărmănești 21- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) , POPOȘOI, Eugen (autor) Resultats des recherches paleolithique efectue a Mălușteni, department de Vaslui (1969-1971) .7- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie HARȚUCHE, N. (autor) Problemes concernant le bronz premature et moyen dans le nord-este de la Valachie, le sud-est de la Moldavie et Dobrodja 67- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie SÎRBU, Valeriu (autor) Considerations concernant l'importation des amphores helleniques et hellenistiques dans le territoire de la Roumanie (VI-eme - I-er siecle avant notre erre) 123- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Les Rapports de Spiru Haret avec la region de Galați 369- franceză
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie TURLAN, Valentin (autor) L'echo de la conquete de l'independance d'etat de la Roumanie dans une publication de 1877 pour les villageois roumaine de Transylvanie 411- franceză
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezarea paleolitică de la Moscu (jud. Galați) și unele considerații asupra paleoliticului tîrziu din Moldova 13- română
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor) Cercetări perieghetice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 23- română
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Un castelum roman descoprit la Galați și semnificațiile lui 59- română
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, ăn sudul roman al Moldovei 73- română
articol de periodic 1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie FELIX-TAȘCĂ, George (autor) Bălăbănești - contribuții documentar-istorice 149- română
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) , BASOC, Ioan (autor) Autres decouvertes archeologiques a Țepu, department de Galatzi 49- franceză
articol de periodic 1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Le collocque concernant des problemes de la culture Sîntana de Mureș 263- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în județul Galați (I) .5- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerații privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei 23- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) , BASOC, Ioan (autor) Recente descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 75- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) , NEAGU, Marian (autor) Un complex al tracilor timpurii, descoperit în zona Dunării de Jos 103- franceză
articol de periodic 1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Cercetări de salvare efectuate în necropola medievală în sec. al XVI-lea, în zona faleza Dunării - Galați 117- franceză
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Considerașii privind neoliticul și eneoliticul din sud-estul Moldovei .9- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpături arheologice la Tg. Berești 63- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești, "Dealul Bulgarului", județul Galați 83- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un vase-support cucutenian: "La Ronde de Berești! 119- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Trei brăzdare de aratru cucuteniene descoperite în regiunea de sud a Moldovei 133- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Diferite tipuri de unelte agricole specifice orînduirii comunei primitive descoperite în sudul Moldovei 139- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice privind vînătoarea, pescuitul și culesul din natură, practicate de comunitățile eneolitice din sudul Moldovei 173- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de Sud a Moldovei 221- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții arheologice și etnografice referitoare la procesul de formare al așezărilor de tip cenușar "Zolniki" 231- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologicede obiecte de aramă și de bronz în regiunea de sud a Moldovei 257- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Cavadinești 269- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice la Rogojeni, pe Valea Horincii 287- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni în sudul Moldovei 299- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii hallstattiene traco-geto-dacice din regiunea de Sud a Moldovei 329- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestiges archeologiques typiques de l'Eneolithique, du Bronze et du premier Age du Fer trouves en Moldavie Meridionale 353- franceză
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mormîntul colectiv hallstatian de la Suceveni, județul Galați 365- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Trei morminte geto-dacice descoperite la Tulucești, județul Galați 373- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestigii ale culturii și cibilizației geto-dacice și daco-romane în regiunea de sud a Moldovei 381- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 401- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Recente măturii arheologice referitoare la coabitarea daco-romană, descoperite la Tirighina-Bărboși 419- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie SANIE, Șeiva (autor) , SANIE, Silviu (autor) , DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri de ceramică romană cu inscripție în Moldova 453- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un vas roman în formă de cap uman, descoperit la Bărboși-Galați în regiunea Dunării de Jos 479- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vultur de bronz, o nouă emblemă militară romană, descoperită în sudul roman al Moldovei 485- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul Trac de la Tirighina-Bărboși 491- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castellum roman de la Tirighina-Bărboși 503- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Două medalioane de zeități antice descoperite în așezarea daco-romană de la Tirighina-Bărboși 513- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina-Bărboși 525- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, în în sudul roman al Moldovei 535- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fortificațiile antice de pe teritoriul Moldivei de Jos 629- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Mormîntul sarmatic de la Șendreni 633- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Pahare de sticlă romane din necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Lunca, județul Galați 641- română
articol de periodic 1996 Danubius, XVI, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice pe actualul teritoriu al Galațiului din cele mai vechitimpuri și pînă la întemeierea orașului 661- română
articol de periodic 1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un brăzdar de aratru hallstattian descoperit în regiunea de Sud a Moldovei .5- română
articol de periodic 2001 Danubius, XIX DRAGOMIR, Ion (autor) Necropola birituală Sîntana de Mureș-Cerneahov, (sec. III-IV e.n.) de la Lunca, regiunea de Sud a Moldovei 193 română
articol de periodic 2002 Danubius, XX NICU, Mircea (autor) , ILIE, Costel (autor) Situri și puncte arheologice din județul Galați .5-42 română
articol de periodic 2002 Danubius, XX SINDILE, Sandu (autor) restaurarea a trei vîrfuri de lance hallstatiene deescoperite la Roșcani 193-198 română
articol de periodic 2003 Danubius, XXI CROITORU, Costin (autor) Despre prezența romană în Sudul Moldovei și rolul castellum-ului descoperit la Galați. Note de lectură (I) 15-23 română
articol de periodic 2003 Danubius, XXI LANGU, Sorin (autor) Fenomenul tezaurozării în sec. Al VIII-lea - al XIV-lea în spațiul extracarpatic 25-45 română
articol de periodic 2003 Danubius, XXI NANU, Dan-Basarab (autor) , ILIE, Costel (autor) Mărturii arheologice privitoare la evoluția orașului Galați în epoca modernă 185-192 română
articol de periodic 2004 Danubius, XXII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cîteva considerații relative la tipul de fibule Orlea-Maglavit .7-14 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII CROITORU, Costin (autor) Considerații privind locuirea civilă în preajma limes-ului Nord-dunărean al Provinciei Moesia Inferior .7-24 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII PĂTRAȘCU, Ion (autor) Cîteva descoperiri de tip Sîntana de Mureș - Cerneahov în județul Teleorman 25-32 română
articol de periodic 2005 Danubius, XXIII MIREA, Pavel (autor) Descoperirile funerare Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Lăceni-Cioroaica (jud. Teleorman) 33-42 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV CROITORU, Costin (autor) O descoperire fortuită cu caracter funerar la Fărțănești (județul Galați) și cîteva considerații în legătură cu acest punct arheologic .7-16 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV NICU, Mircea (autor) , ILIE, Costel (autor) Cercetările arheologice de la Mănăstirea Adam., comuna Drăgușeni, județul Galați 17-33 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV NICU, Mircea (autor) , ILIE, Costel (autor) Descoperiri arheologice la biserica Sf. Nicolae - "Banu" din comuna Nicorești, județul Galați 43-49 română
articol de periodic 2006 Danubius, XXIV CROITORU, Costin (autor) , APOSTU, Gabriela (autor) Inițiative arheologice reflectate în presa de la mijlocul secolului al XIX. Colecțiile Ghica și Mavros 87-97 română
articol de periodic 2007 Danubius, XXV PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina (autor) Considerații privind motivul decorativ ceramic din zona carpato-danubiano-pontic (sec. VIII-XI) 27-44 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI CIOBOTARU, Paul (autor) , ALECSĂ, Daniela (autor) Un pumnal scitic descoperit la Buciumeni, județul Galați .7-12 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI NEDU, Decebal (autor) Apulia între Roma, Tarentum și ligaq samnită /326 a.chr - 315 a Chr.) 13-24 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI CROITORU, Costin (autor) Cupe de sticlă descoperite în mediul Sîntana de Mureș de la Est de Carpați 25-38 română
articol de periodic 2009 Danubius, XXVII FRÎNCULEASA, Alin (autor) Vasele din lut descoperite în așezarea din epoca eneolitică de la Seciu (jud. Prahova) .5-38 română
articol de periodic 2010 Danubius, XXVIII SANIE, Silviu (autor) Un ftagment de inscripție elenistică descoperită în ncetățuia getică de la Bărboși - Galați .7-24 română
articol de periodic 2010 Danubius, XXVIII ADAMESCU, Adrian (autor) , NICU, Mircea (autor) , CIOBOTARU, Paul (autor) , ILIE, Costel (autor) Le site Negrilești - La cour de l'ecole le point "La centrale thermique" 267-282 franceză
articol de periodic 2011 Danubius, XXIX ADAMESCU, Adrian (autor) , NICU, Mircea (autor) , CIOBOTARU, Paul (autor) , ALECSA, Daniela (autor) , COSTEL, Ilie (autor) The preventive research from Negrilești - school yard site, 2011 campaign .7-19 engleză
articol de periodic 2011 Danubius, XXIX CIOBOTARU, Paul (autor) Historical and achaeological realities on the valley of the Siret River (IVth century BC - Ist centurry Ad) 21-60 engleză
articol de periodic 2011 Danubius, XXIX PĂLTĂNEA, Paul (autor) V.A. Urechia. Convorbiri cu felibrii 125-147 română
articol de periodic 2012 Danubius, XXX COTOI, Ovidiu (autor) , NICU, Mircea (autor) , CIOBOTARU, Paul (autor) , ILIE, Costel (autor) , ADAMESCU, Adrian-Ionuț (autor) , ALECSĂ, Daniela (autor) Descoperiri recente în situl arheologic Negrilești, județul Galați .7-40 română
articol de periodic 2012 Danubius, XXX ADAMESCU, Adrian (autor) Notes on several older discoveries from the south-est of Moldavia. The archaelogical finds from Lunca, Galați County 41-59 engleză
articol de periodic 2012 Danubius, XXX ADAMESCU, Adrian (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) , PARNIC, Calentin (autor) Galați - cartierul Dunărea. Raport de cercetare arheologică preventivă - 2011 61-76 engleză
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI VINTSKOVSKII, Taras (autor) Cooperarea ucrainiano-moldovenească în Odessa în perioada revoluției din 1917 243-255 rusă
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII SZTANCS, Diana-Maria (autor) , BELDIMAN, Corneliu (autor) , ILIE, Costel (autor) Astefacte din materii dure animale descoperite în situl de la Negrilești - "Curtea Școlii", jud. Galați 79-106 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII ALECSĂ, Daniela (autor) Așezarea cucuteniană de pe Dealul Tănăsoaia. Sat Toflea, jud. Galați 107-152 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII POPESCU, Anca-Diana (autor) Contextele, cronologia și analogiile unor piese de os decorative din Moldova 179-202 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII VIERU, Elena (autor) Posibilități de interpretare a depozitelor de bronzuri din bazinul Bîrladului, atribuite sfîrșitului epocii bronzului 203-218 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII VASILIU, Ioan (autor) Piese de cult din așezarea getică de la Căbești-Cociuba Dămăcușa 219-252 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Analiza antropologică a mormîntului 7 din necropola de la Barboși, jud. Galați 253-258 română
articol de periodic 2013 Danubius, XXXI, Supliment - Studii și Cercetări privind arheologia spațiului Nord-Vest Pontic. IN HONOREM NICU MIRCEA SEPTUAGENARII CIOBOTARU, Paul (autor) Necropola de la Tecuci, fabrica de ambalaje metalice 273-300 română
articol de periodic 2014 Danubius, XXXII BELDIMAN, Corneliu (autor) , ILIE, Costel (autor) , SZTANCS, Siana-Maria (autor) Artefacte din materii dure animale descoperite la Negrilești (jud. Galați), în 2013 .9-27 română
articol de periodic 2014 Danubius, XXXII VASILIU, Ioan (autor) Valea Trotușului. Aspecte privind cultivarea pămîntului în eneolitic 29-46 română
articol de periodic 2014 Danubius, XXXII ILIE, Costel (autor) , PRISECARU, Dănuț (autor) Reinterpretarea unor artefacte descoperite în situl arheologic Cavadinești, jud. Galați 47-69 română
articol de periodic 2014 Danubius, XXXII, SUPLIMENT - RELIGIOUS PLURALISM IN GLOBAL PERSPECTIVE PRIETO, Sol (autor) The relation between church and state in Argentina: A study on the educational system 137-165 engleză
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII BELDIMAN, Corneliu (autor) , ILIE, Costel (autor) , SZTANCS, Siana-Maria (autor) Industria materiilor dure animale descoperită în așezarea de la Negrilești "Curtea Școlii", jud. Galați (2014) 65-94 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII VASILIU, Ioan (autor) Unelte de piatră șlefuită din așezările cucuteniene aflate în Depresiunea Onești 95-117 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII NICU, Mircea (autor) , CIOBOTARU, Paul (autor) , ILIE, Costel (autor) Descoperiri arheologice recente în situl Negrilești, jud. Galați 119-154 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII PARASCHIV, Dorel (autor) , VASILIU, Ioan (autor) Noi complexe funerare din epoca bronzului descoperite în nordul Dobrogeo. Tumulul de la Mihai Bravu 155-180 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII ILIE, Costel (autor) Cercetări arheologice recente în situl Rîpa Glodului, comuna Cavadinești, jud. Galați 201-219 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII RENȚA, Elena (autor) , MUNTEANU, Simona (autor) O locuință a culturii Babadag de la Platonești - Valea Babii, jud. Ialomișa 221-231 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII CIOBOTARU, Paul (autor) Dinamica schimburilor comerciale ale autohtonilor din așezările de pe Valea Siretului cu lumea elenistică și romabă (sec. IV a. Chr. I. p. Chr.) 241-308 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII PANDREA, Stănică (autor) , CROITORU, Costin (autor) Cercetări arheologice de teren pe Valea Gerului, județul Galași (I) 357-375 română
articol de periodic 2015 Danubius, XXXIII NANU, DAN BASARAB (autor) Artă și arheologie în zona Galați /epoca premodernă și modernă) 377-389 română
articol de periodic 2016 Danubius, XXXIV ILIE, Costel (autor) Descoperiri arheologice recente în situl "Negrești-Curtea Școlii", comuna Negrilești, jud. Galați .7-64 română
articol de periodic 1979 Revista de Istorie: RI, VI, nr. 2, februarie Istorie medievală; istorie medievală românească; document istoric; document medieval; Institutul de istorie Nicolae Iorga; Revista Istorică Revista de Istorie 159-400 română; franceză
articol de periodic 2005 Revue Roumaine de Chimie, 50-11-12 GOLEANU, Aurica (autor) , MARIAN, Ana (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , FLORESCU, Cristian (autor) , VARVARA, Simona (autor) Chemical and structural features of the neolithic ceramics from Vinca, Lumea Nouă and Petrești Cultures (Roumania) 939-949
articol de periodic 2010 Revue Roumaine de Chimie, 55-5 VÎRGOLICI, Marian (autor) , PETROVICIU, IRINA (autor) , TEODOR, Eugenia (autor) , LIȚESCU, Simona (autor) , MANEA, Mihaela (autor) , PONTA, Corneliu (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) , SÎRBU, Costel (autor) , MEDVEDOVICI, Andrei (autor) TD/CG/MS and FT-IR characterization of archaeological amber artefacts from Roumanian 349-355
articol de periodic 2004 Romanian Journal of Physics, 49-1-2 CONSTANTINESCU, R. (autor) , COJOCARU, V. (autor) , DUMITRIU, D. (autor) , BUGOI, R. (autor) , ȘECLĂMAN, D. (autor) , POPOVICI, D. (autor) , GRAMBOLE, D. (autor) , HERRMANN, F. (autor) Studies on romanian archaeological objects using atomic methos: the cases of the Pietroasa hoard and Cucuteni ceramicas 125-133
articol de periodic 2016 Romanian Journal of Physics, 61-3-4 CRISTEA-STAN, Daniela (autor) , CONSTANTINESCU, B. (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , CECCATO, D. (autor) XRF and micro-pixe as investigation tools for ancient metallurgy - The casesd of pre-monetary sings type "arrowhead" from Histria and Agighiol Hoard 445-456
articol de periodic 2016 Romanian Journal of Physics, 61-9-10 RADVAN, R. (autor) , BORȘ, C. (autor) , GHERVASE, L. (autor) Portable X-ray fluorescence investigation of certain bronze beads of hoard Tărtăria I and their specific corrosion 1530-1538
articol de periodic 1998 Romanian Reports in Physics, 50-1-2 CONSTANTINESCU, B. (autor) , BUGOI, Roxana (autor) , PLOSTINARU, D. (autor) , RĂDULESCU, Mihaela (autor) , BAKIR, Ala (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Archaeological studies using Bucharest Cyclotron 91-
articol de periodic 2008 Romanian Reports in Physics, 60-3 OLARIU, Agata (autor) , BĂDICĂ, Teodor (autor) , ALEXANDRESCU, Emilian (autor) , AVRAM, Alexandru (autor) Archeometric study of bronge age sword discovered at Giurgiu, Romania 563-570
articol de periodic 2011 Romanian Reports in Physics, 63-4 BUGOI, R. (autor) , POLL, I. (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , CALLIGARO, T. (autor) , PICHON, L. (autor) , NEELMEIJER, C. (autor) , EDER, F. (autor) Ion beam analxsis studies of ancient glass bracellet discovered in Bucharest 912-922
articol de periodic 2011 Romanian Reports in Physics, 63-4 TIMAR-GABOR, A. (autor) , VASILINIUC, L. (autor) , M, Vandenberghe (autor) , CONSTANTIN, D. (autor) , COSMA, C. (autor) Luminiscence dating of archaelogical materials and sediments in Romania using quartz 929-939
articol de periodic 2012 Romanian Reports in Physics, 64-3 ASĂNDULESEI, A. (autor) , ISTINA, Lăcrămioara. (autor) , COTIUGĂ, V. (autor) , TENCARIU, F. (autor) , CALINIUC, Ștefan (autor) , BALAUR, R. (autor) , CREȚU, A. (autor) , NICU, C. (autor) , VENEDICT, B. (autor) Cesium magnetometer survey in the Cucuteni settlement of Fulgerș - La trei Cireși, Bacău County, Romania 878-890
articol de periodic 2013 Romanian Reports in Physics, 65-4 BUGOI, R. (autor) , COBSTANTINESCU, Bogdan (autor) , POPESCU, A. (autor) , MUNNIK, F. (autor) Archaeolometallurgical studies of bronze Age objects from the romanian cultural heritage 1234-1245
articol de periodic 2016 Romanian Reports in Physics, 68-3 BUGOI, R. (autor) , POLL, I. (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Compositional analyses of Isaccea mosaic glass tesswrae (11th century AD) 1004-1014
articol de periodic 1967 Ziridava, I DORNER, Egon (autor) Cu privire la ruinele unei biserici de lîngă Arad din feudalismul timpuriu
articol de periodic 1968 Ziridava, II BORONEANȚ, Vasile (autor) , DORNER, Egon (autor) O contribuție cu privire la datarea valurilor de pămînt din vestul țării noastre
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetări arheologice la Lipova - Hodaie
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV NIȚU, Anton (autor) Venus din Sîmpetru German, județul Arad
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV DORNER, Egon (autor) Dacii liberi din Cîmpia Aradului și stadiul lor de romanizare în secolele II-IV e.n.
articol de periodic 1975 Ziridava, V DUDAȘ, Florin (autor) Un mormînt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la Arad-Grădiște
articol de periodic 1976 Ziridava, VI DORNER, Egon (autor) Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu
articol de periodic 1976 Ziridava, VI BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Felnac și Vladimirescu (Raport preliminar)
articol de periodic 1976 Ziridava, VI BORONEANȚ, Vasile (autor) Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - Sătuț
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII CRIȘAN, Ioan (autor) Noi coordonate ale procesului de romanizare și de formare a poporului român
articol de periodic 1978 Ziridava, IX CRIȘAN, Horațiu (autor) Regatul lui Burebista, prima formațiune statală din spațiul românesc
articol de periodic 1978 Ziridava, IX BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Vărădia de Mureș
articol de periodic 1978 Ziridava, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1978 Ziridava, X PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
articol de periodic 1978 Ziridava, X CRIȘAN, Horațiu (autor) Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Contribuția obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoașterea artei toreutice a băștinaților nord-dunăreni
articol de periodic 1978 Ziridava, X BARBU, Mircea (autor) , FERENCZI, Ștefan (autor) Cercetările arheologice de la Bulci și împrejurimi
articol de periodic 1978 Ziridava, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. De la Biharea
articol de periodic 1978 Ziridava, X BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Șantierul arheologic de la Arad-Vladimirescu: Campania 1977
articol de periodic 1978 Ziridava, X BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliș, jud. Arad)
articol de periodic 1978 Ziridava, X KISS, Nicolae (autor) Tezaure dacice de argint - Mărghitan Liviu
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Paleoliticul în Banat - Mogoșanu Florea
articol de periodic 1979 Ziridava, XI CRIȘAN, Horațiu (autor) Ziridava - centrul dacilor din cîmpia Aradului
articol de periodic 1979 Ziridava, XI BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra istoriei străvechi a județului Arad în lumina cercetărilor de la Conop, Zăbrani și Cladova
articol de periodic 1979 Ziridava, XI RUSU, Mircea (autor) Rolul tracilor în partea de vest a României
articol de periodic 1979 Ziridava, XI FERENCZI, Ștefan (autor) Considerații asupra limes-ului roman din Dacia de vest
articol de periodic 1979 Ziridava, XI PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
articol de periodic 1979 Ziridava, XI BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Cercetări arheologice de la Arad-Vladimirescu
articol de periodic 1979 Ziridava, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia
articol de periodic 1980 Ziridava, XII CRIȘAN, Horațiu (autor) Civilizația dacică în lumina noilor descoperiri
articol de periodic 1980 Ziridava, XII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la geneza și evoluția societății dace pe meleagurile bănățene
articol de periodic 1980 Ziridava, XII KISS, Nicolae (autor) Tezaure și obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în județul Arad
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Săvîrșin (jud. Arad)
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova (județul Arad) din anul 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) , DORNER, Egon (autor) Cercetările arheologice de la Sîntana. Campania 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Arad - Vladimirescu. Campania 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Banatul în lumina arheologiei - Mărghitan Liviu
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , EMODI, I. (autor) Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Sistemele de fortificații dacice și romane de pe valea inferioară a Mureșului
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BARBU, Mircea (autor) , PASCU, Hurezean (autor) Cercetările arheologice de la Săvîrșin
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BEJAN, Adrian (autor) , IAMBOR, Petru (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudal - timpurie de la Cenad (1974, 1975)
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra locuirii feudale de la Cladova, județul Arad, în lumina descoperirilor arheologice și a unor noi investigații istorice
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) , IGNAT, Doina (autor) Descoperiri neolitice de la Seleuș (jud. Atad)
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI LUCA, Sabin (autor) Un atelier de perforat topoare la Lipova - Hodaie
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi fortificații pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BARBU, Mircea (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Noi descoperiri dacice de la Arad - Micalaca
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Tezaurul dacic de la Feniș (Cronologie și semnificație istorică)
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aspecte ale procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cetatea de la Cladova - reședința voievodatului Transilvaniei - Pousa
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI ILIESCU, Octavian (autor) Inelul de argint de la Cladova (Notă preliminară)
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilișovii cu ajutorul calculatorului
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII FERENCZI, Ștefan (autor) Valea Murețului și expediția militară a lui Marcus Vicinius
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană și românească
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII BENEA, Doina (autor) Un atelier metalurgic la Criciova (județul Timiș)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BĂCUEȚ, Dan (autor) Noi date cu privire la așezarea aparținînd perioadei de tranziție la epoca bronzului de la Dud
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DORNER, Egon (autor) , ORDENTLICH, Ivan (autor) , RUSU, Mircea (autor) Fortificația de pămînt de la Sîntana-Arad în contextul arheologic contemporan
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BARBU, Mircea (autor) Fortificații dacice pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un meșteșug-artă din Dacia preromană confirmar exclusiv de către descoperirile arheologice - Orfevrăria
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Divinități adorate în dacia preromană oglindite în Interpretatio Romana
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX HÜGEL, Peter (autor) Cărămizi romane ștampilate desporite la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BARBU, Mircea (autor) În legătură cu catarama tip Sucidava descoperită la Pecica - județul Arad
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BĂCUEȚ, Dan (autor) , BORDI, Lorand (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Șicula
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX HUREZAN, Pascu (autor) Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX RUSU, Adrian (autor) Cahle din Transilvania (I)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României - Gumă Marian
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI CRIȘAN, Sanda (autor) Cîteva observații priind procesele de interferență între culturile Baden și Coțofeni în Vestul României
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane I
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI PANTAZI, Adriana (autor) Aspecte ale gliticii din Dacia romană
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI TIMOC, Călin (autor) Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI BĂCUIEȚ, Dan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localității Șicula (jud. Arad)
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI BĂCUIEȚ, Dan (autor) Noi descoperiri feudal-timpurii pe teritoriul orașului Alba Iulia
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII PĂDUREANU, Eugen (autor) Cu privire la așezarea fortificată de la Groșeni-Jidovină (jud- Arad)
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MARGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane II
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII HÜGEL, Peter (autor) Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureșului de la Traian la Hadrian
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII BARBU, Mircea (autor) Cetăți medievale din județul Arad - A.A. Rususu, Hurezean P.
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) O descoperire înpîmplătoare din municipiul Arad atribuită Aurignacianului
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII BORONEANȚ, Adina (autor) , BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul de la Zăbrani
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) O brățară de bronz descoperită la Vinga, județul Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MĂNDESCU, Dragoș (autor) ibule e schemă tracică în Banat și Transilvania
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII CRÎNGACI, Maria-Emilia (autor) , ȚIPLIC, Ioan-Marian (autor) Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Armatele regilor Daciei (secolele V-I î.d.Hr)
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV CORDOȘ, Ramona (autor) Reîntregirea a două platouri romane
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Conop "Cotărci" din 1972. Probleme legate de la stela funerară din cimitirul de secol XII-XVII
articol de periodic 2008 Ziridava, xxv-2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Arta argintului la geto-daci
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Cercetarea arheologică în zona arădeană (scurt istoric)
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV BERZOVAN, Alexandru (autor) Imagini și însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetățile dacice din Munții Șureanul
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) One and a Half Century of Archaeology on the Lower Mureș
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) War and wareiour during the Late Bronze Age within the Lower Mureș Valley
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Late Bronze Age Metal Artifacts discovered in Șagu Site A1-1. Arad - Timișoara highway (km 0+19.900 - 0+20.620)
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) Abandoned forts and their Civilian Resuse in Roman Dacia
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HUREZAN, George (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , NIȚOI, Anca (autor) Medieval and early mpdern military items discovered in the village of Tauț (Arad county, Western Romania)
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica DINCĂ, Remus (autor) , KOPECZNY, Zsuzsanna (autor) Tobacco Clay Pipes discovered in the historical center of Timișoara
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica STOIA, Mircea (autor) Graffiti discovered un the Western Tower of the church in Cincu
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica GHEMIȘ, Călin (autor) , POP, Radu (autor) Contributions to the knowledge of parietal art în North-Western Transylvania. The discoveries from Ileanda (Sălaj County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , MERCEA, Lucian (autor) , SAVA, Victor (autor) Sîntana "Cetatea Veche". Metal and power
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica POPA, Cristian (autor) A Bronze-Age hoard discovered in Ampoița (Alba County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) , SAVA, Victor (autor) Prehistoric and Second-fourth-century discoveries on the present-day teritory of Aradu Nou district, in the City of Arad
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica ROMAN, Cristian (autor) Landmarks in the development of carthographic representations in the dacian settlement in Ardeu (municipality of Balșa, hunedoara County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerations on "Troianul" în Țara Zarandului
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) The medieval church in the village of Secaș (Arad County) and its vestigeas
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica SZEKELY, Zsolt (autor) Contributions to the history of archaeological research in Macea, the settlement in Topita (Arad County)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica GHEMIS, Călin (autor) , KOVACS, Robert (autor) , RUS, Tudor (autor) Between sacred and profane - a discovery belonging to the Coțofeni Culture inside "Stanu Cerbului" cave (Bihor Conty)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica ANDREICA, Luminița (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) , POP, Xenia (autor) , SAVA, Victor (autor) Aut of ordinary or common burial practice? A Funerary Discovery from the Baden Settlent at Sîntana "Cetatea Veche)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica ANDREICA, Luminița (autor) Musculoskeletal Markers as evidence of Physical Activity and Social Differentiatiation in the Lower Mureș Valley during the Late Bronze Age
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Preliminary Considerations on the Dacian Habitation in Vărădia De Mureș "Dealul Cetate", arad County /2nd century BC - 1 st century A.D.)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica CRISTEA, Ștefana (autor) "I am Horus the Savior". Representations of Horus-Harpokrates in Roman Dacia
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica SZABO, Casaba (autor) Notes on the Mithraic small finds from Sarmizegetusa
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BOUNEGRU, George (autor) , SAVA, Victor (autor) , SZABO, Casaba (autor) Mithras rediscovered. Notes on CIMRM 1938
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica KAPCSOS, Norbert (autor) The Sarmatian Graves of the 4R Archaeological Site Dated to the Third-Fourth century A.D. Additional Data on the Sarmation Burial in the Lower Mureș Region
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) On the Two-Room Dwelling from Precinct IV of the Early Medieval Fortification in Dăbîca )Cluj County) and the Chronology of the First Stage of Fortification
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica GÁLL, Erwin (autor) The Significance of the Sites "Așezare" and "Necropolă" on "Dealul Viilor" in the Development of Habitat on the Micro-area of Sighișoara during the Middle Ages (Twelfth-Thirteenth Century). Human Landscape of the Sighișoara Region from the 12th-13th Centu
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica NIȚOI, Anca (autor) , URDUZIA, Claudia (autor) Elements of Fortification of the Medieval and Early Modern City of Sibiu. The Rower Gate and Gate's Bastion. Historical and Archaeological Considerations
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) Bodrogkeresztur and Baden Discoveries from Sînpetru German, Arad County
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica POP, Xenia (autor) Archaeozoological Data Regarding the Osteological Material from the Baden Settlement in Săntana "Cetatea Vexhe" (arad Ciznty
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica MOTTA, Laura (autor) , NICODEMUS, Amy (autor) , O'SHEA, John (autor) Archaeological Investigations at Pecica "Șanțul Mare" 2013-2014
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica CRISTEA, Ștefana (autor) "Omnia mutantur, nihil interit". About a funeral statue from Ulpia Traiana Sarmizegetusa
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica OPREA, Ioan (autor) New Bone Hairpins Discovered on the Territory of Colonia Aurelia Apulensis
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) The Roman castra from Dacia during the "Military Anarchy" time II. Their Baths and the Issue of External Dislocations of the Province's Troops in this Interval
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GRUMEZA, Lavinia (autor) Cloisonne Brooches Discovered in Banat (Beginning of the Second Century A.D. - Last Third of the Third Century A.D.
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) Archaeological Disciveries from the Period of the Dark Millenium in Felnac "Complexul Zootenic" (Arad County)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica DRAGOTĂ, Aurel (autor) Twisted Wire Bracelets with Looped Ends in the Danube Basin (10-11th Centuries)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GÁLL, Erwin (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) Șicău (hung: Siklo) "Gropoaie" (arad County). A burial Ground Section from the Mid - 10th Century in the Basin of Lower Crișul Alb (hung: Feher Koros)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) Elites, Local Power Centers in the Chronicle of Anonymous and Archaeological Realities in the Area of Meseș Cate around the Year 1000
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GÁLL, Erwin (autor) The archaeological research state of 9/10-11th centuries in Moldova /Romania). Some thoughts on funerary places and stray finds (axes)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica OȚA, Silviu (autor) Dress Items found in Fortifications from Banat
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica NICULESCU, Gheorghe (autor) , OȚA, Liana (autor) , OȚA, Silviu (autor) Items Discovered during the 1983 Campaign in the Workshop no-3 from the Fortification of Cladova (Comm. Of Paulis, Arad County)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica DEMJEN, Andrea (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) Archaeological Researches in Gheorgheni (Harghita County) and its surroundings (2009-2013, 2015)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica TĂNASE, Daniela (autor) Archaeological Researches Performed at Cenad (Timiș County) during the 19th Century and in the Beginning of the 20th Century
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) , ROGOZEA, Octavian (autor) Contribution to the Repertory of Late Neolithic Settlements on the Territory of Arad County
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) An Older Bronze Age Funerary Discovery from Zimandu Nou (arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica ANDREICA-SZILAGYI, Luminița (autor) Anthopological Analysis of Two Cremation Graves Discovered in the Settlement of Zimandu Nou (Arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) Prehistoric Vestiges on Highiș Peak in Tarandului Mountains (Municipality of Tărnova, Arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) The Archaeological Site of Felnic "Complexul Zootehnic" (Arad County). Discussions on the Late Bronze Age Settlement and Cemetery
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica PINCA, Răzvan (autor) , ROGOZEA, Octavian (autor) Two Bronze Items Discovered by Chance: the Bracelet fom Jupa (Caraș-Severin County) and the Long Dagger from Găvojdia (Timiș County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERECKI, Sandor (autor) Two Late Iron Greves fron Vladimirescu
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BODO, Cristina (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) The Fortifications in Cîmpuri Surduc in the Context of the Dacian Discoveries made in tzhe Mureș Gorge (the Șoimuș - Zam Area)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) On a Presumed Roman Military Expedition in the Valley of River Marios at the Turn of the First Century A.D.
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda (autor) Old and New Archeological Researches Regarding the Early Medieval Habitat in Sylvanian Basin
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica DRAGOTĂ, Aurel (autor) Typology of Crescent-Shaped Pendants
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica MĂRGINEAN, Florin (autor) Ottoman-Turkish Archaeological Research in the Arad County. Turkish Strongs in the Second Half of the 16th Century between Mureș and Crișul Alb (The Beginning of a thematic Approach)