Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1957 Buletin Științific, ix-1 BALLY, D. (autor) , CROITORU, N. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Studiu la microscopul electronic al structurii aliajelor magnetice (aliaje cu Cu-Ni-Fe) 193-200
articol de periodic 1959 Revue de Physique, iv-4 GLODEANU, Alexandru (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Influence of the substrate temperature on the magnetic and structural properties of evaporated Ni thin films 489-495
articol de periodic 1960 Revue de Physique, v-2 LĂBUȘCĂ, Elena (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , MIRION, I. (autor) Elektronenmikroskopische untersuchungen uber den kristzallisierungsvorgang bei ferriten und der einefluss der struktur auf deren magnetische eigenschaften I. 239-245
articol de periodic 1960 Revue de Physique, v-3-4 TEODORESCU, I. (autor) , GLODEANU, A. (autor) Effects of fast-neutron irradiation on the structure and magnetic properties of Ni thin films 315-324
articol de periodic 1961 Revue de Physique, vi-1 LĂBUȘCĂ, Elena (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , MIRION, I. (autor) The sdtudy of carbon lack graphitization 87-
articol de periodic 1961 Revue de Physique, vi-3 MOȚOC, C. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) L'etude de la structure des couches minces d'or irradies dans le reactor 397-
articol de periodic 1962 Revue de Physique, vii-2 LĂBUȘCĂ, Elena (autor) , ANDREESCU, N. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) L'etude au microscope electronique de la structure des ferrites a grande permeabilite et l'etude de la variation de certaines proprietes specifiques 261-267
articol de periodic 1963 Revue de Physique, viii-1 TEODORESCU, I. (autor) , PETRAȘCU, E. (autor) , VINȚAN, I. (autor) On the criteria for the choice of parameters of the linear electron accelerator 95-105
articol de periodic 1971 Revue Roumaine de Chimie, 16-7 TEODORESCU, I. (autor) , ENCULESCU, Mariana (autor) , ROȘESCU, T. (autor) L'influence des ocydes de cobalt et de nickel sur la coloration et sur les proprietes de l'aluminate monocalcique 1091-1093
articol de periodic 1979 Revue Roumaine de Mathematiques Pures et Appliquees, xxiv-1 TEODORESCU, I. (autor) Sur les varietes de Vranceanu plongees dans un espace euclidien a n dimensions 167-172
articol de periodic 1964 Revue Roumaine de Physique, 9-2 TEODORESCU, I. (autor) Behaviour of cyclotron high frequency system at frequency variations 111-120
articol de periodic 1964 Revue Roumaine de Physique, 9-5 TEODORESCU, I. (autor) Resonant accelerators with long accelerating gap 487-497
articol de periodic 1966 Revue Roumaine de Physique, 11-6 TEODORESCU, I. (autor) thermische kuperatzung im vakuum bei hohen temperaturen 469-476
articol de periodic 1966 Revue Roumaine de Physique, 11-6 AGÎRBICEANU, Ion (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , TEODORESCU, G. (autor) The dependence of couring yield on the electron deam angle of incidence for NaCl crystals 527-541
articol de periodic 1966 Revue Roumaine de Physique, 11-7 MOȚOC, C. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , ZBEREA, I. (autor) The influence of reactor irradiation and of thermal annealing on some stainless steels 633-641
articol de periodic 1967 Revue Roumaine de Physique, 12-10 AGÎRBICEANU, Ion (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Directional breakdown in Nacl crystals bombarded with electrons 927-931
articol de periodic 1967 Revue Roumaine de Physique, 12-3 TEODORESCU, I. (autor) La corrosion ionique en fonction de l'angle d'incidence des ions 305-310
articol de periodic 1967 Revue Roumaine de Physique, 12-8 TEODORESCU, I. (autor) , ZBEREA, I. (autor) Thermal etching of pure iron in vacuum 721-732
articol de periodic 1969 Revue Roumaine de Physique, 14-3 AGÎRBICEANU, Ion (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , POPESCU, I. (autor) , DRĂGĂNESCU, V. (autor) L'etude d'un faisceau de laser CO2 10,6 u sur la surface des cristaux de NaCl 309-310
articol de periodic 1972 Revue Roumaine de Physique, 17-10 TEODORESCU, I. (autor) , SÎRBU, C. (autor) Effect of light the stability of thin films deposited by ion beam suppering 1133-1136
articol de periodic 1973 Revue Roumaine de Physique, 18-2 BÎRJEGA, M. (autor) , GLODEANU, F. (autor) , POPESCU-POGRION, N. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , ȚOPA, V. (autor) Considerationd leading to the appearance of the new modification ) -Cr) in thin vacuum evaporated chromium films. I. Trickness dependence. Analysis of electron diffraction data 211-217
articol de periodic 1973 Revue Roumaine de Physique, 18-4 SÎRBU, C. (autor) , BÎRJEGA, N. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Mechanical instabilities in thin films caused by substrate surface microrelief change induced by illumination 539-542
articol de periodic 1974 Revue Roumaine de Physique, 19-7 ARSENOVICI, I.C. (autor) , BÎRJEGA, M. (autor) , SÎRBU, C. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Surface microtopography effects produced by the atomic beam in alkali halide substrates in the process of thin film growth 737-740
articol de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-7 APOSTOL, I. (autor) , ARSENOVICI, L. (autor) , MIHĂILESCU, I. (autor) , POPESCU, I. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Pulsed CO2 laser irradiation of KCl crystals 655-659
articol de periodic 1975 Revue Roumaine de Physique, 20-7 APOSTOL, I. (autor) , ARSENOVICI, L. (autor) , MIHĂILESCU, I. (autor) , POPESCU, I. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , TEPDPRESCU, V. (autor) Laser-induced surface danage on metal-coated class mirrors 749-750
articol de periodic 1995 Romanian Journal of Physics, 40-8-9 BÎRJEGA, M. (autor) , TEODORESCU, V. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Metastable phases in thin Ni films obtained by sputtering with argon ions beams 919-926
articol de periodic 1955 Studii și Cercetări de Fizică, vi-2 TEODORESCU, I. (autor) O metodă de determinare a varisțiilor mici de impedanță 217-227
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Fizică, x-1 TOMA, E. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , HOLLOS, G. (autor) Studiul optic și electronografic al aliajelor de aur-staniu depuse prin evaporare simultană 63-73
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Fizică, x-2 TEODORESCU, I. (autor) , VALERIU, A. (autor) Stabilizarea tensiunii acceleratoare la cicloton 361-368
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Fizică, x-4 GRIGORESCU, L. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Studiul prin difracție de electroni al aliajului Cu-Sn obținut prin evaporarea simultană a constituienților 681-688
articol de periodic 1959 Studii și Cercetări de Fizică, x-4 GLODEANU, Alexandru (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Influența temperaturii suportului asupra proprietăților magnetice și de structură ale straturilor subțiri de Ni 837-843
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Fizică, xi-2 TEODORESCU, I. (autor) , GLODEANU, A. (autor) Efectul iradierii cu neutroni rapizi asupra structurii și proprietăților magnetice ale straturilor subției de Ni 331-340
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Fizică, xi-3 LĂBUȘCĂ, Elena (autor) , ANDREESCU, N. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , MIRON, I. (autor) Contribuții la identificarea cauzelor care determină apariția ciclului histerezis rectangular la ferite 765-778
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Fizică, xi-4 LUNGU, Stelian (autor) , POPESCU, Haș (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , MARTALOGU, Nicolae (autor) Cristalizare selectivă și histerezis volumic la mase microcristalizate din sistemul SIO2-Al2O3-Li2O și sisteme derivate 851-857
articol de periodic 1960 Studii și Cercetări de Fizică, xi-4 LĂBUȘCĂ, Elena (autor) , TEODORESCU, I. (autor) , MIRION, I. (autor) Studiul grafitării negrului de fum 973-982
articol de periodic 1961 Studii și Cercetări de Fizică, xii-2 MOȚOC, C. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Studiul structurii păturilor subțiri de aur iradiere în reactor 335-340
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Fizică, 16-7 TEODORESCU, I. (autor) Acceleratoare rezonante cu interval lung de accelerare 835-846
articol de periodic 1964 Studii și Cercetări de Fizică, xv-5 TEODORESCU, I. (autor) Acceleratoare rezonante cu interval lung de acceleratoare 609-610
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări de Fizică, 17-7 TEODORESCU, I. (autor) Surse de ioni cu cîmp magnetic 775-798
articol de periodic 1966 Studii și Cercetări de Fizică, 18-5 TEODORESCU, I. (autor) Bombardamentul ionic al solidelor 511-524
articol de periodic 1969 Studii și Cercetări de Fizică, 21-9 TEODORESCU, I. (autor) , ZBEREA, I. (autor) Influența iradierii cu radiație gama asupra reacțiilor metal-gaz de la suprafața fierului 985-990
articol de periodic 1970 Studii și Cercetări de Fizică, 22-6 TEODORESCU, I. (autor) , GLANZ, G. (autor) Studiul prin microscopie electronică a structurii maselor vitroceramice UO2-SiO2 591-598
articol de periodic 1970 Studii și Cercetări de Fizică, 22-7 TEODORESCU, I. (autor) Einfuhrung in die Quantenmechanik und ihre Amvendungen - Gombas P., Kisdi D. 827-828
articol de periodic 1974 Studii și Cercetări de Fizică, 26-3 OPROIU, C. (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Accelerarea electronilor cu cavități rezonante funcționînd în modul E010 275-282
articol de periodic 1974 Studii și Cercetări de Fizică, 26-5 CONSTANTINESCU, A. (autor) , MARGHITU, Silvia (autor) , TEODORESCU, I. (autor) Dispozitiv pentru exploatarea fasciculelor de particule 469-477