Marisia, XXV-1, 1996, seria etnografie-artă populară-artă