Marisia, XXV, 1996, seria etnografie-artă populară-artă