Mousaios, IX, 2004


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) Cercetările arheologice de la Gherăseni "Grindul Cremenea" - Campaniile 2002-2003 .9-13 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) , SÎRBU, Dorin (autor) , SULTANA, Nicu (autor) Cimitirul din epoca bronzului de la Cîrlomănești - La Arman (Campania 2003) 15-38 română
articol de periodic VASILESCU, Tiberiu (autor) Două complexe de epoca bronzului descoperite la Cîrlomănești - "La Arman" 39-50 română
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , DUMITRAȘCU, Valentin (autor) Fauna din complexele arheologice de la Cîrlomănești - Armanu (jud. Buzău) 51-56 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Observații asupra cimitirului din epoca bronzului de la Pietroasa Mică 57-100 română
articol de periodic CONSTANTINESCU EUGEN-, Marius (autor) , GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) , LIUȘNEA, Mihaela (autor) , STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2003 101-113 română
articol de periodic MAGOMEDOV, Boris (autor) Traci și slavi în zonele vestice ale culturii Cernjahov-Sîntana de Mureș 115-125 română
articol de periodic TEODOR, Dan (autor) Din nou despre dominația Bulgariei la Nprdul Dunării de Jos 127-135 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Despre Țara Vrancei - Țara Mioriței 137-140 română
articol de periodic MÎNDRICEL, Ilie (autor) Aducerea la urmă 141-163 română
articol de periodic NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Biserica de lemn din satul Sorești (com. Blăjani, jud. Buzău) 165-171 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) , NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Însemnări per cărți vechi ale episcopiei Buzăului 173-197 română
articol de periodic GAIȚĂ, Constantin (autor) Moșnenii curburii și procesele lor 199-239 română
articol de periodic NICOLESCU, Valeriu (autor) Contribuția militară și materială a județului Buzău la războiul de independență 241-265 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Alexandru Candiano-Popescu și războiul pentru cucerirea independeției de stat a Romaniei (1877-1878) 267-280 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Diferite fațete ale omului politic Alexandru Marghiloman (1854 februarie 9 -1925 mai 10) 281-284 română
articol de periodic GHEORGHE, Elena (autor) Epidemia de Holeră (1913) Studiu de caz: Buzău-Gorj 285-293 română
articol de periodic COMAN, Constantin (autor) Circulația bunurilor și a oamenilor 295-309 română
articol de periodic LIUȘNEA, Mihaela (autor) Poziția României față de pactul de la Locarno 311-346 română
articol de periodic CONSTANTIN, Adrian (autor) Spațiul urban buzoian, posibile abordări tematice 347-360 română
articol de periodic COSTEA, Ion (autor) Mișcarea legionară la Rîmnicu Sărat (1928-1936) 361-369 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Generalul Nicolae Dăscălescu (II) 371-388 română
articol de periodic OPREA, Mădălina (autor) Statutul militar al evreilor din România în perioada 1940-1944. Detașamentele de muncă obligatorie formate din evreii buzoieni 389-407 română
articol de periodic GHEORGHE, Viorel (autor) România sub bombele aviației sovietice 1 iulie 1941 - august 1943 409-446 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) , STAN, Constantin (autor) Refugiați poloni în județele Rîmnicu Sărat și Buzău (1940-1941). Contribuții documentare 447-467 română
articol de periodic NICOARĂ, Marius (autor) Școala buzoiană de subofițeri naviganți 1941-1945 469-481 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) Un diplomat uitat - Vasile Stoica 483-492 română
articol de periodic BĂDĂRĂ, Cristina (autor) Etapele traducerii Iliadei în corespondența George Murnu - Ioam Bogdan 493-499 română
articol de periodic DUMITRACHE, Maria (autor) Contribuții privind organizarea muzeului Mănăstirii Rogoz din județil Brancea - Eparhia Buzău 501-504 română
articol de periodic ROBE, Sofia (autor) Istoricul muzeului municipal Rîmnicu-Sărat 505-507 română
articol de periodic DUMA LUCIA, Maria (autor) Maramă. Probleme de conservare - restaurare 509-514 română
articol de periodic FOTEA, Petronela (autor) Argint. Biserivă. Muzeu 515-523 română
articol de periodic TOADER-ISPIRESCU, Luminița (autor) Scurtă cronologie a liceului de artă "Margareta Sterian" Buzău 525-536 română
articol de periodic ZAHARIA, Eugenia (autor) Ligia Bîrzu (1930-2003) 537-538 română