Integrare, autonomie și dialog intercultural. Lucrările Simpozionului Internațional de Antropologie Culturală din 21 - 23 mai 2008 de la Arad