Marisia, XXVI, 2000, seria etnografie-artă populară-artă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAN, Eugen (autor) Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Etnografia Cîmpiei Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea în consemnările prof. Dr. Ambroziu Chețianu 25-33 română
articol de periodic POP, Valer (autor) Colaborarea lui Justin Handrea cu Dimitrie Gusti la Campaniile de cercetare complexă monografică cu echipele studențești 35-39 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Miron Elie Cristea și cultura populară 41-52 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Valori de patrimoniu din Valea Mureșului Superior în muzeul etnografic Tîrgu-Mureș 53-62 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Broderia în portul popular din județul Mureș 63-76 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Coloranții vegetali în gospodăria țărănească tradițională la începutul sec. XX. (rețete inedite) 77-94 română
articol de periodic BORZAN, Maria (autor) Biserica tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liber a muzeului etnografic din Reghin 95-113 română
articol de periodic BUCUR, Maria (autor) Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
articol de periodic BUCUR, Maria (autor) Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
articol de periodic RUSU, Livia (autor) Colacul de mireasă și turtele-simboluri și semnificații 143-155 română
articol de periodic ORDOG, Eniko-Melinda (autor) Obiceiuri de peste an. Obiceiuri de iarnă la Brîncovenești 157-162 română
articol de periodic RUS, Dorin (autor) Alegerea sfinților-patroni ai unor bresle din Transilvania (I) 163-170 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Un manuscris românesc inedit, al lui Ioan Șincai, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 171-194 română
articol de periodic PODAR, Cornel (autor) Satul - obîrșia și vatra poporului român între conservare și modernitate 195-200 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Toponimie - din toponimia mureșană 201-206 română
articol de periodic MERA, Elena (autor) Toponimie românească din zona Reghinului 207-213 română