Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 42 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1983 Inscripțiile din Scythia Minor, I, anul 1983, Histria și împrejurimile, seria Inscripțiile din Scythia Minor Grecești și Latinești / Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae perioada romană (Perioadă istorică); perioada romană târzie (Perioadă istorică); perioada greacă arhaică (Perioadă istorică); perioada greacă clasică (Perioadă istorică); perioada greacă elenistică (Perioadă istorică); epigrafie (Ştiinţă a istoriei); Histria (cetate antică); Scythia Minor (provincie romană); Inscripţii latine (subiect); inscripţii (subiect); Inscripţii greceşti (subiect); Dobrogea antică (teritoriu antic) PIPPIDI, Dionisie (culegere, traducere, comentari și indici)
volum de carte 2006 Sarea, Timpul și Omul: catalog de expoziție, anul 2006 perioada romană (Perioadă istorică); Cercetări arheologice (cercetare); exploatarea sării (ocupaţie); catalog muzeal (catalog); catalog de expoziţie (catalog); comercializarea sării (subiect); situri arheologice (monument); colecţie muzeală (colecţie); epoca bronzului (epocă preistorică); neo-eneolitic (epocă preistorică); Evul Mediu (epocă istorică); Antichitate (epocă istorică); sare (materie primă) CAVRUC, Valeriu (redactor responsabil), CHIRICESCU, Andrea (redactor responsabil, tehnoredactor), DĂNILĂ, Marius Andrei (tehnoredactor, procesare imagini), BUZEA, Dan (procesare imagini), UGRON, Kinga (fotograf), FILIP, Eugenia (fotograf)
articol de periodic 2018 Banatica, 28 HAMAT, Ana Cristina (autor) Silvia Mustață, The roman metal vessels from Dacia Porolissensis, Seria Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum, vol. 12, Editura Mega Publishing House, Cluj-Napoca, 2017, 374 p.+106 pl (Ana Cristina Hamat) 861-863 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 HAMAT, Ana Cristina (autor) Dan Deac, Artefacte romane de bronz din colecțiile Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău. Catalog de Expoziție Selectiv/ Roman bronze artefacts from the Zalău History and Art County Museum. Selective Exhibition Catalogue, Editura Mega Publishing House, Editura Porolissum, ClujNapoca, 2018, 93p. 22 fig și 1pl. 864-865 română
articol de periodic 1940 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXIII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice TUDOR, Dumitru (autor) Castrul Racovița - Argeș 35-41 română
articol de periodic 2018 Cercetări Arheologice, XXV ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) Raport privind cercetările arheologice preventive de la Stejeriș II, comuna Moldovenești, județul Cluj 29-58 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2019 Cercetări Arheologice, XXVI ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ȚENTEA, Ovidiu (autor) , OPRIȘ, Carol Ioan (autor) , MATEI-POPESCU, Florian (autor) , RAȚIU, Alexandru (autor) , BĂJENARU, Constantin (autor) , CĂLINA, Vlad (autor) Frontiera romană din Dobrogea. O trecere în revistă și o actualizare / Roman frontier in Dobrogea. A review and an update RAPOARTE ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL REPORTS 9-83 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic 2021 Cercetări Arheologice, XXVIII ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) ȚENTEA, Ovidiu (autor) , MATEI-POPESCU, Florian (autor) , CĂLINA, Vlad (autor) Frontiera romană din Dacia Inferior. O trecere în revistă și o actualizare (1) RAPOARTE ARHEOLOGICE / ARCHAEOLOGICAL REPORTS 9-90 română (rezumat în engleză şi română)
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie RĂBÎNCĂ, Iulia (autor) , POPOVICI, Sabin (autor) Cercetări arheologice de suprafață în zona Caracal (I)/ Surface archaeological research in the Caracal area (I) Archaeology / Arheologie 105-128 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic 2009 Peuce, 7, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă BOȚAN, Sever Petru (autor) , NUȚU, George (autor) Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
articol de periodic 1935 Publicațiile Muzeului Municipiului București Cercetări arheologice (cercetare); cercetare arheologică sistematică (cercetare); Muzeul Municipiului Bucureşti (Muzeu); Raport de cercetare arheologică (raport); raport preliminar (raport); descoperiri arheologice (descoperire) ROSETTI, Dinu (autor) Découvertes de l`époque romaine à Giulești 73-75 franceză
articol de periodic 1961 Studii Clasice, III BARBU, Vasile (autor) Considérations chronologiques basées sur les données fournies par les inventaires funéraires des nécropoles tomitaines Comunicări şi studii 203-225 franceză
articol de periodic 1963 Studii Clasice, V POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva inscripții recent descoperite în Dobrogea Note şi discuţii 289-297 română, rusă, germană
articol de periodic 1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) Contributi per una storia dei culti e dell'arte nella Torni d'età romana Comunicări şi studii 155-178 italiană
articol de periodic 1988 Studii Clasice, XXV DEBUT, J. (autor) L'apprentissage du grec en Egypte ou le changement dans la continuité Comunicări şi studii 7-21 franceză
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer BOJICĂ, Cătălin (autor) „Travaux de la Maison de L'Orient Méditerranéen", n° 35, Lyon, 2002. Céramiques hellénistiques et romaines. Productions et diffusion en Méditerranée orientale (Chypre, Egypte et côte syro-palestinienne), F. Blonde, P. Ballet et J.-F. Salles. RECENZII 268-271 română
articol de periodic 1986 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie, SCIVA - Studii și cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche DIACONU, Gheorghe (autor) Dacii din nord-vest în epoca romană. Carpii în teritoriul intracarpatic Studii 296-308 română
articol de periodic 2017 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-4, SCIVA - Studiiși cercetări de istorie veche și arheologie Arheologie; istorie veche ANDREI, Georgescu (autor) , ANDREI, Bălărie (autor) The story of a Sarmatian grave rescued by Florin Medeleț at Gelu (Variaș comm., Timiș County) Note şi discuţii 138 Română
articol de periodic 2018 Tibiscum, VIII, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş GRUMEZA, Lavinia (autor) , ARDEȚ, Adrian (autor) , LEONTI, Iulian (autor) , NEGREI, Dimitrie (autor) , ARDEȚ, Silviu (autor) Rezultatele cercetărilor arheologice preventive din anul 2015 de la Băile Herculane 69-90 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1974 Ziridava. Studia Archaeologica, III-IV DORNER, Egon (autor) Dacii liberi din Cîmpia Aradului și stadiul lor de romanizare în secolele II-IV e.n.
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la drumul comercial roman de pe Valea Mureșului inferior
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI FERENCZI, Ștefan (autor) Considerații asupra limes-ului roman din Dacia de vest
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperiri arheologice dacice de epocă romană de la Biharia
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Sistemele de fortificații dacice și romane de pe valea inferioară a Mureșului
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MĂRGHITAN, Liviu (autor) Aspecte ale procesului de romanizare în mediul rural al provinciei Dacia
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII FERENCZI, Ștefan (autor) Valea Murețului și expediția militară a lui Marcus Vicinius
articol de periodic 1993 Ziridava. Studia Archaeologica, XVIII MĂRGHITAN, Liviu (autor) Meleagurile arădene, vatră de continuitate daco-romană și românească
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Divinități adorate în dacia preromană oglindite în Interpretatio Romana
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX HÜGEL, Peter (autor) Cărămizi romane ștampilate desporite la Cladova (jud. Arad)
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI PANTAZI, Adriana (autor) Aspecte ale gliticii din Dacia romană
articol de periodic 1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI STOIA, Mircea (autor) Th. Mommsen și fascinația inscripțiilor romane din Transilvania
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII HÜGEL, Peter (autor) Trei ipostaze ale văii inferioare a Mureșului de la Traian la Hadrian
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV CORDOȘ, Ramona (autor) Reîntregirea a două platouri romane
articol de periodic 2005 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIV MUNTEANU, Claudiu (autor) Un plumb comercial descoperit la Capidava
articol de periodic 2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV MĂRGHITAN, Liviu (autor) File de jurnal (1966) Despre tezaurul de monede romane imperiale de la Micia
articol de periodic 2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI MATEI, Dan (autor) Abandoned forts and their Civilian Resuse in Roman Dacia
articol de periodic 2013 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVII URECHE, Petru (autor) The bow and arrow during the Roman Era
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII CRISTEA, Ștefana (autor) "I am Horus the Savior". Representations of Horus-Harpokrates in Roman Dacia
articol de periodic 2014 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVIII SZABO, Casaba (autor) Notes on the Mithraic small finds from Sarmizegetusa
articol de periodic 2015 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIX CRISTEA, Ștefana (autor) "Omnia mutantur, nihil interit". About a funeral statue from Ulpia Traiana Sarmizegetusa
articol de periodic 2015 Ziridava. Studia Archaeologica, XXIX MATEI, Dan (autor) The Roman castra from Dacia during the "Military Anarchy" time II. Their Baths and the Issue of External Dislocations of the Province's Troops in this Interval
articol de periodic 2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX BERZOVAN, Alexandru (autor) On a Presumed Roman Military Expedition in the Valley of River Marios at the Turn of the First Century A.D.
articol de periodic 2016 Ziridava. Studia Archaeologica, XXX BURKHARDT, Britta (autor) Reflecting on the Typological Analysis of Roman Provincial Baths and Bathhouses