Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 3, nr. în TOM: 3-4, 1956


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar - română, rusă, franceză
articol de periodic Repertoriul lucrărilor redactate ân cadrul Institutului de Istoria artei al Academiei R.P.P. de la 1 ianuarie 1956 la 31 decembrie 1956 - română
articol de periodic Academia Republicii Populare Române. Institutul de Istoria Artei - română
articol de periodic Index Alfabetic - română
articol de periodic G., Oprescu (autor) Jean Alexandru Steriadi 11-15 română
articol de periodic B., Zderciuc (autor) , E., Ionescu (autor) Contribuții la cercetarea artei populare în satele colectivizate ARTĂ POPULARĂ 19-31 română
articol de periodic IULIUS, Bielz (autor) Arta populară a sașilor din Transilvania ARTĂ POPULARĂ 33-48 română
articol de periodic CORINA, Nicolescu (autor) Date cu privire la istoria costumului în Moldova (sec. XV-XVI) ARTĂ MEDIEVALĂ 51-71 română
articol de periodic E., Lăzărescu (autor) Câteva date cu privire la ilustrația manuscriselor românești în secolul al XVIII-lea ARTĂ MEDIEVALĂ 73-87 română
articol de periodic G., Oprescu (autor) Locul lui Theodor Aman în cultura românească ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 91-109 română
articol de periodic ION, Frunzetti (autor) Cum picta Aman ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 111-126 română
articol de periodic R., Niculescu (autor) Grigorescu între clasicism și romantism ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 127-172 română
articol de periodic R., Niculescu (autor) Știri noi despre anii de formație ai lui Ion Georgescu ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 173-183 română
articol de periodic T., Enescu (autor) Luchian și primele manifestări de artă independentă în România - Eseu asupra gustului artistic la sfârșitul secolului al XIX-lea - ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 185-208 română
articol de periodic E., Schileru (autor) Theodor Pallady (1871-1956) ARTĂ MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ 209-224 română
articol de periodic I., Pervain (autor) Trupa lui Matei Millo la Cluj, în 1870 Teatru 227-232 română
articol de periodic COSTA-FORU, Anca (autor) Ion C. Bacalbașa și teatrul Teatru 233-241 română
articol de periodic ANDREI, Tudor (autor) Opera lui George Enescu și problemele folclorului în creația muzicală MUZICĂ 245-254 română
articol de periodic FERNANDA, Foni (autor) Concertele simfonice în perioada 1906-1920 sub conducerea lui Dimitrie Dinicu MUZICĂ 255-270 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) Arta lucrului în fier în Rimetea (Torocko) din regiunea Cluj NOTE ŞI DOCUMENTE 271-277 română
articol de periodic CORNELIA, Pillat (autor) Călătoriile mitropolitului neofit în țara românească în a doua jumătate a sec. XVIII NOTE ŞI DOCUMENTE 277-284 română
articol de periodic K.H., Zambaccian (autor) Rembrandt Van Ryn (1606-1669) NOTE ŞI DOCUMENTE 285-286 română
articol de periodic K.H., Zambaccian (autor) Însemnări despre unele călătorii ale lui Repin în străinătate NOTE ŞI DOCUMENTE 286-289 română
articol de periodic N., Vătămanu (autor) Prieteni ai lui Grigorescu la Paris NOTE ŞI DOCUMENTE 289-289 română
articol de periodic N., Vătămanu (autor) Un tablou de Grigorescu la Durnstein NOTE ŞI DOCUMENTE 289-290 română
articol de periodic N., Vătămanu (autor) Din trecutul sculpturii în România NOTE ŞI DOCUMENTE 290-290 română
articol de periodic GEORGETA, Wertheimer (autor) Pictorul Gh. Tattarescu și peisajul NOTE ŞI DOCUMENTE 290-294 română
articol de periodic BARBU, Brezianu (autor) Steinlen, ilustrator al lui Eminescu NOTE ŞI DOCUMENTE 295-301 română
articol de periodic SABINA, Docman (autor) Date despre pinacoteca și școala de arte frumoase din Iași NOTE ŞI DOCUMENTE 301-307 română
articol de periodic LILA, Nădejde (autor) Stan Golestan și cântecul popular ca izvor de inspirație în muzică NOTE ŞI DOCUMENTE 307- română
articol de periodic Recenzii RECENZII 311-320 română
articol de periodic Istoria Artei în periodicele străine 323-325 română