Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 237 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) ACTA MOLDAVIAE SEPTENTRIONALIS, XIII, 2014, Muzeul Județean Botoșani, 477 p NOTE BIBLIOGRAFICE 437-442 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Academicianul Alexandru Zub - 85. Cetățeanul – Model și Istoricul - Instituție ANIVERSĂRI: ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB - 85 367-377 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII LASCU, Nicolae (autor), NAGHIU, Iosif (autor) Omagiu profesorului Teodor A. Naum la 80 de ani 1-8 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI DAICOVICIU, Hadrian (autor) Retrospectivă RECENZII 917-922 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie COCIȘ, Sorin (autor), PAKI, Adela (autor) Bibliografia Daciei Romane (IV) (1977-1980) Note şi discuţii 273-297 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus (autor) Învățământul sibian în secolul al XVIII-lea. Aspecte bibliografice și arhivistice Miscellanea 203-210 română
2009 Acta Musei Napocensis, 45-46-II, seria 2008-2009 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Gabriel Moisa, Istoria Transilvaniei în istoriografia românească, 1965-1989. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 373 p.; Edit Szegedi, Tradiție și inovație în istoriografia săsească între baroc și iluminism. Cluj-Napoca, Casa Cărții de Știință, 2004, 351 p.; Nicolae Iorga. 1871-1940. Studii și documente. Voi. I-II. Coordonatori: Constantin Bușe, Constantin Gaucan. București, Ed. Universității, 2006, 423, 448 p.; Permanența lui Nicolae Iorga. Coordonatori: Victor Crăciun, Cezar Dobre. București, 2006, 361 p. Harald Roth, Mică istorie a Transilvaniei. Târgu Mureș, Ed. Pro Europa, 2006, 196 p. Note şi recenzii 347-348 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERDAN, Daniela (autor) Indicele bibliografic al revistei Acta Musei Porolissensis IX-XX/1987-1996 (II) 677-679 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MARINESCU NOUR, Arcadiu (autor) Dramaturgie românească - Simion Bărnuțiu 413-417 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MARINESCU NOUR, Arcadiu (autor) Câteva incursiuni în publicistica lui Petre Dulfu Carte veche 527-538 română
1938 Balcania, I CAMARIANO, Nestor (autor) Contribution à la bibliographie des œuvres de Rigas Velestinlis 211-229 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) BIANU, IOAN - SIMONESCU, DAN, Bibliografia românească veche, 1508-1830, tom IV: adăogiri și îndreptări (Bibliographie roumaine ancienne, 1508-1830, tome IV: additions et rectifications), Ed. Academiei Române, Socec, Bucarest 1944, in-folio, XIII + 375 p. Comptes rendus 199-201 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 Notes bibliographiques 249-300 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 SIMONESCU, Dan (autor) Le livre grec en Roumanie (problèmes bibliographiques) Art et culture 447-464 franceză
1945 Balcania, VIII Notes bibliographiques 264-334 franceză
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 423-443 română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai (autor) Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) V. Repertorii arheologice şi bibliografii 445-456 română
1975 Banatica, 3 Prescurtări bibliografice 399-401 română
1977 Banatica, 4 BOCȘAN, Nicolae (autor) Contribuții la bibliografia literaturii române din Banat în epoca luminilor VI. Istoria artei şi culturii 483-494 română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) IV. Varia 543- română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Bibliografie numismatică românească - Golimas Aurel, Cristache Gheorghe IV. Recenzii 475-476 română
2003 Banatica, 16-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Gheorghe Lazarovici - Bibliografie 11-19 română
2003 Banatica, 16-II ZANCU, Melania (autor) Bibliografia revistei "Banatica" (1971-2000) 395-428 română
1974 Biharea, 1974 HÎRCA, Rodica (autor) Considerații pe marginea colecției particulare "Ex libris" II. Artă 213-223 română
2001-2003 Biharea, 2001-2003 GHERGHEL, Ioana (autor) Repertoriul bibliografic general al Anuarului Științific Biharea 1973-2000 IV. Note 351-376 română
2014 Biharea, 2014 BALA, Simona (autor) Biharea 1973-2013. Repertoriu bibliografic III. Articole şi note 199-232 română
2016 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 1 Publicații apărute pe tema frontierele romane sau armatei romane în România 40 română
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X ROMAN, Daniela (autor) Din activitatea științifică a profesorului universitar doctor Petre Roman / From the scientific activity of University Professor Doctor Petre Roman 20-35 română, engleză
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X Lista abrevierilor și publicațiilor / List of abbreviations and publications 36-43 română, engleză
2014 Cercetări Arheologice, XXI Diseminarea cercetării în mediul academic CERCETAREA ARHEOLOGICĂ DIN MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI (2009-2014) 541-572 română
1980 Cercetări istorice, XI PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Emilia Zaharia VII. Recenzii 757-758 română
1997 Cercetări istorice, XVI Jews in the Hungarian economy 1760- 1945. Studies dedicated to Moshe Carmilly-Weinberger on his Eightieth Birthday (edited by Michael K. Silber) (Lucian Nastasă). VII. Note de lectură 413-414 română, engleză
1998 Cercetări istorice, XVII 1 LAZĂR, Valeriu (autor) Repertoriul arheologic al județului Mureș (IULIA MOLDOVAN) IV. Note bibliografice - Notes bibliographiques 199-301 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 NEAMȚU, Vasile (autor) Orașul medieval Baia (Civitas Moldaviensis) (ADRIANA MOGLAN) VIII. Note bibliografice 457-460 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 CEAUȘU, Mihai (autor) Bucovina Habsburgică de la anexare la Congresul de la Viena. Iosefinism și postiosefinism, (1774-1815) (VIOLETA ONIȘORU) VIII. Note bibliografice 466-467 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII Recenzii. Note de lectură IV. Varia 341-363 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX Recenzii. Note de lectură 327-344 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI Abrevieri 5-6 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI Recenzii și note de lectură 287-299 română
2013 Cercetări istorice, XXXII MAREȘ, Ion (autor) Metalurgia aramei în civilizațiile Precucuteni și Cucuteni, Suceava, 2012 (Radu-Gabriel FURNICĂ) 369-372 română
2013 Cercetări istorice, XXXII SOROCEANU, Tudor (autor) Depozitele de obiecte din cupru și bronz din România. Epoca timpurie și mijlocie a bronzului, Cluj-Napoca/Bistrița 2012 (Diana-Măriuca VORNICU) 373-375 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CERETEU, Igor (autor) Cartea românească veche și modernă în fonduri din Chișinău. Catalog, Iași, 2011 (Vitalie PLEȘCA) 384-386 română
1966 Cibinium MĂRGINEAN, Olga (autor) Bibliografia generală privind meșteșugurile și instalațiile tehnice populare în publicațiile noi românești 145-147 română, germană
2000 Cibinium, seria 1990-2000 GOȚIA, Dorin (autor) Reformă, propuneri și obiective în muzeele din România - Bibliografie selectivă Bibliografie 353-364 română
2011 Cibinium LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Surse bibliografice referitoare la activitatea Astrei din Sud-Estul Transilvaniei 81-95 română
2013 Cibinium, seria 2013 Cercetător Științific, BOZAN, Maria (autor) Muzeul de Etnografie Universală „Franz Binder" și cercetarea etnologică. Repere bibliografice în cadrul literaturii de specialitate 29-48 română
1973 Crisia, III FAUR, Viorel (autor) Istoriografia bihoreană în anii republicii II. Bibliografii 283-288 română
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Studii și materiale de istorie medie IV. Recenzii 291-292 română
1978 Crisia, VIII CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a III-a (1934-1940) - Indice bibliografic V. Muzeografie 667-703 română
1979 Crisia, IX CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a patra (1941-1944) - Indice bibliografic V. Muzeografie 847-865 română
1980 Crisia, X CORNEA, Lucia (autor) Revista "Familia" seria a II-a (1926-1929) - Indice bibliografic V. Bibliografii 703-732 română
1984 Crisia, XIV FAUR, Viorel (autor) Referiri la revista "Familia" și bibliografia lui Iosif Vulcan în corespondența lui Fr. Hossu-Longin II. Documente 139-149 română
1986 Crisia, XVI DUDAȘ, Florian (autor) Contribuția cărturarilor români din Crișana la bibliografia românească în epoca luminilor (1770-1830) II. Documente 143-186 română
1987 Crisia, XVII FURDUI, T. (autor) Contribuții la cunoașterea edițiilor tipăriturii românești vechi "Poemation de secunda legione Valachica" III. Articole şi note 319-324 română
1987 Crisia, XVII DUMITRAȘCU, Sever (autor) Personalia VII. Muzeografie 751-768 română
1988 Crisia, XVIII FAUR, Viorel (autor) Istoricul cercetării manifestărilor memorandiste în Bihor III. Articole şi note 423-425 română
1989 Crisia, XIX FAUR, Viorel (autor) Note și comentarii despre Bihor apărute în revista "Familia" (1865-1874) - Bibliografie analitică VII. Bibliografie 811-866 română
2005 Cumidava, XVIII BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Revistei CVMIDAVA, vol. XXV-XXVIII (2001 2005) 247-254 Română
2011 Cumidava, XXXI BADER, Tiberiu (autor) ALFRED PROX und sein WERK (1906 -2006). Fuenf Jahre nach dem Tod des Forschers des Burzenlandes 5-48 Germană
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Gabriela (autor) Carte veche românească din depozitul Muzeului județean Gorj II. Istorie 123-156 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 437-438 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 591-593 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 LASZLO, Attila (autor) BANNER-JAKABFFY, A Közép-Dunamedence régészeti bibliográfiája, 1960-1966. Összeállitotta Jakabffy Irnre (Bibliografia arheologică a bazinului Dunării de mijloc, 1960-1966. Întocmită de Imre Jakabffy), Akademiai Kiádo, Budapest, 1968, 242 p. RECENZII 591-593 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 Lista prescurtărilor 598-599 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 Lista prescurtărilor 315 română
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 371-372 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 767 română
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 335 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 319 română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 350-351 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 553-555 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis COJOCARIU, Elena (autor) Publicații străine intrate în biblioteca muzeului (1994-1995) Schimbul de carte 365-370 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Memoria Antiquitatis. Sumarul sumarelor – vol. I-XX Sumarul sumarelor 371-388 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 389-390 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor) Anton Nițu (1911-1995) In memoriam 459-463 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 500-502 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 635-639 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis Publicații străine intrate în biblioteca muzeului (2000-2003) Creşterea colecţiilor 521-530 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 535-537 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis UȚĂ, Lucian (autor) Publicații străine intrate în biblioteca Muzeului (2004-2007) Creşterea colecţiilor 485-592 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 593-595 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 597-599 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis UȚĂ, Lucian (autor) Publicații străine intrate în biblioteca Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț (2008-2010) 563-574 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 575-576 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 577-580 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 535 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 537-539 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 561-562 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 563-566 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis UȚĂ, Lucian (autor) Cărți străine intrate în biblioteca muzeului (2011-2014) Creşterea colecţiilor 483-494 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis NICOLA, Ciprian Dorin (autor) Memoria Antiquitatis, vol. XXI-XXX Sumarul sumarelor 495-512 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 513-514 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 515-518 română
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis GOREA, Nicoleta (autor), PRICOP, Loredana (autor) Fondul de carte al bibliotecii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra-Neamț Muzeografie 339-411 română
2015-2016 Memoria Antiquitatis, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis Lista autorilor 535-537 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie Recomandări privind redactarea lucrărilor pentru revista științifică "Oltenia. Studii și Comunicări. Istorie-Arheologie" 204-206 română
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie Recomandări privind elaborarea lucrărilor științifice pentru revista „Oltenia. Studii și comunicări. Arheologie-Istorie” RECENZII 361-362 română
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Journal for Studies in Archaeology – History“ RECENZII 363-364 engleză
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studies and communications. Nature sciences" 419-420 engleză
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration ofthe papers for the scientific journal "Oltenia. Studies and communications. Nature Sciences" Scientific essays / Referate 343-344 engleză
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii" 240-241 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii" 320-322 engleză
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii POPESCU, Aurelian (autor) In memoriam Professor PhD. Emanoil ȘTIUCĂ (1956–2013) Commemoration / Comemorare 288-293 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii" 300-302 engleză
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii" 261-263 engleză
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GHENCIU, Monica (autor), STELEA, Ion (autor) Old geological bibliography of Oltenia (1870–1940) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 21-28 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal "Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii" 236-265 englez
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ANTONIE, Iuliana (autor) Dr. Eugen Worell, one of the most prestigious naturalist in Sibiu (Romania) Scientific essays / Referate ştiinţifice 209-214 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 218-220 engleză
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 212-214 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 261-263 engleză;
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 245-247 engleză
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 233-235 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 2, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Recommendations regarding the elaboration of the papers for the scientific journal “Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii” 221-223 engleză
1993 Revista Bistriței, VII Prescurtări bibliografice 296 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII Prescurtări bibliografice 7-8 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX IONESCU, Călin (autor) Constantin Moisil - numismat al antichității 319-328 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX Abrevieri bibliografice 329-330 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" Abrevieri bibliografice 7-8 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" GUDEA, Nicolae (autor) Dacia Porolissensis I. Contribuții la o bibliografie a istoriei militare și la un scurt istoric al cercetărilor Studii şi Comunicări 355-378 română, germană
2001 Revista Bistriței, XV Abrevieri 371 română
2003 Revista Bistriței, XVII MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Observații și îndreptări la articolul "Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița" Note. Viaţă ştiinţifică. Recenzii 355-357 română
2004 Revista Bistriței, XVIII Abrevieri bibliografice 405-406 română
2005 Revista Bistriței, XIX Abrevieri bibliografice 303-304 română
2006 Revista Bistriței, XX Abrevieri bibliografice 377-378 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie Abrevieri bibliografice 303-304 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie Abrevieri bibliografice 237-238 română
2008 Revista Bistriței, XXII Abrevieri bibliografice 377-378 română
2009 Revista Bistriței, XXIII Abrevieri bibliografice 257-258 română
2010 Revista Bistriței, XXIV Abrevieri 477-478 română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis Prescurtări bibliografice 281-284 română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis Prescurtări bibliografice 445-448 română
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prescurtări bibliografice 501-503 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 619-621 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Dr. doc. Octavian Floca la a 75-a aniversare 9-13 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" Note şi discuţii 679-687 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 737-739 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV Abrevieri bibliografice 539-540 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 747-749 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 465 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIX (seria istorie) și indicele de autori 576-599 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599-605 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 746 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 941-942 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor), FIRCZAK, Gheorghe (autor) Bibliografia Anuarului Societății de Istorie și Arheologie a Comitatului Hunedoara Studii şi articole 911-940 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 981 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ANDRUȘ, Rodica (autor), DEJU, Georgeta (autor) Bibliografia Revistei Sargetia, (Series Historiae) Bibliografii 683-745 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BURNAZ, Silvia (autor), RASA, Cristina (autor) Bibliografia Revistei Sargetia, (Series Scientia Naturale) Vol. I-XVII Bibliografii 747-760 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Prescurtări bibliografice 681-687 română, franceză, germană, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis ALICU, Dorin (autor) Bibliografia așezărilor antice de la Vețel - Micia Studii şi articole 401-425 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Marian Gumă (1951-1998) Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 883-887 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 889-895 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis Norme de publicare 567-570 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor 571-577 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Gelu Neamțu la 60 de ani 9-18 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Dr. Ioachim Lazăr la 60 de ani 11-22 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Volker Wollmann la 60 de ani 23-35 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Cronica activității științifice a Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva pe anii 2001-2002 Cronica activităţii muzeale, recenzii 933-946 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis Norme de publicare Varia 457-460 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Varia 461-469 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Norme de publicare Varia 375-378 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Varia 379-387 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Abrevieri 943-953 română
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 601-605 română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 559-563 română
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 569-573 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂEȘTEAN, Gică (autor) Dr. Dorin Alicu (1948-2013) In memoriam 603-608 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 609-614 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 615-619 română
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 557-559 română
2015 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 383-386 română
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă In memoriam Olimpia-Florica Palamariu (1950-2016) In memoriam 387-390 română
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă Lista abrevierilor 391-394 română
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 501-504 română
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 369-372 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 453-456 română
1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare LAZIN, Gheorghe (autor) Județul Satu Mare - Bibliografia perioadei secolelor II-IV Arheologie 107-113 română
1963 Studii Clasice, V FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1962) Studiile clasice în R.P.R. 375-386 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1963) Studiile clasice în R.P.R. 375-385 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NICHITA, Ioana (autor) Matei Nicolau: Bibliografie, filologie și drept Comunicări şi studii 29-36 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1964) Studiile clasice în R.P.R. 407-417 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'année philologique. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité greco-latine. Fondée par Jules Marouzeau, publiée par Juliette Ernst avec la collaboration de Marianne Duvoisin. Tome XXXIII. Paris, Les Belles Lettres, 1964, XXV - 634 p. RECENZII 419 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) GEROLD WALSER und THOMAS PEKARY, Die Krise des römischen Reiches. Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193-284 n. Chr.) vol. 1 1939-1959, Berlin, Walter de Gruyter, 1962, XI + 146 p. RECENZII 469-470 română
1966 Studii Clasice, VIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1965) Studiile clasice în România 313-325 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) IMPERATORIS CAESARIS AUGUSTI Operum fragmenta. Quartum edidit Henrica Malcovati (Corpus Scriptorum Latinorum Paravianum). Aug. Taurinorum, ln aedibus Paraviae, MCMLXII. 196 p. in 16° RECENZII 325 română
1966 Studii Clasice, VIII SLUȘANSCHI, Dan (autor) RUDOLF HANSLIK, Plinius der Ältere. II. Bericht, Anzeiger für die Altertumswissenschaft, 17, 1964, p. 65-80. RECENZII 360-361 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine, publiée par Juliette Ernst. Tome XXXV: Bibliographie de l'année 1964, Paris, Les Belles Lettres, 1966, 662 p. În 8°. RECENZII 289 română
1967 Studii Clasice, IX BARNEA, Ion (autor) JOHANNES B. BAUER, Christliche Antike, 4. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft XVIII Band, Innsbruck, Juli 1966, 3. Heft, col. 129-104. RECENZII 291-292 română
1968 Studii Clasice, X FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1967) Studiile clasice în România 291-302 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXVI: Bibliographie de l'année 1960 et complément d'années antérieures. Paris, Les Belles Lettres, 1967. XXVIII + 736 p. RECENZII 303 română
1968 Studii Clasice, X COSTA, Traian (autor) WALTHER KRAUS, Ovid, I. Bericht, 3. Teil (Der Forschungsbericht, în Anzeiger für die Altertumswissenchaft, Innsbruck, XVIII. Band, 4. Heft, oct. 1960, col. 193-208). RECENZII 303-304 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. ANNEE 1965 présenté par Jean Gagé et Marcel Leglay. Paris, Presses Universitaires de France, 1966, VIII + 135 p. In 16°. RECENZII 324 română
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1968) Studiile clasice în România 303-317 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXVII: Bibliographie de l'année 1966 et complément d'années antérieures. Paris, „Les Belles Lettres", 1968. XXIX + 814 p. (14 X 24). RECENZII 319-320 română
1969 Studii Clasice, XI PIATKOWSKI, Adelina (autor) A. LESKY, Homer (4) Fortsetzung, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XVII, 1964, caietul 3/4, p. 130-154 și XVIII, 1965, caietul 1, p. 1-30. RECENZII 320-324 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) A. LESKY, Griechische Tragödie, Forschungsbericht, 7. Fortsetzung, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XX. Band, April-Juli 1967, 2./3. Heft, col. 65-106. RECENZII 324-327 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) RUDOLF HANSLIK, Tacitus. Il. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XX. Band, 1. Heft, 1967, col. 1-32. RECENZII 327-328 română
1969 Studii Clasice, XI NASTA, Mihai (autor) ERICH THUMMER, Pindaros, 2. Forschungsbericht, Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XIX. Band, Oktober 1966, 4 Heft, col. 289-322. RECENZII 355-357 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) MAURICE HOLLEAUX, Etudes d'épigraphie et d'histoire grecque. Tome VI: Bibliographie et index détaillé par Louis ROBERT. Paris, De Boccard, 1968, 268 p., 4 planșe afară din text. RECENZII 368-369 română
1969 Studii Clasice, XI Publicații primite în redacție între 1 ianuarie și 31 martie 1969 RECENZII 395-397 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românescă (1969) Studiile clasice în România 261-280 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXVIII: Bibliographie de l'année 1967 et complément d'années antérieures. Paris, „Les Belles Lettres", 1969. 768 p. in 16°. RECENZII 281 română
1970 Studii Clasice, XII Publicații primite în redacție între 1 aprilie și 31 decembrie 1969 RECENZII 367-380 română
1971 Studii Clasice, XIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1970) Studiile clasice în România 245-261 română
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L' ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXIX: Bibliographie de l'année 1968 et complément d'années antérieures. Paris, Soc. d'édition „Les Belles Lettres", 1970. XXX 776 p. in 8°. RECENZII 263 română
1971 Studii Clasice, XIII Publicații primite în redacție între 1 ianuarie și 31 decembrie 1970 RECENZII 357-361 română
1971 Studii Clasice, XIII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Dimitrie Marmeliuc In memoriam 383-384 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1971) Studiile clasice în România 259-281 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine (fondée par Jules MAROUZEAU). Tome XL: Bibliographie de l'année 1969 et complément des années antérieures. Paris, „Les Belles Lettres", 1971, XXX + 775 p. in 8°. RECENZII 283-284 română
1972 Studii Clasice, XIV POGHIRC, Elisabeta (autor) E. DÖNT, Homer, Forschungsbericht, 5. Fortsetzung, I. Teii, in Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XXI. 1969, 3, col. 129 - 144. RECENZII 284-287 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1968 rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1970, 249 p. in 16°. RECENZII 334-335 română
1972 Studii Clasice, XIV Publicații primite în redacție între 1 ianuarie și 31 decembrie 1971 RECENZII 369-372 română
1973 Studii Clasice, XV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1972) Studiile clasice în România 211-228 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNÉE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine Tome XLI. Bibliographie de l'année 1970 et complément d'années antérieures. Paris, Soc. d'édition Les Belles Lettres, 1972. XXXI+824 p. in 8°. RECENZII 229-230 română
1973 Studii Clasice, XV BARBU, Nicolae Ion (autor) Bolletino di studi latini. Periodico quadrimestrale d'informazione bibliografica. Napoli, Libreria scientifica editrice. RECENZII 313-314 română
1973 Studii Clasice, XV FISCHER, Iancu (autor) Teiresias - Τειρεσίας; A Review and Continuing Bibliography of Boiotian Studies. Edited by J. M. Fossey and A. Schachter. Montreal, McGill University, Department of Classics. RECENZII 314-315 română
1973 Studii Clasice, XV Publicații primite în redacție intre 1 ianuarie și 31 decembrie 1972 RECENZII 317-321 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1973) Studiile clasice în România 281-301 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XLII. Bibliographie de l'année 1971 et complément d'années antérieures. Paris, Société d'édition „Les Belles Lettres", 1973. XXXI+ 856 p. RECENZII 317 română
1974 Studii Clasice, XVI Publicații primite în redacție între 1 ianuarie și 31 decembrie 1973 RECENZII 387-389 română
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1974) Studiile clasice în România 251-269 română
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor) Importanța și modernizarea învățămîntului limbii latine. Bibliografie selectivă Cultura antică şi învăţămîntul 275-277 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'année Philologique. Bibliographie analytique et critique de l'antiquité gréco-latine Tome XLIII: Bibliographie de l'année 1972 et complément d'années antérieures. Paris, Société d'Edition Les Belles Lettres, 1974, XXXII-967 p. in 8°. RECENZII 279 279
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JEANNE ROBERT, LOUIS ROBERT, Bulletin épigraphique. Tome VII, 1971-1973, Paris, Les Belles Lettres, 1974, 475 p. in 8°. Index du Bulletin épigraphique (1938-1965). Deuxième partie: Les publications, Paris, Les Belles Lettres, 1974, 262 p. In 8°. RECENZII 367 română
1977 Studii Clasice, XVII Publicații primite la redacție între 1 ianuarie și 31 decembrie 1974 RECENZII 394-397 română
1981 Studii Clasice, XX FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1978-1979) Studiile clasice în România 87-111 română
1985 Studii Clasice, XXIII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1981-1982) Studiile clasice în România 105-129 română
1985 Studii Clasice, XXIII Publicații primite între 1 ianuarie și 31 decembrie 1983 RECENZII 151-154 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare Publicații primite între 1 ianuarie și 31 decembrie 1984 181-183 română
1988 Studii Clasice, XXV FISCHER, Iancu (autor) In memoriam Constantini I. Balmuș. Iași, Universitatea „Al. I. Cuza" - Societatea de Studii Clasice, 1984, IX + 139 p. + 1 portret. RECENZII 139-140 română
1988 Studii Clasice, XXV Publicații primite între 1 ianuarie și 31 decembrie 1985 RECENZII 143-145 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor), FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1983-1984) Studiile clasice în România 151-172 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Bibliographie des travaux du professeur I. Fischer In memoriam 13-26 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Cărți primite la Societatea de Studii Clasice din România, în perioada 2001-2003 RECENZII 273 română
2009 Studii Clasice, XLV INDRIEȘ, Magdalena (autor) Ștefan Bezdechi, profesorul, savantul, traducătorul și publicistul Studiile clasice în România 189-214 română, franceză
2009 Studii Clasice, XLV BARNEA, Alexandru (autor) Lucrări recent apărute Semnal 229-230 română
2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI BOLDUR, Dimitrie-Ovidiu (autor) Profesorul dr. Ioan Mitrea la 80 de ani 7-39 română