Carpica, III, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic PLATON, Gheorghe (autor) Populația orașului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea .5-32 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Nicolae Bălcescu și revoluționarii moldoveni din vremea sa 33-55 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Kogălniceanu și Hașdeu.Marginalii 57-64 română
articol de periodic PĂLTĂNEA, Paul (autor) Costache Negri, corespondență inedită 65-70 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Logica istoriei în opera lui Xenopol 71-84 română
articol de periodic BOTEZ, Constantin (autor) , SAIZU, Ion (autor) Scurt istoric al așezării Buhuși până la înființarea fabricii de postav (1885) 85-101 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Răscoala țăranilor din 1907 în județele Putna și Tecuci 103-113 română
articol de periodic EȘANU, Leon (autor) Greva generală din decembrie 1919 de la Piatra Neamț 115-127 română
articol de periodic MĂTASĂ, Constantin (autor) Probleme de onomastică 129-130 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Colecția de artă populară V. Heisu 131-138 română
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Cercetarea etnografică și muzeul de etnografie – cerințe imperioase în județul Bacău 139-143 română
articol de periodic LUPU, N. (autor) Contribuții la studiul populației orașului Vaslui 145-152 română
articol de periodic VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Industriile grele ale județului Bacău și dezvoltarea lor în anii socialismului 153-162 română
articol de periodic VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Poiana Uzului, un sat dispărut de pe harta județului Bacău 163- română