Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 150 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, anul 1999, seria arheologie-istorie geto-daci; istorie; Nicolae Titulescu; Restaurare a metalului; Muzeul Olteniei; aşezare preistorică; arheologia României DUȚESCU, Mihai (membru în Comitetul de Redacție), GHEORGHE, Otilia (membru în Comitetul de Redacție), Cercetător Științific, DEACONU, Luchian (membru în Comitetul de Redacție)
articol de periodic 1967 Ziridava, I DORNER, Egon (autor) Cu privire la ruinele unei biserici de lîngă Arad din feudalismul timpuriu
articol de periodic 1968 Ziridava, II BORONEANȚ, Vasile (autor) , DORNER, Egon (autor) O contribuție cu privire la datarea valurilor de pămînt din vestul țării noastre
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetări arheologice la Lipova - Hodaie
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV NIȚU, Anton (autor) Venus din Sîmpetru German, județul Arad
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cursul mijlociu și inferior al Mureșului
articol de periodic 1974 Ziridava, III-IV DORNER, Egon (autor) Dacii liberi din Cîmpia Aradului și stadiul lor de romanizare în secolele II-IV e.n.
articol de periodic 1975 Ziridava, V DUDAȘ, Florin (autor) Un mormînt autohton din secolul III-IV e.n. descoperit la Arad-Grădiște
articol de periodic 1976 Ziridava, VI DORNER, Egon (autor) Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul Hallstattului timpuriu
articol de periodic 1976 Ziridava, VI BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Felnac și Vladimirescu (Raport preliminar)
articol de periodic 1976 Ziridava, VI BORONEANȚ, Vasile (autor) Sondajul arheologic privind feudalismul timpuriu de la Zăbrani - Sătuț
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII CRIȘAN, Ioan (autor) Noi coordonate ale procesului de romanizare și de formare a poporului român
articol de periodic 1978 Ziridava, IX CRIȘAN, Horațiu (autor) Regatul lui Burebista, prima formațiune statală din spațiul românesc
articol de periodic 1978 Ziridava, IX BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Vărădia de Mureș
articol de periodic 1978 Ziridava, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1978 Ziridava, X PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
articol de periodic 1978 Ziridava, X CRIȘAN, Horațiu (autor) Dacii din zona Aradului. 2000 de ani de la atestarea Ziridavei
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Contribuția obiectelor de argint din vestul Daciei la cunoașterea artei toreutice a băștinaților nord-dunăreni
articol de periodic 1978 Ziridava, X BARBU, Mircea (autor) , FERENCZI, Ștefan (autor) Cercetările arheologice de la Bulci și împrejurimi
articol de periodic 1978 Ziridava, X DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice din sec. V-VI e.n. De la Biharea
articol de periodic 1978 Ziridava, X BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Șantierul arheologic de la Arad-Vladimirescu: Campania 1977
articol de periodic 1978 Ziridava, X BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații preliminare asupra cercetărilor de la Cladova (comuna Păuliș, jud. Arad)
articol de periodic 1978 Ziridava, X KISS, Nicolae (autor) Tezaure dacice de argint - Mărghitan Liviu
articol de periodic 1978 Ziridava, X MĂRGHITAN, Liviu (autor) Paleoliticul în Banat - Mogoșanu Florea
articol de periodic 1979 Ziridava, XI CRIȘAN, Horațiu (autor) Ziridava - centrul dacilor din cîmpia Aradului
articol de periodic 1979 Ziridava, XI BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra istoriei străvechi a județului Arad în lumina cercetărilor de la Conop, Zăbrani și Cladova
articol de periodic 1979 Ziridava, XI RUSU, Mircea (autor) Rolul tracilor în partea de vest a României
articol de periodic 1979 Ziridava, XI FERENCZI, Ștefan (autor) Considerații asupra limes-ului roman din Dacia de vest
articol de periodic 1979 Ziridava, XI PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
articol de periodic 1979 Ziridava, XI BARBU, Mircea (autor) , ZDROBA, Mircea (autor) Cercetări arheologice de la Arad-Vladimirescu
articol de periodic 1979 Ziridava, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia
articol de periodic 1980 Ziridava, XII CRIȘAN, Horațiu (autor) Civilizația dacică în lumina noilor descoperiri
articol de periodic 1980 Ziridava, XII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la geneza și evoluția societății dace pe meleagurile bănățene
articol de periodic 1980 Ziridava, XII KISS, Nicolae (autor) Tezaure și obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în județul Arad
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Săvîrșin (jud. Arad)
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova (județul Arad) din anul 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) , DORNER, Egon (autor) Cercetările arheologice de la Sîntana. Campania 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Arad - Vladimirescu. Campania 1979
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BARBU, Mircea (autor) Banatul în lumina arheologiei - Mărghitan Liviu
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII DUMITRAȘCU, Sever (autor) , EMODI, I. (autor) Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Sistemele de fortificații dacice și romane de pe valea inferioară a Mureșului
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BARBU, Mircea (autor) , PASCU, Hurezean (autor) Cercetările arheologice de la Săvîrșin
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BEJAN, Adrian (autor) , IAMBOR, Petru (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudal - timpurie de la Cenad (1974, 1975)
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra locuirii feudale de la Cladova, județul Arad, în lumina descoperirilor arheologice și a unor noi investigații istorice
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI DUMITRAȘCU, Sever (autor) , IGNAT, Doina (autor) Descoperiri neolitice de la Seleuș (jud. Atad)
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI LUCA, Sabin (autor) Un atelier de perforat topoare la Lipova - Hodaie
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi fortificații pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BARBU, Mircea (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Noi descoperiri dacice de la Arad - Micalaca
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Tezaurul dacic de la Feniș (Cronologie și semnificație istorică)
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aspecte ale procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BORONEANȚ, Vasile (autor) , HUREZAN, Pascu (autor) Cetatea de la Cladova - reședința voievodatului Transilvaniei - Pousa
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI ILIESCU, Octavian (autor) Inelul de argint de la Cladova (Notă preliminară)
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII KALMAR-MAXIM, Zoia (autor) Prelucrarea datelor arheologice de la Piatra Ilișovii cu ajutorul calculatorului
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII FERENCZI, Ștefan (autor) Valea Murețului și expediția militară a lui Marcus Vicinius
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană și românească
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII BENEA, Doina (autor) Un atelier metalurgic la Criciova (județul Timiș)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BĂCUEȚ, Dan (autor) Noi date cu privire la așezarea aparținînd perioadei de tranziție la epoca bronzului de la Dud
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX DORNER, Egon (autor) , ORDENTLICH, Ivan (autor) , RUSU, Mircea (autor) Fortificația de pămînt de la Sîntana-Arad în contextul arheologic contemporan
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BARBU, Mircea (autor) Fortificații dacice pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un meșteșug-artă din Dacia preromană confirmar exclusiv de către descoperirile arheologice - Orfevrăria
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Divinități adorate în dacia preromană oglindite în Interpretatio Romana
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX HÜGEL, Peter (autor) Cărămizi romane ștampilate desporite la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BARBU, Mircea (autor) În legătură cu catarama tip Sucidava descoperită la Pecica - județul Arad
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX BĂCUEȚ, Dan (autor) , BORDI, Lorand (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Șicula
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX HUREZAN, Pascu (autor) Un nou inel sigilar descoperit la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX RUSU, Adrian (autor) Cahle din Transilvania (I)
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Civilizația primei epoci a fierului în sud-vestul României - Gumă Marian
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI CRIȘAN, Sanda (autor) Cîteva observații priind procesele de interferență între culturile Baden și Coțofeni în Vestul României
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane I
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI PANTAZI, Adriana (autor) Aspecte ale gliticii din Dacia romană
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI TIMOC, Călin (autor) Un tipar pentru turnat lingouri de metal de la Porolissum
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI BĂCUIEȚ, Dan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localității Șicula (jud. Arad)
articol de periodic 1998 Ziridava, XXI BĂCUIEȚ, Dan (autor) Noi descoperiri feudal-timpurii pe teritoriul orașului Alba Iulia
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII PĂDUREANU, Eugen (autor) Cu privire la așezarea fortificată de la Groșeni-Jidovină (jud- Arad)
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MARGHITAN, Liviu (autor) Antropomorfism în arta Daciei preromane II
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII HÜGEL, Peter (autor) Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureșului de la Traian la Hadrian
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII BARBU, Mircea (autor) Cetăți medievale din județul Arad - A.A. Rususu, Hurezean P.
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) O descoperire înpîmplătoare din municipiul Arad atribuită Aurignacianului
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII BORONEANȚ, Adina (autor) , BORONEANȚ, Vasile (autor) Paleoliticul de la Zăbrani
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MUREȘAN, Augustin (autor) O brățară de bronz descoperită la Vinga, județul Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII MĂNDESCU, Dragoș (autor) ibule e schemă tracică în Banat și Transilvania
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Arad
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII CRÎNGACI, Maria-Emilia (autor) , ȚIPLIC, Ioan-Marian (autor) Sondajul arheologic din interiorul bisericii parohiale evanghelice din Sibiu
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MĂRGHITAN, Liviu (autor) Armatele regilor Daciei (secolele V-I î.d.Hr)
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV CORDOȘ, Ramona (autor) Reîntregirea a două platouri romane
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV BORONEANȚ, Vasile (autor) , DEMȘA, Dan (autor) Cercetările arheologice de la Conop "Cotărci" din 1972. Probleme legate de la stela funerară din cimitirul de secol XII-XVII
articol de periodic 2008 Ziridava, xxv-2 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Arta argintului la geto-daci
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Cercetarea arheologică în zona arădeană (scurt istoric)
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV BERZOVAN, Alexandru (autor) Imagini și însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetățile dacice din Munții Șureanul
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) One and a Half Century of Archaeology on the Lower Mureș
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) War and wareiour during the Late Bronze Age within the Lower Mureș Valley
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Late Bronze Age Metal Artifacts discovered in Șagu Site A1-1. Arad - Timișoara highway (km 0+19.900 - 0+20.620)
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) Abandoned forts and their Civilian Resuse in Roman Dacia
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica HUREZAN, George (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , NIȚOI, Anca (autor) Medieval and early mpdern military items discovered in the village of Tauț (Arad county, Western Romania)
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica DINCĂ, Remus (autor) , KOPECZNY, Zsuzsanna (autor) Tobacco Clay Pipes discovered in the historical center of Timișoara
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica STOIA, Mircea (autor) Graffiti discovered un the Western Tower of the church in Cincu
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica GHEMIȘ, Călin (autor) , POP, Radu (autor) Contributions to the knowledge of parietal art în North-Western Transylvania. The discoveries from Ileanda (Sălaj County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , MERCEA, Lucian (autor) , SAVA, Victor (autor) Sîntana "Cetatea Veche". Metal and power
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica POPA, Cristian (autor) A Bronze-Age hoard discovered in Ampoița (Alba County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) , SAVA, Victor (autor) Prehistoric and Second-fourth-century discoveries on the present-day teritory of Aradu Nou district, in the City of Arad
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica ROMAN, Cristian (autor) Landmarks in the development of carthographic representations in the dacian settlement in Ardeu (municipality of Balșa, hunedoara County)
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Considerations on "Troianul" în Țara Zarandului
articol de periodic 2013 Ziridava, XXVII, seria Studia Archaeologica HUREZAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) The medieval church in the village of Secaș (Arad County) and its vestigeas
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica SZEKELY, Zsolt (autor) Contributions to the history of archaeological research in Macea, the settlement in Topita (Arad County)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica GHEMIS, Călin (autor) , KOVACS, Robert (autor) , RUS, Tudor (autor) Between sacred and profane - a discovery belonging to the Coțofeni Culture inside "Stanu Cerbului" cave (Bihor Conty)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica ANDREICA, Luminița (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) , POP, Xenia (autor) , SAVA, Victor (autor) Aut of ordinary or common burial practice? A Funerary Discovery from the Baden Settlent at Sîntana "Cetatea Veche)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica ANDREICA, Luminița (autor) Musculoskeletal Markers as evidence of Physical Activity and Social Differentiatiation in the Lower Mureș Valley during the Late Bronze Age
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) Preliminary Considerations on the Dacian Habitation in Vărădia De Mureș "Dealul Cetate", arad County /2nd century BC - 1 st century A.D.)
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica CRISTEA, Ștefana (autor) "I am Horus the Savior". Representations of Horus-Harpokrates in Roman Dacia
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica SZABO, Casaba (autor) Notes on the Mithraic small finds from Sarmizegetusa
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BOUNEGRU, George (autor) , SAVA, Victor (autor) , SZABO, Casaba (autor) Mithras rediscovered. Notes on CIMRM 1938
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica KAPCSOS, Norbert (autor) The Sarmatian Graves of the 4R Archaeological Site Dated to the Third-Fourth century A.D. Additional Data on the Sarmation Burial in the Lower Mureș Region
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) On the Two-Room Dwelling from Precinct IV of the Early Medieval Fortification in Dăbîca )Cluj County) and the Chronology of the First Stage of Fortification
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica GALL, Erwin (autor) The Significance of the Sites "Așezare" and "Necropolă" on "Dealul Viilor" in the Development of Habitat on the Micro-area of Sighișoara during the Middle Ages (Twelfth-Thirteenth Century). Human Landscape of the Sighișoara Region from the 12th-13th Centu
articol de periodic 2014 Ziridava, XXVIII, seria Studia Archaeologica NIȚOI, Anca (autor) , URDUZIA, Claudia (autor) Elements of Fortification of the Medieval and Early Modern City of Sibiu. The Rower Gate and Gate's Bastion. Historical and Archaeological Considerations
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) Bodrogkeresztur and Baden Discoveries from Sînpetru German, Arad County
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica POP, Xenia (autor) Archaeozoological Data Regarding the Osteological Material from the Baden Settlement in Săntana "Cetatea Vexhe" (arad Ciznty
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica MOTTA, Laura (autor) , NICODEMUS, Amy (autor) , O'SHEA, John (autor) Archaeological Investigations at Pecica "Șanțul Mare" 2013-2014
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica CRISTEA, Ștefana (autor) "Omnia mutantur, nihil interit". About a funeral statue from Ulpia Traiana Sarmizegetusa
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica OPREA, Ioan (autor) New Bone Hairpins Discovered on the Territory of Colonia Aurelia Apulensis
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica MATEI, Dan (autor) The Roman castra from Dacia during the "Military Anarchy" time II. Their Baths and the Issue of External Dislocations of the Province's Troops in this Interval
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GRUMEZA, Lavinia (autor) Cloisonne Brooches Discovered in Banat (Beginning of the Second Century A.D. - Last Third of the Third Century A.D.
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) Archaeological Disciveries from the Period of the Dark Millenium in Felnac "Complexul Zootenic" (Arad County)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica DRAGOTĂ, Aurel (autor) Twisted Wire Bracelets with Looped Ends in the Danube Basin (10-11th Centuries)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GALL, Erwin (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) Șicău (hung: Siklo) "Gropoaie" (arad County). A burial Ground Section from the Mid - 10th Century in the Basin of Lower Crișul Alb (hung: Feher Koros)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) Elites, Local Power Centers in the Chronicle of Anonymous and Archaeological Realities in the Area of Meseș Cate around the Year 1000
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica GALL, Erwin (autor) The archaeological research state of 9/10-11th centuries in Moldova /Romania). Some thoughts on funerary places and stray finds (axes)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica OȚA, Silviu (autor) Dress Items found in Fortifications from Banat
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica NICULESCU, Gheorghe (autor) , OȚA, Liana (autor) , OȚA, Silviu (autor) Items Discovered during the 1983 Campaign in the Workshop no-3 from the Fortification of Cladova (Comm. Of Paulis, Arad County)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica DEMJEN, Andrea (autor) , GOGÎLTAN, Florin (autor) Archaeological Researches in Gheorgheni (Harghita County) and its surroundings (2009-2013, 2015)
articol de periodic 2015 Ziridava, XXIX, seria Studia Archaeologica TĂNASE, Daniela (autor) Archaeological Researches Performed at Cenad (Timiș County) during the 19th Century and in the Beginning of the 20th Century
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) , ROGOZEA, Octavian (autor) Contribution to the Repertory of Late Neolithic Settlements on the Territory of Arad County
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica GOGÎLTAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) An Older Bronze Age Funerary Discovery from Zimandu Nou (arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica ANDREICA-SZILAGYI, Luminița (autor) Anthopological Analysis of Two Cremation Graves Discovered in the Settlement of Zimandu Nou (Arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) , PĂDUREAN, Eugen (autor) Prehistoric Vestiges on Highiș Peak in Tarandului Mountains (Municipality of Tărnova, Arad County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica SAVA, Victor (autor) The Archaeological Site of Felnic "Complexul Zootehnic" (Arad County). Discussions on the Late Bronze Age Settlement and Cemetery
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica PINCA, Răzvan (autor) , ROGOZEA, Octavian (autor) Two Bronze Items Discovered by Chance: the Bracelet fom Jupa (Caraș-Severin County) and the Long Dagger from Găvojdia (Timiș County)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERECKI, Sandor (autor) Two Late Iron Greves fron Vladimirescu
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BODO, Cristina (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) The Fortifications in Cîmpuri Surduc in the Context of the Dacian Discoveries made in tzhe Mureș Gorge (the Șoimuș - Zam Area)
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BERZOVAN, Alexandru (autor) On a Presumed Roman Military Expedition in the Valley of River Marios at the Turn of the First Century A.D.
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) , BĂCUEȚ-CRIȘAN, Sanda (autor) Old and New Archeological Researches Regarding the Early Medieval Habitat in Sylvanian Basin
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica DRAGOTĂ, Aurel (autor) Typology of Crescent-Shaped Pendants
articol de periodic 2016 Ziridava, XXX, seria Studia Archaeologica MĂRGINEAN, Florin (autor) Ottoman-Turkish Archaeological Research in the Arad County. Turkish Strongs in the Second Half of the 16th Century between Mureș and Crișul Alb (The Beginning of a thematic Approach)