Nicolae Iorga - istoric al Bizanțului: culegere de studii, 1971