Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1943 Balcania, VI VULPE, Radu (autor) Gerania, Cranea, Ecrenè Histoire 14-29 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 BARNEA, Ion (autor) Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure Art et culture 408-416 franceză
2018 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 4 ZAHARIADE, Mihail (autor) HALMYRIS – O așezare pe frontiera Imperiului roman de la gurile Dunării 34-36 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 BĂJENARU, Constantin (autor) Un nou castru de marș la Ulmetum 18-21 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 OPRIȘ, Carol Ioan (autor) Cetatea romană de la Cius (Gârliciu, jud. Constanța). De la împăratul Valens la Theodor Mommsen 4-9 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI OPRIȘ, Carol Ioan (autor), RAȚIU, Alexandru (autor) A Roman-Byzantine Shield-Boss from Capidava Studii 425-440 engleză (rezumat în română)
2016 Cercetări Arheologice, XXIII RAȚIU, Alexandru (autor) Venus pudica on a bone distaff from Capidava 137-150 engleză (rezumat în română)
2018 Cercetări Arheologice, XXV Cetatea romană de la Stânca Topalu - cariera „Margela” (sau „Mariella”). Dosarul arheologic pentru o meritată reparație istorică 181-204 română (rezumat în engleză şi română)
1976 Cercetări istorice, VII GOSTAR, N (autor) Gladiatorul din Tomis III. Istorie politică şi social-economică 91-101 română
1980 Cercetări istorice, XI ICONOMU, C. (autor) Un aspect al influenței elenistice în lumea geto-dacică III. Arheologie 227-247 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 ZUGRAVU, Nelu (autor) Deux notes de geographie ecclesiastique I. Studii şi articole - Etudes et articles 151-161 franceză
2002 Cercetări Numismatice, VIII IACOB, Mihaela (autor) Monede antice de la Turda (com. Mihai Bravu, jud. Tulcea) / Monnaies anciennes de Turda (comm. Mihai Bravu, dép. de Tulcea) Numismatică antică şi bizantină 87-94 română
1972 Crisia, II SCORPAN, C. (autor) Continuitatea în Dobrogea și problema unității culturii geto-dacice 155-174 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis SETNIC, Eduard (autor), ZUGRAVU, Nelu (autor) Câteva considerații privind martirii din Scythia Minor Istorie 239-247 română, franceză
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis ZUGRAVU, Nelu (autor) Regiunea Gurilor Dunării și Asia Mică în secolele IV-VI Istorie 439-493 română, franceză
2014 Muzeul Național, XXVI Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Scurte considerații asupra începuturilor organizării bisericii din Scythia Minor. Primii episcopi / Brief considerations on the beginnings of the organization of the church in Schytia Minor. The first bishops 29-36 română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie NEDELCU, Constantin Silviu (autor) Copilăria, educația și formarea teologică a Sfântului Dionisie Exiguul History / Istorie 251-259 română; engleză
2001 Revista Bistriței, XV DRĂGOI, Marius Dan (autor) Legăturile Sfîntului Ioan Gură de Aur cu ținuturile noastre daco-romane 121-125 română
1968 Studii Clasice, X BORDENACHE, Gabriella (autor) Un documento tardo di sincretismo pagano Comunicări şi studii 177-183 italiană
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) OVIDE, Tristes. Texte établi et traduit par Jacques André (Collection des Universités de France). Paris, Les Belles Lettres, 1968. LII-176 p. in 16°+ 3 hărți afară din text. RECENZII 275-276 română
1977 Studii Clasice, XVII ARICESCU, Andrei (autor) Classis in Plateypegiis Note şi discuţii 161-165 română, franceză
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII GHEORGHIU, Constantin (autor) Antichitățile creștine din Dobrogea - Netzhammer R. V. Recenzii, note, cronică 266-267 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IRIMIA, Mihai (autor) Centre de putere getice preromane în sud-vestul Dobrogei. Realități arheologice și unele considerații istorice (I) I. Istoria românilor 17-39 română